Vadideki Zambak

Lucasa göre, Balzacın gerçekliği, bir yandan tek tek tiplerin belli bireysel özelliklerinin, öte yandan onların sınıfın temsilcisi olarak tipik özelliklerinin daima tam bir biçimde verilişine dayanır.

Acı ve büyük bir terkedilmişlik içinde geçen çocukluk yılları... Belki de gerçekten bir ailesi olmasa, Felix yalnızlığa, sevgisizliğe, itilmişliğe daha kolay katlanabilirdi...Henriette... Kadınların en masumu, en yücesi... İhaneti asla kabul edilebilecek bir seçenek olarak görmeyen, namusu, inancı uğruna aşkların belki de en yücesini feda eden bir ka-dın...Bazı kültürlerde zambak, ölümün çiçeğidir. Ebedi aşkı ve ebedi acıyı temsil eder. Felix için Henriette de bir zambaktır...Balzac, bu efsanevi romanında kendisini anlatmış, kendi hayatında yaşadığı pek çok olayı sayfaların arasında oya gibi işlemiştir.Felixin ölümsüz aşkı, sevgili zambağı Henriette ise, Balzaca on beş yıl boyunca her türlü desteği vermiş olan Madame de Bernyden başkası değildir...Balzac, kendinden bir parçayı kattığı bu eserini, İnsanlık Komedisi adı altında topladığı eserlerinin Köy Hayatından Sahneler bölümüne koymuştur.

Sonradan görme insanlar maymun gibidir, maymun becerikliliği vardır onlarda. Yukarıda görür insan onları, tırmanırken çevikliklerine hayran kalınır ama doruğa ulaştıklarında artık yalnızca ayıp yerleri görünür(...) Bütün bir gün boyunca ayaklarımın dibine uzanarak sessizce yatabilirdi, bana bakarak dalar, bir cariye gibi sevişme saatini bekler gibi yapar, bir yandan da bu saatin gelmesini çabuklaştırmaya çalışırdı.Zevk yönünden bayağı verimli, bu zevkleri deneylerin yarattığı bilgilerle çeşitlendiren ama bilgisini tutkusunun taşkınlıkları altında gizleyen bir aşkın kışkırtıcı hazlarının pençesinde geçirdiğim ilk altı ayı hangi sözcüklerle anlatmak mümkün olabilir bilemem.(...) Cinsellikten uzak bir aşk isteklerin şiddetiyle ayakta kalır. Sonra hiçbir yönden size benzemeyen biz erkekler için öyle bir an gelir ki, her şey acıdır.Bizde böyle bir güç vardır ki onu kullanmaktan vazgeçtiğimiz an artık erkek olmaktan vazgeçmiş oluruz. Kendisini besleyen besinden yoksun kalan yürek kendi kendisini yer, ölüm değilse bile ölüm öncesi bir durum sayılan bir bitkinlik duyar. Doğayı uzun süre aldatamazsınız, en küçük bir fırsatta çılgınlığa benzer bir güçle uyanır.Vadideki Zambak... Balzacın başyapıtlardan biri. Şimdi Oğlak Klasikleri arasında...

Balzac, Vadideki Zambak romanı için şöyle der: Benim her gün olup biten gizli ya da açık olaylara, bireysel yaşamın eylemlerine, bunların nedenleriyle ilkelerine, şimdike dek tarihçilerin yalnız ulusların genel yaşantılarındaki olaylara verdikleri önem kadar önem verdiğimi göreceklerdir. Indre Vadisinde madame de Mortsaufla aşkı arasında olagelen o gizli savaş belki herkesin bildiği o ünlü savaşlardan herhangi biri kadar büyüktür.

Balzac, geçen zamanla güçlenen bu olağanüstü romanda dehasını ortaya koyuyor ve ihtişamlı Loire Vadisinde geçen benzersiz bir aşkı betimliyor.Genç ve başarılı Felix ile kendisinden yaşça büyük, güzeller güzeli Henriettein yolu imkânsız bir aşkta kesişiyor. Ancak Henriettein, Felixin içten sevgisine verdiği beklenmedik yanıt vadideki zambak ve aşkın kadınsı yönüyle ilgili gerçekleri gözler önüne seriyor.Otobiyografik özelliğiyle sıradışı ve romantik bir eser olanVadideki Zambak, Balzacın kendisinin de sayısız romanı arasında en sevdiği yapıtıdır.17. yüzyıl Fransasında toplum hayatına dair güçlü ipuçları veren ve duygusal bir yakınlaşma üzerine kurulu roman Mebin100 Temel Eser listesindedir.

Vadideki Zambak, gerçekçi romanın öncüsü olan Honore de Balzacın en popüler romanıdır. Bazı eserleri dikkatle okunduğunda, yaşanılan zamana göre eşsiz bir toplum bilimini ince bir sadelikle anlatmaktadır. Romantizmin en güçlü yazarlarından biri olan Fransız yazar, bu romanda bir gönül ilişkisinin insan hayatında kapanmaz yaralara neden olabileceğini, ayrılık ve kavuşmalarla güçlenen bir aşkın insanları değişik boyutlara sürüklediğini anlatmaktadır. Aşkın zaman ve mekan tanımadığını, mutluluktan hüzne dönüştüğünü ve aşklın gerçek gücünü bu romanı okuduğunuzda daha iyi anlayacaksınız.

Vadideki Zambak, kocasıyla mutlu olmayan Henriette ile kendisinden daha genç olan Felixin imkânsız aşkını anlatır. 19. yüzyıl Fransız edebiyatının iki büyük yöneliminin, romantizmle gerçekçiliğin kavşak noktasında, aşk izleği çevresinde gelişir. Balzac, aşka derin bir gerçekçilik kazandırırken, çağının toplumsal olguları ve koşullarını yansıtmaya da büyük bir özen göstermiştir. Eser, Fransadaki devrim sonrası toplumsal hayat hakkında da ipuçları içermekte, duygusal bir yakınlaşmayı anlatmaktadır. Yeşil vadiler, sık ormanlar arasındaki güzel şatolar tüm gerçekçiliği ile tasvir edilir. Vadideki Zambak, en güzel aşk romanlarından biridir.
Balzac, acı ve ıstırabı en hissedilir şekilde romanına yansıtmıştır. Başka bir gözden aşkın ıstıraplı yüzünü roman severlere çok iyi aktarmış ve özgün anlatımıyla okuyucuların beğenisini kazanmıştır. Ayrıca kişi ve yer tasvirlerinde büyük ustalıkla okuru olayın içine sürüklemiştir.İnsanlık Komedisi başlığı altında topladığı roman ve öyküleriyle tanıdığımız Fransız yazar Honoré de Balzac, özellikle romanda gerçekçilikle doğalcılığın yaratıcısı olarak görülmüştür. Klasik roman türünün yerleşmesinde büyük payı olan Balzac, gerek olağanüstü gözlem yeteneği, gerek olağandışı bellek gücü, gerek insan doğasını derinden kavrayışıyla, birçoklarının gözünde roman sanatının Shakespeareidir.Vadideki Zambak, 19. yüzyıl Fransız edebiyatının iki büyük yöneliminin, romantizmle gerçekçiliğin kavşak noktasında, aşk izleği çevresinde gelişir. Henriette de Mortsaufun büyük tutkusuyla görev duygusu arasındaki çileli çırpınışları, bu yapıtı, dünyanın en ünlü aşk romanlarından biri kılmıştır. Balzac, aşka derin bir gerçekçilik kazandırırken, çağının toplumsal olguları ve koşullarını yansıtmaya da büyük bir özen göstermiştir.19. yüzyıl romanının ölümsüz örneklerinden biri olan Vadideki Zambakı, usta bir yazar ve çevirmenimizin, Tahsin Yücelin Türkçesiyle sunuyoruz.

Fransız yazar Honoré de Balzac (1799-1850), edebiyat dünyasının kendisinden, tarihçi, psikolog ve mükemmel bir gözlemci diye söz ettiği en büyük isimlerinden biridir. XIX. Yüzyıl edebiyatında Romantizmin hüküm sürdüğü bir dönemde gerçekçilik akımının öncüsü olan Balzac, modern romanın da babası sayılır. Romanlarında kendi zamanının dünyasını romantizmden büsbütün soyutlanamasa bile büyük bir gerçekçilikle yansıttı. Fransanın çeşitli bölgelerinden ve her toplumsal tabakadan kişilere yer verdiği eserlerinde tarihsel ve toplumsal koşulların damgasını taşıyan sayısız tipler aracılığıyla insanın yükselme tutkusu ve para kazanma hırsı gibi insani eğilimlerini işledi. Öldüğünde, ardında 85i tamamlanmış, 50si taslak halinde 135 eser bıraktı.Vadideki Zambak platonik aşkların en güzel anlatılışıdır.Yazarın hayatıyla sıkı sıkıya bağlı olan roman Balzacın olgunluk çağının önemli eserlerinden biridir.

İlk gençlik heyecanlarıyla okunan kitapların etkisini, o ilk okumanın verdiği benzersiz hazzı unutmak mümkün mü? İletişim ve bilgi edinme imkânlarının son hızla arttığı bir çağda, gençlerimizi ve çocuklarımızı kitapların dünyasıyla buluşturmak eskisi kadar kolay olmasa gerek. Bu anlamda, Millî Eğitim Bakanlığının ilköğretim ve ortaöğretime yönelik 100 Temel Eser seçimi; öğrencilere, velilere ve öğretmenlere, kısacası kültür dünyamıza katkıda bulunacak herkese yararlı olacak niteliktedir.

Balzac, Vadideki Zambak romanını 1835 yılında, 36 yaşındayken, ölümünden on beş yıl önce kaleme almıştır. Ölümünden bir yıl önce eşi Hanskaya yazdığı bir mektupta, Balzac annesinin canavarlığından söz eder. Ailesinin ona çizdiği eğitim yolunu izlemek istemeyen, yazar olma ve para kazanma mücadelesini özgürleşme mücadelesiyle özdeşleştiren, ömür boyu iflaslarla, borçlarla uğraşan Balzac, bir yandan da hayatının kadınını yılmadan arayıp durmuştur. Vadideki Zambakın baş kişisi ve anlatıcısı Félix de Vandenesse, Balzacla örtüştüğü ölçüde, bize, Balzacın, küçük bir çocukken pansiyonlarda başlayan hayat mücadelesini, arayışlarını, çalkantılarını, düş kırıklıklarını, ölü yıllarını, uzun acılarını anlatan bir tür özyaşamöyküsü sunmaktadır.Vadideki Zambak: Sonsuz arayış.

Arzuna boyun eğiyorum... Onun bizi sevdiğinden daha fazla bizim kendisini sevdiğimiz kadının bu ayrıcalıklı konumu, mantığın kurallarını bize tamamen unutturmaktadır. Alnınızda ufacık bir çizginin bile oluşmasını önlemek için, küçücük bir reddedişten kaynaklanan acılı dudaklarınızdaki hüzün ifadesini görmemek için her türlü mucizeleri yaratıp uzaklıkları aşar gelir, kanımızı akıtır ve geleceğimizi hiçe sayarız.

Akşam, ayaklarımızın altında hışırdayan güzün kuru yaprakları üzerinde gezinirken bana,- Mutsuzuluk ve acılar sonsuz oluyor, mutlulukların ise bir sınırı var, dedi. Geçici mutluluklarıyla karşılaştırdığı acılarını açıklayan sözlerdi bunlar.- Hayata iftira etmeyin.Siz aşkı bilmiyorsanız, onun ta göklere kadar yayılan zefkleri vardır.- Susun bu konuda hiçbirşey bilmek istemiyorum.Grölandlı bir insan İtalyada ölürdü! Sizin yanınızda sakin ve mutluyum.Size bütün düşüncelerimi söyleyebilirim; güvenimi yıkmayın.Neden sizde de bir rahibin erdemi ve özgür bir erkeğin çekiciliği bulunmasın.Kontesin elini tutup deliler gibi çarpan kalbimin üzerine koydum.- Siz insana bardak bardak baldıran zehrini şerbet gibi içirtebilirsiniz.Genç kadın sanki şiddetli bir açı duymuş gibi elini çekti.

İsteğine boyun eğiyorum.Kendisinin bizi sevdiğinden daha çok bizim kendisini sevdiğimiz kadının ayrıcalıklı durumu, akim kurallarını bize bütün yönleriyle unutturmaktadır. Alnınızda küçücük bir çizginin dahî oluştuğunu görmemek için, en ufak bir redden kederlenen dudaklarınızdaki hüzün ifadesini gidermek için mucizeler yaratıp uzaklıkları aşar gelir, kanımızı döker ve geleceğimizi hiçe sayarız. Bugün geçmişimi bilmek istiyorsun, al işte öğren. Fakat Natalie bilmeni istediğim birşey var: ben bugüne değin sana itaat ederek dokunmaya bile kıyamadığım anıları çiğnemek zorunda kaldım.

Lucasa göre, Balzacın gerçekliği, bir yandan tek tek tiplerin belli bireysel özelliklerinin, öte yandan onların sınıfın temsilcisi olarak tipik özelliklerinin daima tam bir biçimde verilişine dayanır.

Acı ve büyük bir terkedilmişlik içinde geçen çocukluk yılları... Belki de gerçekten bir ailesi olmasa, Felix yalnızlığa, sevgisizliğe, itilmişliğe daha kolay katlanabilirdi...Henriette... Kadınların en masumu, en yücesi... İhaneti asla kabul edilebilecek bir seçenek olarak görmeyen, namusu, inancı uğruna aşkların belki de en yücesini feda eden bir ka-dın...Bazı kültürlerde zambak, ölümün çiçeğidir. Ebedi aşkı ve ebedi acıyı temsil eder. Felix için Henriette de bir zambaktır...Balzac, bu efsanevi romanında kendisini anlatmış, kendi hayatında yaşadığı pek çok olayı sayfaların arasında oya gibi işlemiştir.Felixin ölümsüz aşkı, sevgili zambağı Henriette ise, Balzaca on beş yıl boyunca her türlü desteği vermiş olan Madame de Bernyden başkası değildir...Balzac, kendinden bir parçayı kattığı bu eserini, İnsanlık Komedisi adı altında topladığı eserlerinin Köy Hayatından Sahneler bölümüne koymuştur.

Sonradan görme insanlar maymun gibidir, maymun becerikliliği vardır onlarda. Yukarıda görür insan onları, tırmanırken çevikliklerine hayran kalınır ama doruğa ulaştıklarında artık yalnızca ayıp yerleri görünür(...) Bütün bir gün boyunca ayaklarımın dibine uzanarak sessizce yatabilirdi, bana bakarak dalar, bir cariye gibi sevişme saatini bekler gibi yapar, bir yandan da bu saatin gelmesi... tümünü göster


Değerlendirmeler

değerlendirme
12 kişiden, 6 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
1 puan

Bazı kitaplar okunmuyor...!

11 yıl, 4 ay
4 kişiden, 4 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
10 puan

İlk okuduğumda 18 yaşındaydım oflaya puflaya tam kafama oturmayan bir kitaptı.Yıllar sonra okuduğumda beni öyle bir etkiledi ki inanamadım.Kitap şarap gibiydi sanki yıllandıkça güzeleşmişti ama yıllanan sadece benim yaşım olmuştu ve bazı duyguları hissetmeden hayatta bazı şeyleri görmeden vadideki zambakı anlayamazsınız .edebiyat hocam klasikleri hayatta en az 3 defa okumamız gerektiğini söylerdi.1. gençlik yıllarında.2. orta yaşlarda 3. ise yaşlılıkta neden böyle söylediğini ancak kitabı tekrar okuyunca anladım.

3 kişiden, 3 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
7 puan

Romandaki esas oğlanın düşüncelerini uzun uzun anlattığı bölümlerde (sanırım kitabın orta kısımlarında geçiyordu) sıkıldığım için aklım başka şeylere kaydığından okumakta ve hatta yer yer anlamakta çok zorlandım diyebilirim. Fakat ilerleyen sayfalarda roman beni kendine bağladı adeta. Romanın kalanını elimden bırakamadım ve soluksuz okudum. Kitabın en duygusal bölümlerinde (ki okumayanlar olabilir düşüncesi ile sürprizi kaçmasın diye açıklamıyorum) ağladığımı da itiraf etmeliyim. Romanı bitirdiğimde ise iyi ki okumuşum dedim.

10 yıl, 1 ay
3 kişiden, 3 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
9 puan

realizmin öncüsü olarak kabul edilen bu yönüyle de tasviri abartılmış olsa da kitabın okuma akustiğine alışınca sürükleyici değil diyenlere sabredilmesi gerektiğinin hatırlatılması gerektiği roman.

7 kişiden, 2 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
1 puan

okurken saçlarımı yoldum resmen, niye bu kadar çok seviliyor anlamadım..

2 kişiden, 2 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
9 puan

Cemal Süreya çevirisine..

10 yıl, 8 ay
3 kişiden, 2 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
5 puan

Okumakta zorlandığım ender kitaplardan birisi.

10 yıl, 7 ay
2 kişiden, 2 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
6 puan

Edebi ağdalı uzun uzun betimlemeler tatmak isteyenler için vazgeçilmez bir klasik olabilir.. Başlarda biraz sıkıcı ilerliyor, ancak bunda çevirinin etkisinin de olduğunu düşünüyorum. Başka bir baskıda daha kolay ilerlediğine şahit oldum :) Roman yarıdan sonra daha katlanılır bir hal alıyor ve sonlara doğru iyi ki okumuşum dedirtmeye başlıyor. Ağır bir anlatım ancak klasik okumayı sevenler için elbette ki es geçilmemeli :)

10 yıl, 2 ay
2 kişiden, 2 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
10 puan

Büyük iz bırakır hayatınızda. Henriette olursunuz birden,canınız yanar.

9 yıl, 10 ay
2 kişiden, 2 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
5 puan

tasvirleri yer yer yoruyor insanı. fakat kesinlikle değer.

9 yıl, 8 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
8 puan

Anlamı derin cümlelerle karşılaşacağınız romantik bir aşk hikayesidir.
Balzac'ın ilk okuduğum kitabıydı ve üslubunu çok beğendim, tavsiye ederim.

"İnsanlardan yakınanlara ve şişine şişine dünyanın nankörlerle dolu olduğunu söyleyenlere benzemeyin. Böyle bir tutum insanın kemdi kendini heykelleştirmesi değil midir? Sonra insanlar üzerine az şey bildiğimizi açığa vurmak biraz aptallık değil midir? İyiliği, ödünç para veren bir tefeci gibi mi harcayacaksınız? Sırf iyilik olsun diye yapmayacak mısınız?" Sf:135

11 yıl, 3 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
7 puan

Bu romandaki uzun tasvirler dikkat çekici. Bu uzun tasvirler bazen insanda bir bıkkınlık oluşturuyor. (En sıkıcı eserler listesine girebilecek bir kitap) Ancak betimlemeler bazen sıkıcı olsa da olağanüstü betimlemeler var romanda. Balzac'ın kitaplarının dili bana ağır geliyor. Roman, duyguları insana birebir işleyebiliyor. Beni etkileyen en önemli şey Felix'in mektubu oldu. Ayrıca Henriette'nin sadakatine de hayran oldum! Her ne kadar bu aşk anlayışı biraz sorunlu olsa da... Bazılarımız bu aşka hayran olacaktır. Acaba hayran olunan gerçekten aşk mıdır, yoksa başka bir şey mi? Acaba ortada gerçekten bir aşk var mı?

10 yıl, 5 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
2 puan

Allahım bitti diye nasıl sevindim, bu ne işkence...

1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
10 puan

bu kitap çok süper

1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
7 puan

Kitabı sıkıcı, durağan bulabilirsiniz. Fakat kitaptaki "kontes" öyle tasvir edilmiş ki "al çiz" deseler, 100 kişiden 80'i aynı şekilde çizer.

8 yıl, 1 ay
1 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
7 puan

VADİDEKİ Zambak yazarın, insanlık Komedyası’nın “Taşra Yaşamından Sahneler” bölümünün bir romanıdır. İlk olarak 1835’teRevue Paris gazetesinde tefrika edilmiş, 1836 yılında da tamamlanmıştır.
Vadideki Zambak’taki olaylar 1809-1836 yılları Fransa’sının taşrasında ve Paris’inde geçer.
Romanın kahramanları sıradan insanlar değil, soylulardır.
Romanın konusu aşktır.

10 yıl, 8 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
8 puan

Klasikleri okurken mümkün mertebe kaliteli yayınevlerinden okuyun arkadaşlar. Ben Remzi yayınlarından Cevdet Perin çevirisiyle okudum, gayet güzeldi çeviri.

11 yıl, 1 ay
1 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
5 puan

Okurken sıkıntıdan patladığım yegane kitap.

0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
9 puan


tasvir biraz fazla ama gerçekten bir dünya klasiği.

10 yıl, 8 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
9 puan

Roman tekniği ve taktiği deyince aklıma gelen ilk kitap olmuştur Vadideki Zambak. İkinci okuyuşumda da yanılmadığımı kanıtladı.

10 yıl, 8 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
5 puan

Bol betimleme severim diyenlerin okuması gereken bir kitap. :)

10 yıl, 1 ay
2 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
1 puan

8.sınıftayken hocamın ödev vermesiyle okumaya başladım , tam bi kabustu beni kitaptan soğuttu

10 yıl, 5 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
5 puan

çodu kişi sevmesede severek okuduğum kitaplardan biridir.

10 yıl, 6 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
7 puan

Çok fazla tasvir ama yine de okumaya değer

10 yıl, 6 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
8 puan

Klasik roman okumayı sevenlere tavsiye ederim =)

10 yıl, 5 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
5 puan

beni heyecanlandıran yada mutlaka okuyun diyebileceğim bir kitap değil.yazarın emeğine sağlık derim sadece çünkü emek küçümsenmez.bana hitap eden bir kitap olmadı derim sadece.

10 yıl, 4 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
6 puan


10 yıl, 4 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
5 puan

Öyle bi yazmış ki Balzac, cümlenin yüklemine geldiğinde özneyi unutmuş oluyorsun. yarım sayfalık cümleler var kitapta. Bu kitabı okuyabilenin bitiremeyeceği kitap yok diye düşünüyorum.

10 yıl, 4 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
6 puan

İlginç başlamıştı ama sonradan çok sıkıldım...

10 yıl, 3 ay
1 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
1 puan

hayatımda tek yarım bıraktığım kitap.

10 yıl, 3 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
1 puan

bir kitap bu kadar sıkıcı olamaz

10 yıl, 2 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
5 puan

bir kadına duyduğu derin aşkın can yakan hallerini anlatmış balzac. ama tasvirleri çok ağır olduğu için okurken epey yoruldum . heyecan ve sürükleyişten yoksun bir kitap. sürekli ağlayan bir erkek kahramanımız var. aşık olduğu kadını en ince ayrıntılarına varana kadar tasvir etmesini anlarım ama sevdiği kadının kocasının burnuna bile bir sayfadan fazla tasvir yapmasına anlam veremem.

10 yıl, 2 ay
1 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
2 puan

Açıkçası edebi değeri ne kadar yüksek kabul edilse de benim bitirmek için çok zorlandığım bir kitaptı. Yapılan betimlemeler sistemi kafamda canlandırmaktan çok sıkılmama neden oldu.

10 yıl, 1 ay
2 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
1 puan

çok karışık bir kitap tamam duygu var ama anlatış tarzı olmamış diye düşünüyorum

10 yıl, 1 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
7 puan

Balzac..Klasikler arasında yer alsadaa kendisinden nefret ediyorum. Nedenini çözemedim. :)

1 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
2 puan

Beni kitap okumaktan soğutmayı başarıyordu az daha... Çok sıkıcı...

0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
1 puan

çok karışık hiç beğenmedim

9 yıl, 11 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
7 puan

Klasikleri okumalıyım artık diyerek elime aldığım kitap lakin zor bitirdim, birinci sebebi aşk ve dramdan boğuldum (bana göre değil) ikinci sebebi de ağdalı dil, geçişleri de pek anlamadım hep beraberken ortam bir anda nasıl boşalıyor bu kadar rahat konuşuyorlar onu da anlamadım, kitapları yarım bırakmayı sevmediğim için bitirdim...

2 yıl, 6 ay
1 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
5 puan

içime fenalıklar getirdi

9 yıl, 9 ay
1 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
3 puan

Bi kitabı asla yarım bırakmam ama bu kitap az daha beni kitap okumaktan soğutacaktı.. giriş bu kadar sıkıcı olabilirdi... ilk ve tek yarım bıraktığım kitap...

9 yıl, 8 ay
1 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
1 puan

zaman kaybı

9 yıl, 8 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
10 puan

İnişleriyle çıkışlarıyla akıp giden sürükleyici bir roman...

9 yıl, 7 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
1 puan

bitirmek çok zor oldu benim için.keşke hiç başlamasaydım dediğim kitap.

9 yıl, 7 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
1 puan

beğenmedim.

9 yıl, 5 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
7 puan

Balzac'ın, zamanında üvey evlat muamelesi gören, değeri yıllar sonra anlaşılan, bir aşk romanı bu.. Yer yer sürükleyiciliğinin düşmesi, günahların değil, erdem dolu aşkların romanı olmasından kaynaklanıyor .. Can Yayınları Tahsin Yücel çevirisiyle okudum bu romanı; her zamanki gibi harika bir iş çıkarmış Tahsin Yücel; yalnız, onun diline alışkın olmayanlar, öz Türkçe seçtiği kelimelere alışmakta ilk başta zorluk yaşayabilir..

9 yıl, 2 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
4 puan

sıkıcı geldi

9 yıl, 5 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
7 puan

Ara ara durağan ilerlese de o çağa ve yazarın kendisine ait paylaşımları anlattığı harika bir kitap

9 yıl, 3 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
7 puan

Okumakta zorlandığım kitaplardan biriydi diyebilirim.Ama sonunda bitirmeyi başardım.Toplamda 3-4 günü buldu.Klasikleşmiş bir eser ama bende beklediğim etkiyi yaratmadı.Karmaşık derin ve oldukça zorlayıcı bir kitap.İnsanların bazen ulaşamayacağı şeylere,körü körüne bağlanmasını anlatıyor.Acı verici aşk öyküleri sevenler için ideal bir kitap.

9 yıl, 1 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
3 puan

Çok uzun betimlemeler olması sebebiyle aşırı sıkıcı bir kitap. fazla uzun bir roman olmamasına rağmen okuması çok zamanımı almıştı.

9 yıl, 1 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
4 puan

Beklentimin çok altında kaldı.

8 yıl, 11 ay

Puan : hepsi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Değerlendirme Zamanı: en yeni | en eski