Dönüşüm

Franz Kafkanın 1915 yılında yayımlanan Dönüşüm adlı romanı, yazarın, anlatım sanatının doruğa ulaştığı bir yapıtıdır. Küçük burjuva çevrelerindeki tiksindirici aile ilişkilerini en ince ayrıntılarına kadar irdeleyen bu roman, aynı zamanda toplumun kalıplaşmış, işlevini çoktan yitirmiş akışına bilinç düzeyinde başkaldıran bireyin tragedyasını çarpıcı biçimde dile getirir. Romanın kahramanı Gregor Samsanın başkalaşması, bir böceğe dönüşmesi, salt bir çarkın kaskatı dişlisi, eleştirmeyen, ama yalnızca boyun eğen bir toplum teki olmaktan çıkma anlamını taşır; böylece böcekleşenin yazgısı, elbet toplumca dışlanmaktadır. Kafkanın en kalıcı yapıtları arasında yer alan ve Nobel ödülü sahibi Elias Canettinin En yüksek düzeydeki anlatım sanatının tipik örneği olarak nitelediği Dönüşümü Ahmet Cemalin çevirisiyle sunuyoruz.\n\n-‘Kitap ruhumuzun buz kesmiş sularını kıracak bir balta olmalıdır.
-‘İnanç, giyotine benzer; onun kadar ağırdır, onun kadar hafiftir.
-‘Yaşarken yaşamıyla uzlaşamayan birinin, bir eliyle, yazgısının tepesine çöken umutsuzluğu biraz uzaklaştırması gerekir.. Ama bir eliyle de, yıkıntılar arasında gördüklerini not alabilir.
\n\nİlk kez 1915 yılında yayımlanan Dönüşüm, üzerinden neredeyse bir asır geçmesine rağmen hâlâ tüm dünyada en çok okunan kitaplar arasındadır.Yabancı ve alışılmadık bir olayın öyküye girmesiyle birlikte tamamıyla alışılmış, hatta basit diyebileceğimiz bir çevre birdenbire yeni bir ışık altında gerçek yapısıyla ortaya çıkar. Bir pazarlamacı ve ailesinin hiç de çekici olmayan monoton yaşamı bilinen yöntemlerle anlatılsa farklı ve ilginç bir şey ortaya çıkmaz. Ancak bu pazarlamacı bir sabah uykudan uyandığında kendisini bir böceğe dönüşmüş bulduğunda o ve ailesinin varlıklarının sorunsalı üzerindeki perde birdenbire kalkar.Burada normal yaşamın üzerindeki maskenin normal olmayan bir biçimde düşmesi anlatılmaktadır. İnsan kılığında bir canavar değildir karşımıza çıkan, aksine hayvan kılığında bir insandır.\n\nSıradan bir pazarlamacı olan Gregor Samsa, bir sabah sıkıntılı rüyalardan uyandığında kendini tuhaf, devasa bir böcek olarak bulur. İnce titrek bacakları, çirkin, boğum boğum karnının iki yanında, denetimden çıkmış gibi sağa sola sallanmaktadır. Batı edebiyatının ve modernizmin kilometre taşlarından biri olan Dönüşüm, asıl şimdi, yirmi birinci yüzyılın başında, modern insanın derinden yaşadığı yabancılaşmadan kaçmanın imkânsızlığını, yaklaşık seksen yıl önce haber vermiş gibidir. Koruyucu bir böcek kabuğunun içine sığınmak, kendini her türlü iletişime, saçma olanın bu ete kemiğe bürünmüş biçimi karşısında bile hâlâ rutin hayatı, görevleri hatırlatan dış seslere kapamak, kısacası oyundan çıkmak, bir kurtuluş olduğu kadar, hayatın anlamına uzak düşmenin cezasıdır da. Dönüşüm: Yabancılaşmanın ağırlığı.\n\n\n\nBir sabah tedirgin, düşlerinden uyanan Gregor Samsa, dev bir böceğe dönüşmüş halde buldu kendini. Bir zırh gibi sertleşmiş sırtının üzerinde yatıyor, başını biraz kaldırdığında yay şeklinde katı bölmelere ayrılmış, bir kümbet yapmış kahverengi karnını görüyordu. Karnının üstündeki yorgan, her an kayıp yere düşmeye hazır halde güçlükle tutunabilmekteydi. Vücudunun diğer kısımlarına göre acınacak kadar cılız, bir sürü bacakçık, ne yapacaklarını şaşırmış, gözlerinin önünde sürekli çakıp sönüyordu.

\n\nBabasının iflasından sonra ailesinin geçimini üstlenen Gregor Samsa, bir sabah yatağında böceğe dönüşmüş olarak uyanır. Bir böceğin gövdesine sahip olmasına rağmen düşünceleriyle bir insan olan Samsa, umutsuzlukla ailesinden ilgi bekler. Kafkanın olağandışı ile olağanı ustalıkla kaynaştırdığı bu romanında, küçük burjuva yaşantısına bir eleştiri de getiriyor.\n\nFranz Kafka : ( 3 Temmuz 1883, Prag - 3 Haziran 1924, Kierling) Taşralı Çek proletaryasından gelip zengin bir tüccar konumuna yükselmiş bir baba ile zengin ve aydın bir Alman Yahudisi annenin çocuğu olan Franz Kafka, içedönük ve huzursuz kişiliğini büyük ölçüde annesine borçluydu. Çeşitli ailevi ve toplumsal sebepler yüzünden çevresine yabancılaşarak büyüdü. Ailesinin Pragdaki Alman toplumuyla kaynaşma çabaları sonucunda Alman okullarında okudu. Çek kökenli bir aileden geldiği halde Almancayı anadili olarak kullandığı için tam bir Çek sayılmayan Franzı, Almanlar da tam anlamıyla kendilerinden görmediler.Babasının zoruyla 1906da tamamlayacağı hukuk eğitimine başladı. Eğitimi tamamladıktan sonra bir sigorta şirketine girdi. Max Brod ile tanışıp, Prag edebiyat çevresine katıldı. Sigorta şirketinde çalışmasıyla yabancılaşma duygusu iyice gelişen Kafka, 1912de Felice Bauer ile tanıştı. 1914 ve 1917de iki kez Felice ile nişanlanmasına rağmen yazmaktan alıkoyacağı düşüncesiyle bir türlü evlenemedi. Bu ilişkiden geriye 500ü aşkın mektup kalmıştır.I. Dünya Savaşı sırasında fiziksel yetersizlik nedeniyle askere alınmadı.1917 yılında vereme yakalandığı anlaşıldı.1920de yapıtlarını Çekçeye çevirmek isteyen Milena Jesenka ile tanıştı. Kendisinden 12 yaş küçük ve evli olan Milenayla -birleşmelerinin umutsuz olduğunu bildiği halde - yıllarca mektuplaştı.Sağlık sorunlarının artması üzerine emekliliğini istedi, son yıllarında 20 yaşındaki Dora Diamant ile mutluluğa takıldı.1924de Viyana yakınlarında Kierling Senatoryumuna kaldırıldı ve oradan çıkamadı. Praga gömüldü.Nazilerin Çekoslavakyayı işgali sırasında üç kız kardeşi de toplama kamplarında öldürüldü, Kafka ile ilgili bir çok belge yok edildi.20 yıl süren dostluklarının sonunda Kafka bütün yazdıklarını ölümünden sonra yakması için Max Broda vermişti. Ama Brod, dostuna ihanet ederek bu yapıtları bastırdı.1935de başlayan ilk toplu basım önce engellendi sonra da yasaklandı ama zaman içinde üne ve sıkı bir satış garantisine kavuştu.\n\nGregor Samsa bir sabah tedirgin düşlerden uyandığında, kendini yatağında devasa bir böceğe dönüşmüş buldu.Dönüşüm edebiyat tarihinin belki de en müthiş bu cümlesiyle başlar. Ama bunun, anlatının en dokunaksız cümlelerinden biri olduğunu satırlar ilerledikçe anlarız. Samsa beklendiği gibi panik içindedir. Ama yaşadığı panik, sanıldığı gibi böceğe dönüşmüş olmasından değil, geç kalmasındandır. Çünkü işe geç kalması, işini riske atması demektir ve o, bu riski göze alamaz. Ailesi borç yükü altında ezilmekte ve bütün aile Samsanın eline bakmaktadır. İşte Kafkanın derin sezgisiyle önceden haber verdiği asıl korkunç gerçeklik... Birey kendi bedeninden, varoluşundan kopmuş, olağanüstü durumunu bile göz ardı edebilecek kadar sosyal yaşama batmış ve kendine yabancılaşmıştır. Ancak, devasa bir böceğe dönüşünce topluma da yabancılaşır. Acı süreç, toplumun giderek onu kendi dışına itmeye çalışması, onun da var gücüyle toplumun bir yerine bağlanmak için verdiği mücadeleyle geçer.Bu, belki de hepimizin trajedisidir.Franz Kafka, Dönüşümle modern temaları klasik alegorik anlatımla eriterek dünya edebiyatında beklenmedik ufuklar ve anlatım olanakları açmıştır.\n\nYazınsal yaşamını iktidarla çalışma üzerine kuran Franz Kafkanın eserlerin de, rüyalarından alıan ve kabusa yaklaşan yerinellerle (alegori), insanın anlamadığı yasalarla yönetilen bir dünyayla ulaşma girişimindeki birey ruhunun yalnızlığı vardır.Yaşarken çok az eseri basılan Kafkanın romanlarını özellikle psikanaliz kuramına oturttuğu, bilinçaltının çalışmalarından örnek aldığı düşünülmüştür.Dönüşüm yazarın tanınmış eserlerinden biridir.\n\nKafkanın ölümsüz başyapıtıGregor Samsa bir sabah kötü bir rüyadan uyandığında, kendini yatağında korkunç bir böceğe dönüşmüş olarak buldu.Daha ilk cümlesiyle bile kitabın sonunu merak ettiren bir konu... Sayfalar ilerledikçe Gregorun hayatına bir böcek olarak devam etmeye çalışmasına ve ailesinin, yakın çevresinin bu durum karşısındaki bocalamalarına tanık oluruz. Hayatın normal akışı içerisinde ortaya çıkan bu değişiklik, aslında Franz Kafkanın toplumda varolan kalıplaşmış düzene bir başkaldırısıdır. Toplumdan farklı olan insanların dışlanışını da bu yolla oldukça başarılı bir yöntemle eleştirir. Kafkanın bu başyapıtı, çok geçmeden klasikler arasında yerini almış ve Kafkanın ününü de günümüze kadar taşımıştır.\n\nFranz Kafkanın 1915 yılında yayımlanan Dönüşüm adlı anlatısı, yazarın anlatım sanatının gerçek anlamda doruklarına varmış olduğu bir yapıttır... Küçük burjuva çevrelerindeki tiksindirici aile ilişkilerini en ince ayrıntılarına kadar irdeleyen anlatı, aynı zamanda genelde toplumun kalıplaşmış, işlevini çoktan yitirmiş akışına bilinç düzeyinde başkaldıran bireyin tragedyasını çarpıcı biçimde dile getirir. Gregor Samsanın başkalaşma, bir böceğe dönüşmesi, salt bir çarkın kaskatı dişlisi, eleştirmeyen, ama yalnızca boyun eğen bir toplum tepki olmaktan çıkma anlamını taşır; böylece böcekleşenin yazgısı elbet toplumcu dışlanmaktır\n\n

Franz Kafkanın 1915 yılında yayımlanan Dönüşüm adlı romanı, yazarın, anlatım sanatının doruğa ulaştığı bir yapıtıdır. Küçük burjuva çevrelerindeki tiksindirici aile ilişkilerini en ince ayrıntılarına kadar irdeleyen bu roman, aynı zamanda toplumun kalıplaşmış, işlevini çoktan yitirmiş akışına bilinç düzeyinde başkaldıran bireyin tragedyasını çarpıcı biçimde dile getirir. Romanın kahramanı Gregor Samsanın başkalaşması, bir böceğe dönüşmesi, salt bir çarkın kaskatı dişlisi, eleştirmeyen, ama yalnızca boyun eğen bir toplum teki olmaktan çıkma anlamını taşır; böylece böcekleşenin yazgısı, elbet toplumca dışlanmaktadır. Kafkanın en kalıcı yapıtları arasında yer alan ve Nobel ödülü sahibi Elias Canettinin En yüksek düzeydeki anlatım sanatının tipik örneği olarak nitelediği Dönüşümü Ahmet Cemalin çevirisiyle sunuyoruz.\n\n-‘Kitap ruhumuzun buz kesmiş sularını kıracak bir balta olmalıdır.
-‘İnanç, giyotine benzer; onun kadar ağırdır, onun kadar hafiftir.
-‘Yaşarken yaşamıyla uzlaşamayan birinin, bir eliyle, yazgısının tepesine çöken umutsuzluğu biraz uzaklaştırması gerekir.. Ama bir eliyle de, yıkıntılar arasında gördüklerini not alabilir.
\n\nİlk kez 1915 yılında yayımlanan Dönüşüm, üzerinden neredeyse bir asır geçmesine rağmen hâlâ tüm dünyada en çok okunan kitaplar arasındadır.Yabancı ve alışılmadık bir olayın öyküye girmesiyle birlikte tamamıyla alışılmış, hatta basit diyebileceğimiz bir çevre birdenbire yeni bir ışık altında gerçek yapısıyla ortaya çıkar. Bir pazarlamacı ve a... tümünü göster


Değerlendirmeler

değerlendirme
42 kişiden, 41 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
9 puan

Bu kitabı can yayınlarından yada cem yayınevinden okumanızı tavsiye ederim. Cem yayınevinin baskısında Politzer'in incelemesi de bulunuyor. Genel olarak yorumlara baktığımızda kitabın bazı okuyucular tarafından anlaşılmadığını veya anlaşılamadığını görüyorum. Bu konuda dediğim gibi doğru yayınevi ve doğru çevirmen seçimi kitabı daha net olarak algılayabilmemize olanak sağlayacaktır. Genel olarak akıcı olmadığı yorumu yapılmış bu durumda yanlış yayınevi-çevirmen tercihi olarak gözalınması gerektiğini düşünüyorum. Can ve Cem baskılarında kitap çok akıcı ayrıca Kafka'nın betimlemeleri üzerine de diyecek birşey olmadığını düşünüyorum.
Açık bir zihinle ve dikkatli bir okuma ile kitabı okuduğumuzda felsefi bir edebi öyküdür bu kitap. Diğer türlü yani sadece öykü olarak kitabı okuyup incelediğimizde basit-sıradan bir öykü olarak adlandırıp, öykünün basitliği üzerine birçok fikir yürütebiliriz. Kitabın kavranmasının diğer önemli kısmıda okuyucunun zihnine bağlıdır. Anlatılan basit ama akıcı bir öyküdür ama anlatılan ve anlatılmak istenen bir sistem eleştirisidir.

Öncelikle Gregor'un neden bir böceğe dönüştüğü konusunda herhangi bir ipucu veya bilgi kitapta yer almıyor. Gregor'un ailesinin aldığı borçlar yüzünden istemediği bir işte çalıştığını ve ailesinin aldığı borçları öder ödemez bu işten ayrılacağını bilgisi aktarılıyor. Gregor'un zoraki olarak bu işe girdiğini ve bu durumdan rahatsız olduğu ve yine bu durumdan kaynaklı kendisine yabancılaştığını görüyoruz. Gregor dönüşümden önce ailenin tüm yükünü omuzlarına almış biridir. Dönüşümden sonra yani çalışamaz duruma geldikten sonra Gregor'un odaya kapatılıp karantinaya alındığını görüyoruz. Sistem için Gregor artık işe yaramayan birisidir çünkü artık çalışamamakta-çalışmamaktadır. Gregor'un sistem dışı farklılığı onun tecrit edilmesi sonucunu doğurmuştur. Gregor'u hem bir hasta hem de bir tutksak olarak betimleyebiliriz aslında. Ailesi ilk olarak onu bir hasta olarak görmüş ilgilenmiş, ama daha sonra onun bu dönüşümünün aile içi çıkarlarına ters düştüğünü görüp onun tutsak etmişler, yok saymaya başlamışlardır. Buradaki aile figürü aslında bir nevi sistemi temsil etmektedir.Aile çıkarlarına artık yaramayan oğullarını artık bir böcek olarak adlandırmışlardır. Ailede oterite babadır. Anne ve kızkardeşin yoğun ilgisi (uyku saatlerindeki ilgiler vs) ataerkil toplumun etkilerini göstermektedir. Gregor'un zoraki olarak yapmak zorunda olduğu bu işten bir böcek olarak kurtulduğunu, kendisine yabancılaşmışken döünüşüm sonrası müziğe olan ilgisini keşfettiğini görüyoruz. Ama tam ollarak bir özgürleşme durumun sağlanmadığı çok açık bir biçimde anlaşılmakta. Gregor ailesi tarafından dönüşümden sonra düşünmeyen sorgulamayan biri olarak görülüyor artık onun bir insan olmadığı çıkarımı yapılıyor. Gregor ise tam tersi hala içinde insani duygular taşıyıp (ailesi düşünmesi vs.), düşüenbiliyor.Ölümü de bir insan gibi noktalanıyor. Kısacası sistem bu öyküde kendisinden olmayanı çok net bir biçimde bir nevi tecrit ederek, eritmeyi başarıyor. Akıcı, basit ve çok anlamlı bir kapitalist sistem öyküsü. Ayrıca Kafka'nın bazı noktalarda(aile gibi) Gregor ile uyuştuğu notlar arasında yer alıyor.

9 yıl, 10 ay
18 kişiden, 18 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
9 puan

Dikkatli okunursa felsefi bir hazine, okunmazsa basit bir öykü kitabı.

10 yıl, 3 ay
13 kişiden, 13 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
10 puan

Eğer birilerinin istediği gibi olmazsanız hiçbir çığlığı duyulmayan elinden bir şey gelmeyen zavallı Gregor Samsa gibi bir köşede onlar için değersiz hayatınız sessizce son bulur.

Kesinlikle hepimiz birer Gregor Samsa'yız.

Öncelikle kitabın değerini anlamamda can yayınlarının çevirmeni Ahmet Cemal'in etkisi büyük.Eğer kitabı bu yayınevinden okursanız kesinlikle önsözünü ve sonsözünü atlamayın.Üstelik kitabın sonuna konmuş Kafka'nın bu öyküyü yazarken ruh halini yansıtan mektuplarda bir hayli değerli benim için.

Kitap yalın bir dille akıp gidiyor ve zaten çok da kısa.Öyküde Gregor'un dönüşümünün yanı sıra sistem olarak simgeleştirilen ailenin de dönüşümü anlatılıyor.İlk başta oğullarının hastalandığını sanan ailenin günler geçtikçe Gregor'un iyileşmemesinin yanında artık çalışmıyor ve kendilerine bakmıyor oluşuna da duydukları öfke artıyor.Bir süre sonra artık onun oğulları değilde tamamen bir böcek olduğuna inanmaya başlıyorlar.Bazı bölümlerde zavallı Samsa'nın çaresizliği içimi acıttı.Ailenin ondan kurtulmaya çalışması ve böceğin buna daha fazla dayanamayarak ölmesi derin bir sızı hala içimde.

Kısacası okunması gereken bir kitap, tekrar tekrar.

10 yıl, 1 ay
18 kişiden, 10 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
5 puan

bende mi gariplik var bilmiyorum ama kurgusu çok zayıf olan, alelade, basit(beğenmememin asıl sebebi) bir kitap bana göre.

yer yer sisteme yaptığı eleştirilerde hatta bazen sistemin kendimizi gereksiz bir böcek gibi hissettirdiği konusunda haklı olmasına karşın pek güzel bir kitap değil, beklentimin çok altında kaldığı gibi kafkanın diğer kitabı davayı okuyup okumama konusunda da şüpheye düşürdü beni.

bu kadar popüler olup isim yapmasının tek sebebi kafkanın sistemi eleştirmesi ve bu tarz yazıların gereğinden fazla alkış toplaması olduğunu düşünüyorum.

10 yıl, 5 ay
10 kişiden, 10 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
9 puan

Franz Kafka bilindiği üzere Praglı Yahudi fakat Almanca konuşan bir vatandaştı. Bu yüzden ne Prag halkı tarafından kabul gördü ne de Almanlar tarafından. Bu yüzden hayatında bir çok zorluk çekti. Ayrıca aile hayatında da özellikle babasıyla olan ilişkisinde başarı bir birey olamadı. Babasının her zaman Franz Kafka'yı yani kendini bir böcek olarak gördüğünü düşünüyordu. Bu eserde bunun bir yansımasıdır. Gregor Samsa adlı yaratmış olduğu karakterle hayatın her karesini sorgulamıştır.. Okumanızı tavsiye ederim. Farklı bir bakış açısı güzel bir eserin ortaya çıkmasına neden olmuş..

31 kişiden, 7 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
1 puan

İğrenç bir kitap. Uzun zamandır almayı düşünüyordum. Devam ettiğim yazarlık kursunda ders konusu olunca aldım ve zaten ince olduğundan (yorum ve eklenen son söz ile 100 sayfa) bu gün bitiririm. Kurgusu zayıf, akıcılığı olmayan, fantastik olmasına karşın sıkıcı bir kitap. Fakat klasiklere nasıl girmiş anlamış değilim. Demek ki benim cehaletimden dolayı kıymetini anlayamadım. :)

10 yıl, 11 ay
8 kişiden, 6 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
6 puan

kafkanın anlatmak istediği kişinin sanayi devrimi ve kapitalizmle beraber insandan ve insanlıktan uzaklaşması olayını takdir ediyorum.ancak bu roman çok basit,anlatmak istediği konu olarak mükemmel ancak edebi olarak büyük bir değer olarak görmüyorum kitabı.dostoyevskiyle asla kıyaslanmaz ama dostoyevski üstad kafkanın anlatmak istediğini çok daha edebi bir şekilde değerlendiriyor.kafkayı okuyunca üstadın büyüklüğünü bir kez daha anladım.

10 yıl, 11 ay
5 kişiden, 5 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
9 puan

Günümüzde herkesin kendisini böcek gibi hissettiği zamanların olduğunu itiraf etmeliyiz.Sistemin dışına çıkıldığında toplumun bakış açısını olduğu gibi yansıtan bir baş yapıt olduğunu düşünüyorum.

11 yıl, 3 ay
4 kişiden, 4 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
8 puan

Günümüzde artık herşeye nasıl yabancılaştığımızı ve herşeyden nasıl uzaklaştırıldığımızı anlatıyor kitap.Toplumda oluşan düşüncelerden, önyargılardan dolayı dışlanmış bir kişiliği gözümüzün önüne getiriyor.Okumaktan büyük bir keyif aldım.

8 kişiden, 4 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
3 puan

Sevemedim.

10 yıl, 7 ay
3 kişiden, 3 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
10 puan

kafkanın gerçeküstü dünyasına ilk adımımı atmamı sağlayan,okuduktan sonra beni diğer kitaplarını da okumaya sevk eden ve bi çırpıda okunabilecek cinsten.kitap bir süreliğine böceklere insan,insanlara böcek gözüyle bakmamı sağlamıştır.

3 kişiden, 3 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
9 puan

Kafkanın karamsarlığını,kalabalık içindeki yalnızlığını ve bunlardan dolayı kendisini işe yaramaz görüşünü anlatış biçimi ve benzetmesi muhteşem. Mutlaka okunmalı.

10 yıl, 9 ay
3 kişiden, 3 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
9 puan

"Kendi kişisel hayatı için yaşamıyor o, kendi kişisel düşünceleri için düşünmüyor. Ona öyle geliyor ki, bir ailenin zorlamasıyla yaşıyor ve düşünüyor; bu aile onun düşünme gücünden ve canlılığından daha fazlasına sahip, ve o bu aile için, kendisinin bilmediği bir yasaya uygun olarak, biçimsel bir gerekliliktir. Bu bilinmeyen aile ve bu bilinmeyen yasalardan dolayı serbest kalamıyor."

F.Kafka kitabı özet geçmek iste herhalde tamı tamına bu cümleleri sıralardı.-Bu paragraf "Aforizmalar" kitabından"-

Kısaca;
Bireyin yabancılaşması ve kapitalist düzeni karşısına alarak

+"ben bu oyunu bozarım aga!!" diye haykırmasıdır.
hepimiz gregor samsa'yız.

10 yıl, 7 ay
2 kişiden, 2 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
9 puan

Belki de bir kez okunmayla anlaşılamayacak bir kitap. Mutlaka okunması gerektiğini düşünüyorum, Kafka'nın farklı bir tarzı var.

10 yıl, 11 ay
2 kişiden, 2 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
10 puan

Çok etkileyici bir başyapıt.Nasıl olmuşta şimdiye kadar okumamışım.Can yayınlarından Ahmet Cemal'in çevirisiyle okudum ve kitabın sonunda Kafkanın mektuplarından ve güncesinden notlar vardı.Kitabın kapağına böcek resminin çizilmesini iistemediğini biliyor muydunuz?

10 yıl, 11 ay
2 kişiden, 2 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
6 puan

inanılmaz farklı bir kurgu ve muhteşem bir anlatım... yabancılaşma ancak bu kadar fantastik anlatılabilirdi..

10 yıl, 6 ay
2 kişiden, 2 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
9 puan

Gregor Samsa'nın dönüşümünden sonra ailesinin(toplumun) tiksindirici çıkarcı, kişiliklerini gözler önüne sermiştir.

10 yıl, 2 ay
2 kişiden, 2 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
9 puan

Bu kitabı tanımlayabilecek en özgün cümle: "Bu kadar açık ve net bir anlatımla bu kadar karmaşık (belki de saçma) ve derin bir başka öykü yazılmamıştır herhalde"

Bazı kitaplar vardır, -yüzeysel bir okuma yapıldığında- insana çok sıkıcı gelir. İçerdiği öykü öyle saçma, öyle anlamsız gelir ki insana, "bu ne saçma roman" der ve benim yaptığım gibi kitabı kaldırıp bir kenara atar. İşte öyle bir kitap bu... Belirli bir zaman sonra kitabı dingin bir kafayla, farklı bir okuma yaparak, yavaş yavaş, düşünerek ve özümseyerek tekrar okudum. Kitabı bitirdikten sonra gözlerimi belirli bir noktaya sabitleyerek, düşüncelere daldım. Belirli bir süre sonra "Bu öykü beni anlatıyor" diye mırıldandım.

Kendimi bildim bileli iletişim kurduğum her insanın beyni bilinçaltıma "-insan olarak kalmak ve böcek olmak istemiyorsan- büyü, oku ve adam ol, daha sonra da topluma yararı (menfaati) olan birey ol" diye fısıldadı. Evde, okulda, işte, yolda, her mekanda, her durumda hiçbir şeyi "sorgulamadan" kurallara, düzene ayak uydur (yoksa böcek olursun) diye fısıldandı. Nerden bilebilirdim ki, bunları yapmanın "insan" olarak kalmaya yeterli olamayacağını. Ta ki Dönüşüm'ü okuyup anlayana kadar. İnsan olduğumu sanırdım, meğerse köleymişim... Bu kapitalist düzen iki seçenek sunar: Ya Böceksindir, ya da Köle.

Kafka'yı anlamak zordur. Yaşadığında böcek muamelesi görür, öldükten sonra ise köle. Öldükten sonra maddi ve manevi olarak sömürülür... Kafka, Dönüşüm'ü yayınlayacak yayınevine, kitabın kapağına böcek resmi değil, insan resmi çizilmesini söyler. Kitabın kapağına böcek resmi çizilmesinin, öykünün anlaşılmasını zorlaştıracağını söyler. Kitabın kapağına böcek resmi basan yayınevlerinin anlayamadığı Kafka'yı benim anlamamam doğal.

10 yıl, 3 ay
6 kişiden, 2 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
4 puan

Bitirmek için büyük çaba sarfetmesenizde, bitirdiğinizde "Bu neydi şimdi? " diyebileceğiniz türden bir kitap...

10 yıl, 2 ay
2 kişiden, 2 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
9 puan

çok güzel bir aile ve toplum eleştirisiydi.Gregor un dönüştüğü böcek aslında özgür bir bireyi temsil ediyordu.ailenin çocukları baskı altına alması çocuklarına söz hakkı vermeyip kendi istekleri doğrultusunda yaşamaya mecbur bırakmasını çok ağır eleştiriyor.gerçekten harika. . .

2 kişiden, 2 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
10 puan

Hayatın yaşattığı yabancılaşma duygusunu kitabın her sayfasında hissedeceksiniz. Kitabı okuduktan sonra ya çevrenizdekilere ya da kendinize karşı daha duyarlı yaklaşacağınız bir kitap. Çok kısa sürede okunabilen ancak üzerinde uzun süre düşünülmesi geren ve gizli anlamlar adına keşfedilmesi gereken bir eser.

9 yıl, 9 ay
3 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
10 puan

Kafkanın Dava kitabı için ilk cümle ile beni içine çekti demiştim, bu kitap ise bambaşka, kendinizi adeta bir kasırga hortumunu ile kitabın içinde buluyor ve bir anda o hortumun içinde afallarken kitabın ana karakteri Gregor’un yatağında onun gibi bir böceğe dönüşüveriyorsunuz. http://gokii.net/2010/10/donusum-kafka/

11 yıl, 8 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
10 puan

Çok güzel bir eser,gerçek bir başyapıt.Kafka'nın eserlerinde insanın her durumunu görmek mümkün.

11 yıl, 2 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
10 puan

1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
8 puan

kafka'yı sevdim.

10 yıl, 10 ay
2 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
10 puan

Kafka bir dahi. Gregor Samsa ise benim !

10 yıl, 9 ay
2 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
10 puan

ÇOk beğenerek okuduğum bir kitap

10 yıl, 8 ay
2 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
10 puan


Bu sıra dışı kurgusuyla verilen mesajı alıyorsunuz ve kendinizdeki dönüşümün de farkına varabiliyorsunuz. Bir böcek bakış açınızı değiştirebilir.

9 yıl, 9 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
10 puan

İlk kez Kafka okudum ve şimdiye kadar okumadığıma pişman oldum. Meğer ne kadar sürükleyiciymiş? 2012'de yazılmış olduğu iddia edilse inanabilirdim; ancak bu kitap 1915'te yazılmış.Böyle yalın ve günümüz akıcılığı ile..
Fantastik klasmanına koymak doğu mudur, okuyucuya kalsın, bir ara böcek olup olmadığımı sorguladım..:))

10 yıl, 8 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
9 puan

''Doğru yol yerden bir karış yüksekte bulunan gergin bir ip gibidir. Fakat bu ip, üstünde yürümek için değil de insanın ayağının takılıp tökezlemesi için vardır ancak...''


naber samsalar?

10 yıl, 8 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
8 puan

İthaki yayınevinin çevirisini pek beğenmesem de yine de kitabı severek okudum.

10 yıl, 8 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
9 puan

Çok gerçek bir hikayeydi.

10 yıl, 6 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
9 puan

Kafka'nın okuduğum ilk kitabı oldu.Kitabın ilk giriş cümlesi bence okumanız için yeterli sebep olacaktır.

10 yıl, 6 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
9 puan

Bir böceğin gözünden hayat..

10 yıl, 8 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
9 puan

Bir başyapıt..

10 yıl, 7 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
8 puan

mükemmel betimlemelerle dolu mükemmel bir kitap. gregor samsa'nın hazin hikayesi.

10 yıl, 7 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
10 puan

inanılmaz.

10 yıl, 4 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
10 puan

Franz Kafka ve dönüşüm için buraya sözcükler sığmaz. Kesinlikle herkes tarafından okunmalı

10 yıl, 6 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
9 puan

http://oklapkutuphanesi.blogspot.de/2012/02/franz-kafka-donusum.html

10 yıl, 6 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
9 puan

Kendiimi buldum diyebilirim.

10 yıl, 5 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
9 puan

"Gregor keşke benim kardeşim olsaydın, sana nasıl da bakardım ben" diye diye okuduğum kitap.

Her zaman diyorum, yine diyeceğim Kafka büyüksün!

1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
8 puan

iki türlüsünü de okumuş bir insan olarak söyleyebilirim ki, orijinal dilinde okunması gereken bi eser. hikayenin kendisi durağan ve olaysız olsa da arkasında yatan olaylara indikçe ilginçleşiyor. okuduktan sonra kafka'nın hayatına ve özellik babasıyla ilişkisine (babasına yazdığı ama yollayamadığı mektuba vs.) göz atmakta fayda var.

10 yıl, 4 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
9 puan

Okurken onları yaşatabilen bir yazar.Başka söze gerek var mı ?

10 yıl, 4 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
9 puan

Verdiği mesajın anlam dolu olması çok hoşuma gitti ve bana farklı bir bakış açısı kazandırdı.

10 yıl, 3 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
9 puan

Kafka deyince ilk akla gelen roman.

10 yıl, 2 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
10 puan

harika bir kitaptı.

1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
9 puan

Bir dönüşüm ancak bu kadar başarılı anlatılabilirdi. Yani bu kitabı film yapamassınız! sadece okumalısınız! okumadan, böceğe dönüşen bir adamın duygularını başka hiçbir şekilde anlayamazsınız çünkü. çok güzeldi yaa :)

1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
9 puan

Aç gözlülüğün yarattığı bu sistemde istemesende köle oluyosun. Kafka diyorki bazı değerlerimizi kaybetmememiz lazım. Doğanın kanunu sende yaşlanacaksın seni bir böcek olarak görecekler fark ettirmeyecekler ama ölümün mutluluk getirecek ve timsah gözyaşlarını… İşte böyle bir davranışın yanlış olduğunu savunuyor. Her şey bir at yarışı olmamalı, bu kadar olmamalı, ama gençleri görüyoruz birer moron olma yolunda gözerinde morluklarla 7/24 bankamatikler gibiler… Unutulan şeyse insan oldukları, geleceğin bankamatikleri değil ! Üstelik sadece insanda değiller, gençler, yaşamlarının en güzel en körpe vakitleri… Onlar insan olduklarını unutuyorlar birbirlerini ezmenin mübah olduğu birinin bir diğerinin ayağını kaydırma çabasının normal göründüğü ekosistemlerinde birer canlı! olarak yaşıyorlar. Çalışmayıp haytalık yapanlarsa böcek sıfatını alıyor. Çalışmakta lazım ama köle olmamak lazım kafka işte bunu diyor. İnsan birazda yaşamına zaman ayırabilmeli… olduğun gibi görün yada göründüğün gibi ol… kısaca: Yabancılaşma(olumsuz)…

1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
8 puan

kafka'nın zirve eseri bence..bireyin yalnızlığı ve anlaşılamaması üzerine harika bir uzun öykü..

1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
9 puan

Felsefenin ve edebiyatın sıkça yararlandığı basit ve açık bir metin.


Puan : hepsi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Değerlendirme Zamanı: en yeni | en eski