Ana

İşçi mahallesinde sıradan bir gün daha başlıyordu. Fabrikanın düdüğü her sabah olduğu gibi yine mahallenin dumanlı havasını keskin bir çığlıkla yaladı. Kasları ritmini bulamamış, gözlerinden uyku akan yüzler, küçük karanlık evlerden sokağa yayılmaya başladılar...İşçi ve köylülerin Çarlık rejimine karşı yürüttükleri mücadelenin öyküsü.Maksim Gorkinin en önemli eseri olanAnada Çarlık Rusyasında uyanmaya başlayan sosyal hareketliliğin ilk tohumları anlatılır.

******

(1868-1936) Rus öykü, oyun ve roman yazarı. Serserileri ve toplumdışı insanları anlattığı öyküleriyle tanındı; ardından, Rus toplumunun sosyalist düzene geçiş sürecini yansıtan eserler verdi. 1905 Devrimine büyük etkileri oldu. 1906-1913 arasında sürgüne gönderildi. Lenin ve Stalin dönemlerine tanıklık etti. Önemli eserlerinden bazıları, ilk romanı Foma Gordeyev, otobiyografik üçlemesini oluşturan Çocukluğum, Ekmeğimi Kazanırken ve Benim Üniversitelerim ile Ana, Taşralı Oblomov Matvey Kojemyakin, Artamonovlar ve Klim Sanginin Hayatıdır.

************

Maksim Gorkinin en önemli eseri olan ‘Ana romanında 1905 Çarlık Rusyasında başlayan sosyal uyanışın mücadelesi anlatılmaktadır. Eser, yeni doğmakta olan bir toplumun düşüncesini, görüş ve anlayışını yansıtır bizlere.Gorkinin insanla sosyal şartlar arasındaki çelişkiyi ve anlaşmazlığı belirtmek için en çok başvurduğu yol, doğrudan doğruya olayların gerçekçi bir metodla hikayesidir; ‘Ana romanında da bunu göreceksiniz. Gorki romanın birinde şöyle der: ‘İnsanı, yeryüzünün en güzel surette yaratılmış ve hizmet edilmeeye layık bir yaratığı olarak görmeye alışmadıkça, hayatımızın sahteliğini, ikiyüzlülüğünü ve alçaklığını üstümüzden atamayacağız.

************

İnsan ruhunun derinliklerine seslenen bu eserde, tek bir isim geçmez. Nine, Ana, Oğul, Koca. Bir köy ve birkaç köylü. Bu bir Çin köyüdür. Ama onu okurken, ÇinI unutacaksınız. Çinli Anayı değil, bizim Anadolumuzdan bir Anayı görür gibi olacaksınız. Eserin başından sonuna kadar ismini bile söylemeyen bu Adsız Anaya, zaten sadece analığın canlı bir heykeli diye bakmak gerekir.

************

Kitabın ana karakteri olan Pelageya veya bir başka deyişle Ana, kendisini sürekli döven işçi kocasının ölümünden sonra oğlu Pavel ile başbaşa kalır. Bir süre sonra oğlunu, o kasabadaki kavgacı, geçimsiz gençlikten farklı olarak olgun bir kişiliğe bürünürken bulur. Evleri kitaplarla dolmaya başlayınca Ana, oğlunun gizli yaşantısını merak eder. Pavel, anasını sosyalizm ile ve ezilen işçi, köylü sınıfının burjuvalarla olan çatışmasıyla tanıştırır. Başta ürkek davranan Ana, bir süre sonra oğlunun yaşantısıyla içli dışlı olmaya başlar. 1905 devrimi patlak verir. Ana, toplulukta etkin bir üye olur. Oğlu ve onun bazı arkadaşları defalarca hapislere düşer. Ana da kentteki başka bir sosyalist genç olan Nikolayın evine yerleşir.************

Kocasının ölümünden sonra Ana, oğlu Pavel ile birlikte büyük bir yalnızlık ve yoksulluk içinde kalır. Fabrikada çalışmaya başlayan Pavel, zeki, kitaplara meraklı ve devrimci düşünceye eğilimli arkadaşları olan bir gençtir. Evine getirdiği arkadaşlarına verdiği söylevlerde Ana ilkin bir şey anlamasa da daha sonraları kendisinde özgürlük ve yaşama hakkı düşüncelerinin uyanışına tanık olur. Ve gün geçtikçe oğlu ile arkadaşlarının devrimci umutlarını paylaşır.Ana, roman kahramanının içinde bulunduğu sosyal koşulları yansıtması bakımından Gorkinin eserleri arasında olduğu kadar Rus edebiyatında da bir ilkörnektir. Rus eleştirmenlerce döneminin anıtsal kitabı olarak değerlendirilen Ana, Rus proleteryasının devrimci mücadelesini sergileyen en önemli eserdir.İlk olarak Znanie dergisinde 1907-1908 yılları arasında tefrika edilen Ana, devrimci niteliği bakımından da Maksim Gorkinin en önemli eserlerinden birisidir.

************

Maksim Gorki, 1868-1936. Asıl adı Aleksey Maksimoviç Peşkov. Küçük yaşta yetim kaldı; okuyamadı. Uzun süre başıboş, yoksul bir hayat sürdü. Acı anlamına gelen Gorki takma adını da bu yüzden aldı. Romantik öykülerle başladığı yazarlığa, öykülerinde gururlu, özgürlüğü seçmiş kahramanların başkaldırışlarını anlattı. Çar yönetimi ile uyuşmazlığıa düştüğü için hapsedildi; hapisten çıkınca da en büyük devrimci yapıtı olan Anayı yazdı. 1918 Devrimi arifesinde Çarlık despotizmine karşı emekçi yığınların mücadelelerini konu alan bu yapıt sosyalist gerçekçi sanatın ilk güzel örneklerinden biridir. Yeryüzündeki bütün gerici kuvvetlerin, bakış ve milli bağımsızlık düşmanlarının, her çeşit yalancı, düzmece demokratların en korktukları yazarlardan biri de Gorkidir. Neden? Çünkü Maksim Gorki yalnız kendi halkına değil, bütün halklara yurtlarını, hürriyeti, barışı ve birbirlerini sevmeyi öğretir. Çünkü o, insanın geleceğinden, güzel günler göreceğinden emindir. Çünkü o, emekçi insanı, koluyla, kafasıyla çalışan insan, yeryüzünün gerçek, biricik efendisi sayar. Gorki, insanlar yaşadıkça yaşayacaktır. Çünkü yeryüzünün en büyük şairidir.

******

İşçi mahallesinde sıradan bir gün daha başlıyordu. Fabrikanın düdüğü her sabah olduğu gibi yine mahallenin dumanlı havasını keskin bir çığlıkla yaladı. Kasları ritmini bulamamış, gözlerinden uyku akan yüzler, küçük karanlık evlerden sokağa yayılmaya başladılar...İşçi ve köylülerin Çarlık rejimine karşı yürüttükleri mücadelenin öyküsü.Maksim Gorkinin en önemli eseri olanAnada Çarlık Rusyasında uyanmaya başlayan sosyal hareketliliğin ilk tohumları anlatılır.

******

(1868-1936) Rus öykü, oyun ve roman yazarı. Serserileri ve toplumdışı insanları anlattığı öyküleriyle tanındı; ardından, Rus toplumunun sosyalist düzene geçiş sürecini yansıtan eserler verdi. 1905 Devrimine büyük etkileri oldu. 1906-1913 arasında sürgüne gönderildi. Lenin ve Stalin dönemlerine tanıklık etti. Önemli eserlerinden bazıları, ilk romanı Foma Gordeyev, otobiyografik üçlemesini oluşturan Çocukluğum, Ekmeğimi Kazanırken ve Benim Üniversitelerim ile Ana, Taşralı Oblomov Matvey Kojemyakin, Artamonovlar ve Klim Sanginin Hayatıdır.

************

Maksim Gorkinin en önemli eseri olan ‘Ana romanında 1905 Çarlık Rusyasında başlayan sosyal uyanışın mücadelesi anlatılmaktadır. Eser, yeni doğmakta olan bir toplumun düşüncesini, görüş ve anlayışını yansıtır bizlere.Gorkinin insanla sosyal şartlar arasındaki çelişkiyi ve anlaşmazlığı belirtmek için en çok başvurduğu yol, doğrudan doğruya olayların gerçekçi bir metodla hikayesidir; ‘Ana romanında da bunu göreceksiniz. Gorki romanın birinde şöyle... tümünü göster


Değerlendirmeler

değerlendirme
5 kişiden, 5 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
8 puan

Benim düşünceme göre kitabın oldukça etkili bir dili var. Kitap daha çok sosyalist kesime hitap ediyor gibi görünüyor olsa da aslında herkesin kendine pay çıkartabileceği bir eser. Zamanın Ruysa'nın içinde bulunduğu kaotik ortamı oldukça iyi anlatmakta. Ki bu anlatımda yazarın kendine baş kahraman olarak yaşlı bir "Ana'yı" seçmesinin rolü oldukça fazla.

Ana yaşını başını almış bir kadın. Buna rağmen kendini geliştiremeye ve çalışmaya asla ara vermiyor. Sevgi dolu, sadece kendi yandaşlarına karşı değil, bütün insanlara karşı hem de. İnançlı... İnancından asla taviz vermiyor, onu yıkmaya çalışanlara karşı daima ayakta; ki ayakları da sağlam basmakta yere. Kendinden genç nice kızların nice delikanlıların kalkışamayacağı işleri üstlenecek kadar cesur da. Azimli, çalışkan, sevgi dolu. Uzun lafın kısası: O gerçek bir Ana.

Kitabı tam zevk alarak okumak isteyenlere bir tavsiyem olacak; elinizden geldiğince tarafsız olun. Her kitapta olduğu gibi bu kitapta da asıl olan ana fikre ulaşmak; yan fikirler önemli değil. Bu mevzu gerçekten okumaya kolaylaştırmakta

1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
9 puan

Nasıl güzel bir kitaptı bu...

1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
9 puan

1905 Rus devriminin hemen öncesini ama 2014'ün Türkiye'sini anlatan bir Rus klasiği. Asla yıkılmayacağı düşünülen Çarlık düzeni sindirilmiş kandırılmış köleliği benimsemiş bir halk ve bu halkı düşünmeye okumaya teşvik eden sosyalizmi savunan bir avuç insan. Kitabın ana karakteri olan "Pelage" veya bir başka deyişle "Ana" kendisine şiddet uygulayan adeta hayvanca davranan kocasının ölümü ile oğlu Pavel ile yaşam mücadelesi vermeye başlar oğlunun alkolik bir serseri olmasından korkarken oğlunun hergün kitaplar okuyan işçi sınıfının hakkı için mücadele veren biri olduğunu öğrenir ve korkuları daha çok artar zamanla gerçekleri algılayan oğluna hak veren ANA oğlu ile birlikte sosyalizm düşüncesini hayata geçirebilmek için mücadele vermeye başlar. Özellikle genç nesillerin okuması gereken bir roman

1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
10 puan

Bence okunması gereken 50 kitaptan biri, çok güzel.

7 yıl, 10 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
9 puan

Rus halkının ve bir Ana'nın hayatının ve hayata bakış açısının devrimci bir şekilde değişimi ve gelişimini konu alan bir kitap.

10 yıl, 6 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
7 puan

Maksim Gorki’nin bu kitabında ana konu devrimci düşünce ve devrimci mücadele denebilir. Uyandırılmak istenen ana düşünce ise halkın kendi acılarına bakarak nedenini inceleyerek biraz da cesaretle kendini savunabilecek onu ezenlere baş kaldırabilecek duruma gelebileceğidir. Bu düşünceyi aşılamak içinse bu yolda yoldaşlarıyla mücadele veren bir oğlu olan kendine bir zarar gelmediği sürece (hatta bazen geldiğinde de) sesini çıkarmayan hakkını arayamayan bir kadının oğlunun ve çevresinin etkisiyle insanların acısını algılayan ve onları uyarmaya uyandırmaya çalışan bir savaşçı haline gelmesi anlatılmaktadır.

9 yıl, 11 ay
3 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
2 puan

Okurken olaylar birbirine karışıyor.Ne zaman ne okuduğumun farkına varamıyorum.Olaylar birbirinden çok kopuk bir şekilde anlatılmış.

10 yıl, 4 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
7 puan

Kitapta baskıdan kaynaklanan hatalar vardı o yüzden sonları pek keyifli değildi.Ancak doğru yayınevinden çıkarsa güzel bir kitap :)

10 yıl, 2 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
10 puan

Defalarca okumaktan zevk aldığım ender kitaplardan.

10 yıl, 1 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
9 puan

Bir annenin gözünden okuyacağınız bu kitap, hafızalarınıza kazınacak. Yüzünüzle bir tebessümle hatırlanacak. Şidetle tavsiye ediyorum..

9 yıl, 5 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
7 puan

Okumaya değer bir eser.

9 yıl, 7 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
9 puan

'' ALÇAKLAR !!! ''

9 yıl, 5 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
9 puan

Gorki çarlık dönemindeki işçilerin, köylülerin zor koşullarını ve bu durumdan kurtulmak için bir kıvılcımın nasıl da teşkilat haline dönüşüp sosyalizme doğru yönelmesini ve bu uğurda her şeylerinden feragat ederek baskıcı rejim karşısında gördükleri zulmü çok güzel anlatmış ve burada kendisinin de taraf olduğunu da gizlememiştir.

3 yıl, 6 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
9 puan

Rusyanın sosyalizme geçiş yıllarını ustaca işlemiş Maksim Gorki.Hala gerçekliğini koruyan romanlardandır bana göre hiç eskimeyecek.

9 yıl, 4 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
9 puan

Rusya'nın sosyalizme geçişini ustaca bir şekilde bu kitabına işlemiş Maksim Gorki.

9 yıl, 3 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
9 puan

Zevkle okunacak bir kitap.

9 yıl, 2 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
5 puan

İnsanın bir düşünceyi benimseyip neler yapabileceğini anlatan değerli bir kitap. Benim gibi yeni başlarken okumaya bunu okursanız sıkılır yarıda bırakırsınız :)

9 yıl, 1 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
10 puan

okumadan anlanamayacak bir kitap

0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
8 puan

Yazıldığı dönem ve amaç gereği özellikle sosyalist karakterlere yaklaşımı biraz toz kondurmayan türden olsa da devrim öncesi Rusyasını işçi olayları ve gerçek kişilerden esinlenerek yazılmasından ötürü realist bir şekilde ele alan, çarpıcı bir yapıt. Temel karakterlerin gerisinde ciddi bir toplum irdelemesi içeriyor. Okurken adeta fabrika dumanıyla tıkandığını hissettiriyor insana. Ayrıca yalın dili, tıpkı Ana gibi en ilgisiz insana bile derdini anlatabilecek kadar etkili.

8 yıl, 11 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
10 puan

Yüzyıllar öncesinden günümüze önemli mesajları bulunan bu kitap her insanın okuması gereken bir kaynaktır.

8 yıl, 10 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
9 puan

Maksim Gorki ile tanıştığım bu kitap düşünce tarzında bir esere yakın olmasına rağmen akıcılığı ve sürükleyici Gorki'nin anlatımının ne kadar muhteşem olduğunu gösteriyor.

8 yıl, 1 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
8 puan

Herkese okuması için önerebileceğim türlerden. Okuyunuz.

8 yıl, 10 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
7 puan

Kitap komünizmin broşürü gibi ama tasvirleri çok gerçekçi sanatsal açıdan laf yok.

8 yıl, 8 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
9 puan

1917 yılındaki Rus devrimi öncesindeki Rus işçi sınıfının fakir yaşantısını anlatıyor. Cahil, kaba, çok içki içen, sarhoş, kavgacı, amaçsız bir güruh olan insanların daha iyi yaşam koşulları, daha iyi eğitim ile daha iyi bir hayat sürecekler düşüncesini anlatır. Yazar bu kitabı 1906'da kaleme almış.

Ama geçen yaklaşık 110 yıla Sovyetler Birliğinin halkı eğitme çabalarına bakınca Rus halkının çok fazla değişmediğini üzülerekte olsa görüp anlıyorsunuz.

Oldukça etkileyici bir kitap. Ama günümüzden bakınca daha çok propaganda amaçlı gibi duruyor.

Okumayanlara tavsiye ederim.

0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
10 puan

emeğin anlamını niteleyen kitaplardan. tavsiye ederim

8 yıl, 7 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
8 puan

Güzel bir kitap zaten rus edabiyatı daima iyidir

8 yıl, 6 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
10 puan

çok iyi yaa...

8 yıl, 5 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
9 puan

En iyi okuduğum kitaplardan birisi diyebilirim.Kısa sürede hiç sıkılmadan okudum ve bir ders niteliğinde bir başyapıtlardan birtanesi bence özellikle sosyalizmle ilgili olanların mutlaka okumasını öneririm.

7 yıl, 9 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
10 puan


14 yıl önce okuduğum bu romanı hala hatırlayabiliyorum okurken çok etkilemişti beni.

0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
10 puan

10 puanlık mutlaka okunması gereken kitaplardandır

7 yıl, 10 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
10 puan

Fabrika sahipleri, onları kollayan bürokrasi ve bu güç dengesinin ezilen çoğunluğu olan işçiler. Oğlunun başlattığı işçilerin ve çalışanların haklarının sömürülmesine karşı isyan hareketine katılan yaşlı bir ANA nın bu mücadele içerisinde inisiyatif kullanarak aldığı rol, kendini geliştirmesi. Çok etkili bir dille anlatılmış. Hele bu kitap bu gün yani 2014 yılında benim açımdan daha değerli ve anlamalı geldi. Ben sosyaliste değilim. Ancak çalışanların haklarının eşit ve adil dağıtılması her çalışanın emeğin karşılığını hak ettiği ölçüde alması. Çalışıp para kazanacak diye tüm hayatından feragat etmemesi gerektiğine, Zenginin zenginliğindeki gücün fakir ve yoksullara yardımları ölçüsünde gözükeceğine inanıyorum. Bu yüzden bu kitapta yaşlı bir kadın ilerlemiş yaşına rağmen bir haklı düşüncenin peşinden gidebiliyor. Yaşına ve başına bakmadan! Okuma yazma öğreniyor başka insanlarında mutluluğu için mücadeleye giriyor. Koşulsuz, Öngörüsüz, Şartlanmışlık olmadan okunması gereken bir kitap.

7 yıl, 7 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
9 puan

Sevdik mi? Bayıldık!

7 yıl, 4 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
10 puan

Nazım Hikmetin ülkemize uyarladığı bir kitap. Umarım okumakta geç kalmamışsınızdır.

7 yıl, 6 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
8 puan


Bordo siyah yayınlarının çevirisini tavsiye etmem. Oda yayınları iyidir. Okunması gereken bir klasik.

6 yıl, 3 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
7 puan

Dönemin Rusyasını ve sınıf mücadelesinin gelişimini anlatması açısından önemli. Okunmassa bir yanımız esik kalmış demektir.

6 yıl, 3 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
7 puan

Beklediğim son olmasada sıkılmadan okuduğum akıcı güzek kitap.

4 yıl, 10 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
5 puan

okurken sıkıldım fakat dönemi güzel anlatıyor

4 yıl, 7 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
7 puan

Dönemin şartlarında, dayakla, sefaletle, tekdüzeliğe mahkum olmuşlukla yaşarken ölen bir koca/baba sonrasında sosyalizmi benimsemiş bir çocukla anasının ve çevrelerindekilerin mutlak sona doğru ilerleyen hikayesi. Akıcı ve sadece bir kitap. Tavsiye ederim.

3 yıl, 10 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
7 puan

bir klasiğe göre dili gayet yalın, kolay okunan bir kitap.

Kitabı büyük bir Marksist eser olarak değerlendirmek imkansız, genelde Sosyalist fikirler üzerinde duruluyor. aslında bu durum da Ana'nın anlayabildiği,hazmedebildiği kadarının da bu olması açısından yerinde olmuş, zaten sık sık Ana'nın konuşulanların çoğunu anlamadığı, savaşmaya başlamasının nedeninin bu insanları sevmesi,güvenmesi,iyi niyetlerine inanması olduğu vurgulanıyor.

bazı noktalarda hikaye hızlanıp içine aldı beni, ancak bu durumun kitabın geneline yayılmadığını düşünüyorum. bu iniş çıkışlar benim de sürekli sevip sevmeme arasında gidip gelmeme neden oldu. Finali ise mükemmeldi.

3 yıl, 2 ay


Baskı Bilgileri

Karton Cilt, 432 sayfa
Ocak2009 tarihinde, Antik Batı Klasikleri tarafından yayınlandı


ISBN
9789944184359
Dil
Türkiye Türkçesi

Diğer baskılar


Kitaptaki karakterler

Pelageya Nilovna Vlasova (Ana) Romandaki ana kişilerden biri ve en önemlisidir. Roman boyunca olaylar ve diyaloglar onun etrafında gerçekleşmekte yazar onun fikirlerine, gözlemlerine birinci veya üçüncü tekil şahıs ağızdan yer vermektedir.
Palegeya bir tiptir ve her tip gibi...

Pavel Vlasov Pavel Vlasov Gorki’nin bu kitapta vurguladığı en önemli tiplerden biridir. Bu tiple, sosyalizm ruhu taşıyan gençlerin içlerinde duydukları istenci akıllı bir gerçekçilikle yontarak devrimcilerin takınması gereken tavrı göstermeye...

Andrey (Sorgucu) Pavel ve Ana’nın en yakın arkadaşı, yoldaşı olan Andrey romandaki son ana karakterdir. O da ana ve Pavel gibi, bir tiptir. Yine o da mücadeleci, sakin, etrafını iyi gözlemleyen ve akılcı bir kişiliğe sahiptir. Fakat onu Pavel’den ayıran en önemli...


Kitabın Geçtiği Listeler


Benzer Kitaplar

Şu An Okuyanlar

Zeynep Nurdan Yavuz küçükrusyalı neoplazikdr gknltskrn Giyotin07 dozuarap Girayalp grkm798 tiko bullard Chary betulgzl omerka
13 kişi

Okumuşlar

sbutakin demian Ave üyesiz gizemgokcek aklınamukayyet kevir direnmaral unknow elsanin_mecnunu drydmsk Fatih'in Kitaplığı tunabasar35 melisagokgoz brc.ay beringers ezgicik incapita mujik diamond bakifani Brobdingnag kamilklkn ehlikeyf canan acar eburdem ebru sivri fiona Badem cumartesinsani doublemoon ngt_psy polen denizb erolecoskun volki5434 okurmerv ysglmsl rendekar
1368 kişi

Okumak İsteyenler

nigleb mizahihareketler bender nergis oz9n Shehla hessenin yancısı imdbsever İpekyolu blackpearl<3 kemaltariq rare okuyucu Canan beturg jfela nilaysea mervesurek dundjay efla donnakişot ayseyesil Charlotthy Dodo deethehobbit isolde zhd Vishnu kitapkurduyumben busraokumus cerenelitas Kitap Perisi umudışığı aysentaylan kavin louzhijie ziya krrsln Vision
345 kişi

Takas Verenler

gayethilal pardisyon tugbasultan sarialiosman sndnmz segerfani higgs bozonu emresari44 dreamberry denizgul Ahmet Sezgin
11 kişi
Puan : hepsi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Değerlendirme Zamanı: en yeni | en eski