Çocuk Kalbi

Çocuk Kalbi, çocuklar için yazılmış, onların minik yüreklerine hitap eden öykülerden oluşmuş bir kitaptır.Anne-babaların tereddüt etmeden çocuklarına hediye edebilecekl
eri bu kitapta, çocuklar; iyiyi, doğruyu, güzeli öğrenmelerinin yanı sıra, arkadaşlık dostluk kavramlarını da gerçek anlamda tanıyabileceklerdir.Çocukları gerçek hayata
hazırlamak için kaleme aldığı bu eserinde, Amicis; anne-babalara da, çocuk eğitiminde detaylara dikkat çekerek yol gösteriyor.7den 77ye herkesin zevkle okuyacağı bu kita
pta, sıcacık okul anılarını bulacak, çocuk dünyasının ve kalbinin herşeye rağmen ne kadar temiz kalabildiğine şahit olacaksınız.
Sevgili çocuklar, bu kitap; sizlere sevgiyi, arkadaşlığı, dostluğu ve sadakati sunuyor.Tüm zamanların en sevilen çocuk kitaplarından biri olarak dünya çocuklarının kalb
inde yer etmiş olan Edmondo De Amicisnin bu ünlükitabı, iyiye, güzele ve doğruya yönelmede sizin de en yakın rehberiniz olacak.


Dünya Çocuk Klasikleri DizisiÇocuk Kalbi
Edmondo de Amicisin ünlü romanı Çocuk Kalbi, bir çocuğun gözüyle insan ilişkilerini gözler önüne seriyor. Henüz üçüncü sınıf öğrencisi olan Enrico annesi, babası ve kız
kardeşi ile mutlu bir aile yaşantısı vardır. Okuldaki arkadaşlarının herbiri ile iyisi ile kötüsüyle, acısıyla tatlısıyla uzun bir yıl geçirir.Bu kitap herkese ders olab
ilecek hayat tecrübeleri ve bunların çarpıcı sonuçları ile yoğrulmuş. Edep, ahlâk ve erdemle dolu bir baş ucu kitabı.
Klasik, kelime anlamı olarak Üzerinden çok zaman geçtiği hâlde değerini yitirmeyen, türünde örnek olarak görülen eser. demektir. Bizler de Damla Yayınevi olarak dünya e
debiyatının eskimeyen romanlarından oluşan diziyi siz okurlarımız için hazırladık. Romanlar sade, akıcı bir Türkçe ile dilimize kazandırıldı. Hepinize iyi okumalar... -4
.5. ve 6. Sınıflar İçin
Çeşitli ulus eğitimcilerinin dünyanın en faydalı çocuk kitabı seçtikleri, bütün dünya dillerine defalarca çevirisi yapılmış bulunan, Edmondo De Amicisin ÇOCUK KALBİ adl
ı ölmez kitabının yeni baskısını yayımlamakla, yayınevimiz mutluluk duymaktadır.\rÇOCUK KALBİnin başlıca amacı, yarının büyükleri olacak çocuklarımızı iyiye \u0096 güzel
e \u0096 doğruya yöneltmek ve onları iyi insan - iyi vatandaş olarak aileye, topluma ve insanlığa kazandırmaktır.\rÇOCUK KALBİnin değerini ve önemini, yapıtı Fransızcaya
Grands Coeurs \u0096 Büyük Kalp adıyla çeviren A. Piazzinin ön kapaktaki sözleri ile Almancaya çevirenin aşağıya aldığımız düşünceleri çok güzel ve özlü olarak belirtme
ktedir.\r
Bütün dünya dillerine çevrilen ve milyonlarca adet basılan Edmondo de Amicisin Çocuk Kalbi isimli eseri, tutulan bir günlükten yola çıkarak yazılan bir çocuk kitabı. Ço
cuklara iyiyi, doğruyu, adaleti ve güzeli öğreten kitap bir çocuğun okul ve sosyal yaşamını konu alıyor. Arkadaşlığın önemine, dostluğun değerine dair hikayelerin de yer
aldığı kitap 7den 70e her kuşağın zevkle okuyabileceği bir eser. Çocukların dünyasına bakış atmak isteyen herkesin okuyabileceği kitabın tam metnini yayınevimiz tarafın
dan kitapseverlerin beğenisine sunuyoruz...
Çocuk Kalbi, ilkokula giden Enrico adındaki İtalyan bir çocuğun okul ve sosyal yaşamını, çocuğun kendi ağzından anlatan sımsıcak bir romandır. Tutulan bir günlükten yol
a çıkılarak yazılan kitapta aile ve vatan sevgisini, arkadaşlığın ve dayanışmanın önemini anlatan hikayeler yer almaktadır. Ünlü İtalyan yazar Edmondo De Amicis tarafınd
an 1886 yılında tamamlanan kitap, dünyanın tüm dillerine çevrilmiştir.
1846 \u0096 1908 yılları arasında yaşamış olan İtalyan yazar Edmondo de Amicisin kaleme aldığı Çocuk Kalbinin bir dünya klasiği olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünk
ü bu yapıt, kaleme alınışının üzerinden yaklaşık yüz yirmi yıl geçmiş olmasına karşın değerinden hiçbir şey yitirmemiştir! Üstelik böylesine eğitici, idealist insan yeti
ştirmeyi amaç edinmiş bir yapıta zamanımızda çok daha fazla gereksinim var. Yeryüzündeki tüm anneler, babalar, öğretmenler; kısacası çocuk yetiştirme görevi olan herkesi
n, bu kitaptan öğreneceği çok şey var. İnsanları sevme, dostluk, dayanışma, bağlılık, özveri, yurt sevgisi, aile bağları, anne-baba sevgisi, öğretmenin değeri, sanatın ö
nemi, emeğe saygı gibi temaların işlendiği bu yapıtın güzel yanı, bütün bunları duyarlı bir öykü diliyle yansıtmasıdır.Her şey bir ders yılı içinde başlar ve biter. Geli
şen olaylar, küçük Enrikonun tuttuğu günlükte anlatılır.Çocuk Kalbi duyarlı bir yüreğe sahip olan büyük küçük herkesin tutkuyla ve bir solukta okuyacağı bir yapıt. Ayrıc
a Melisa Yağmurun dilindeki şiirselliği, yapıtı adeta Türkçede yeniden yaratışını hayranlıkla karşılayacaksınız.
Bu kitap özellikle dokuz ile on üç yaşları arasındaki öğrenciler için yazılmıştır. Kitabın adı Bir Öğrenim Yılının Öyküsü olarak da değiştirilebilir. Kitap, İtalyada İl
kokul üçüncü sınıfa giden bir öğrenci tarafından yazılmıştır. Elbette kitabın tamamını bu öğrencinin yazdığını söylemiyorum. O, gün boyu başından geçen olayları, düşüncelerini, hissettiklerini defterine not ediyordu.

Edmondo de Amicis (1846-1908) edebiyatın her dalında eser vermiş, özellikle gezi yazılarıyla tanınan bir yazar. Fakat Amicise asıl ününü sağlayan romanı, Çocuk Kalbi olmuştur. Amicis, küçük bir çocuğun günlüğü olarak kaleme aldığı Çocuk Kalbinde, ilköğretim çağı çocuklarına vatan ve aile sevgisi, arkadaşlık ve dayanışma gibi olumlu değerler aşılamaktadır.
Çocuk Kalbi, Dünya Çocuk Klasikleri arasında seçkin bir yeri sahiptir. İtalyan yazar Edmando de Amicis bu romanda İtalyan bir öğrencinin ilköğretim okuluna başladığı günden itibaren tuttuğu duygulu günlüğünden yola çıkarak çocukların renkli dünyasını anlatır. Bu kitap sizlere sevgiyi, arkadaşlığı, dostluğu ve bağlılığı sunuyor. ...
Çocuk Kalbi, dünyanın en sevilen ve en çok okunan çocuk romanlarından biridir. İlköğretim çağındaki bir İtalyan öğrencinin, bir yıl tuttuğu günlükten yola çıkarak bu romanı kaleme alan Edmondo De Amicis, çocuk edebiyatının unutulmazları arasında yerini almıştır. Sevginin, dostluğun, paylaşmanın ve insan olmaya dair en sıcak duygularını dile geldiği Çocuk Kalbi, her çocuğun mutlaka okuması gereken bir klasiktir. Geleceğe erdemli, dürüst ve sevgi dolu bir kuşak bırakma sorunluluğu duyan ebeveynler de çocuklarına bu kitabı okutmalıdır.
I874 yılında İstanbula gelen ve 1877de yazdığı kitap Türkçede İstanbul adıyla yayımlanan İtalyan romancı, kısa öykü yazarı ve şair De Amicisin yirmi beşi aşkın dile çevrilmiş olan Çocuk Kalbi, yazıldığı dönemin belli bir yaş grubuna yönelik olsa da, kalbini hayata açmaya hazırlanan, başka insanların kalplerinin seslerini duymayı bilen herkesin kitabı. Enrico adlı öğrencinin günlüğü biçiminde yazılmış, bir ders yılını kapsayan metinlerin arasına serpiştirilmiş ibret öyküleri, İtalyan ulusal birliğinin kurulma döneminin öne çıkarttığı yurtseverlik, özveri, yiğitlik, dostluk gibi konuları içeren öykülerle birleşip bu anı-romanı tarihselleştiriyorlar.
Çocuk Kalbi, bütün dünyanın tanıdığı, çocuklar için yazılan duygusal bir öyküdür. Kitap bir taraftan çocuklara iyiyi, doğruyu ve güzeli sevdirmeyi, olumlu değer yargılarıyla donatmayı,diğer taraftan, toplumla barışık yararlı bir insan olması için yapıcı ve uyumlu bir kişilik geliştirmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda çocuklarla ilgili anne-babalara eğitim alanında önemli ipuçları veriyor. Eğitimbilimi uzmanlarınca dünyanın en yararlı çocuk kitabı olarak gösterilmektedir.
Çocuk Kalbi, bir çocuğun okul hatıralarını anlatan bir eserdir. Dünyanın en çok okunan kitaplarından birisidir. Aynı zamanda bir eğitimci olan Edmonda De Amicis, öğretmen ve öğrenci ilişkilerini, okul ve aile işbirliğini zengin bir dille anlatmaktadır. MEB Talim ve Terbiye Kurulu\u0091nun 2207 sayılı Tebliğler Dergisi\u0091nde yayınlanan kararı ile ilk ve ortaokul öğrencilerine tavsiye edilmiştir.
Yazar bu eserinde oğlunun yol boyunca okulda yaşadıklarını, gözlemlediklerini, bir çocuk duygusallığıyla anlatıyor.

Özellikle dokuz ile onüç yaşları arasındaki ilkokul çocuklarına armağan edilen bu kitaba şöyle bir ad da verilebilir: İtalya daki bir mahalle ilkokulunun üçüncü sınıf öğrencilerinden biri tarafından yazılmış, bir yıllık öğrenim döneminin hikayesi. Ancak, bir üçüncü sınıf öğrencisi tarafından yazılmış derken amacımız, kitabı basılmış olduğu şekliyle o öğrencinin yazdığını söylemek değildir.

Bugün okulda birinci günüm. Köyde geçirdiğimiz üç aylık tatil bir rüya gibi bitiverdi. Baretti Okulunun üçüncü sınıfına kaydoldum. Annem yaptırdı kaydımı. Hep köyü düşündüğümden istemeye istemeye gittim okula. Sokaklar çocuk doluydu. İki kırtasiyeciyi de çanta, kitap ve defter almaya gelen ana-babalar doldurmuştu. Okulun önündeki kalabalıktan kapıcı da polis de kapıyı açık tutmakta güçlük çekiyorlardı.

Bugün okulun ilk günü. Üç aylık yaz tatili bir hayal gibi geçip gitti. Bu sabah annem, beni Baretti okulunun üçüncü sınıfına yerleştirirken ben hala yaz tatilini düşünüyor, okula gitmek istemiyordum. Sokaklar okullu çocuklarla, dükkanlar okul alşıverişi yapan anne babalarla doluydu. Okulun hademesi giriş kapısını zorlukla kontrol edebiliyordu. Kapının yanında duran ikinci sınıf öğretmenim, dağınık kızıl saçlarını geriye itip her zamanki neşeli haliyle omzuma dokundu. (Kitabın İçinden)
Edmondo De Amıcıs, yaşam ve eserleri ile insanları etkileyen kişilerdendir. Eserlerinde kelime oyunları, kandırma ve aldatmaca bulamazsınız. Onda gereksiz düşünmeye neden olmayan bir farklılık vardır. Amicisin eserlerinde insanların karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgürü örneklerini sunan bir yücelik, inançlı davranışlara karşı eşsiz, derin bir sevgi ve tutkulu bir saygı vardır. Eserlerini daimi iyi ve güzel duyguların gelişmesi ve toplumsal sevginin ve barışın sağlanması yönünde yapmıştır. Bu nedenle iyi bir toplumbilimci, eğitmendir. Duyarlı bir ahlakçıdır. Toplumu ve ilişkilerini, psikolojik bir gözlemle incelemiştir. Eserlerinin her birine ayrı özen göstermiştir. En önemli eserlerinden olan Çocuk Kalbi dünyanın her ülkesine yayılmıştır. Çevirisi yapıldığı ülkelerde en çok okunan kitaplar arasında olmuştur. Çocuk Kalbi önemli bir eserdir. Bu eseri bir çocuğa okutmak, ona yapılacak en büyük iyiliktir. Çocuk Kalbini okuyan bir çocuk büyürken diğer çocuklardan farklı gelişir. Çevresine ışık saçar. Kötü bir insan olması mümkün değildir. Bütün ailelerin Çocuk Kalbini çocuklarına okutması ve üzerinde karşılıklı konuşmaları gerekmektedir.
Dünya çocuk klasikleri arasında karşılıklı sevgi ve hoşgörünün, eğitimin, çocukların dünyasındaki önemini ortaya koyan önemli bir yapıttır.

Çocuk Kalbi, çocuklar için yazılmış, onların minik yüreklerine hitap eden öykülerden oluşmuş bir kitaptır.Anne-babaların tereddüt etmeden çocuklarına hediye edebilecekl
eri bu kitapta, çocuklar; iyiyi, doğruyu, güzeli öğrenmelerinin yanı sıra, arkadaşlık dostluk kavramlarını da gerçek anlamda tanıyabileceklerdir.Çocukları gerçek hayata
hazırlamak için kaleme aldığı bu eserinde, Amicis; anne-babalara da, çocuk eğitiminde detaylara dikkat çekerek yol gösteriyor.7den 77ye herkesin zevkle okuyacağı bu kita
pta, sıcacık okul anılarını bulacak, çocuk dünyasının ve kalbinin herşeye rağmen ne kadar temiz kalabildiğine şahit olacaksınız.
Sevgili çocuklar, bu kitap; sizlere sevgiyi, arkadaşlığı, dostluğu ve sadakati sunuyor.Tüm zamanların en sevilen çocuk kitaplarından biri olarak dünya çocuklarının kalb
inde yer etmiş olan Edmondo De Amicisnin bu ünlükitabı, iyiye, güzele ve doğruya yönelmede sizin de en yakın rehberiniz olacak.


Dünya Çocuk Klasikleri DizisiÇocuk Kalbi
Edmondo de Amicisin ünlü romanı Çocuk Kalbi, bir çocuğun gözüyle insan ilişkilerini gözler önüne seriyor. Henüz üçüncü sınıf öğrencisi olan Enrico annesi, babası ve kız
kardeşi ile mutlu bir aile yaşantısı vardır. Okuldaki arkadaşlarının herbiri ile iyisi ile kötüsüyle, acısıyla tatlısıyla uzun bir yıl geçirir.Bu kitap herkese ders olab
ilecek hayat tecrübeleri ve bunların çarpıcı sonuçları ile yoğrulmuş. Edep, ahlâk ve erdemle dolu bir baş ucu kitabı.
Klasik, kelime anlamı olarak Üzerinden çok zama... tümünü göster


Değerlendirmeler

değerlendirme
3 kişiden, 3 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
9 puan

Hayatımda okuduğum en güzel kitaplardan birisidir Çocuk Kalbi. Evde ara ara bir türlü bulamadım, kim bilir kim ödünç alıp getirmemiştir.

8 yıl, 3 ay önce
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
10 puan

bunu okuduğumda daha ilkokuldaydım,kapağı falan farklıydı tabi.Çok sevmiştim enricoydu dimi çocuğun adı

8 yıl, 3 ay önce
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
10 puan

Ölmeden önce okunması gereken bir kitap!

6 yıl, 10 ay önce
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
10 puan

çok küçükken okumuştum. şu an konusunu bile hatırlamıyorum ama okurken ağladığımı hatırlıyorum.

8 yıl, 1 ay önce
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
10 puan

okuduğum ilk kitaptır her zaman kalbimde yeri ayrı

8 yıl önce
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
7 puan

ilkokulda hatta 2.sınıf gibi birşeyken okuduğumda seviyeme göre ileriydi,sevmiştim de anlamamıştım: sonradan tekrar okuduğumda iyiydi, bir çocuğun kalbiydi işte

8 yıl önce
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
10 puan

ilk okuduğum kitap. :)

8 yıl önce
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
6 puan

bu benim okuduğum ilk ciddi kalınlıkta okuduğum kitabımdı bence küçük bi çocuk için çok güzel :)

7 yıl, 10 ay önce
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
7 puan

Çocukluğumda kalbim paramparça olarak okuduğum bir kitap, klasiklerden...Kendi çocuğuma okutur muyum? Sanırım o tertemiz yüreklerde gereksiz üzüntülere yer yok, tekrar bakmam lazım.

7 yıl, 10 ay önce
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
9 puan

Okumayan yoktur herhalde

7 yıl, 10 ay önce
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
8 puan

7'den 70'e herkesin okuması gereken harika bir kitap

7 yıl, 10 ay önce
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
10 puan

Okuyalı bir 10 yıl olmuştur herhalde... Çok beğendiğimi ve etkilendiğimi hatırlıyorum.

7 yıl, 8 ay önce
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
9 puan

Küçükken içimi dokunaklılığı ile titreten güzel bir kitaptı...

7 yıl, 7 ay önce
2 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
10 puan

okuduğum anladığım ilk kitap

7 yıl, 6 ay önce
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
10 puan

Çoook güzel. Müthiş.

7 yıl, 5 ay önce
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
10 puan

İlkokuldayken okumuştum. Birden görünce çok güzel olduğunu hatırladım. Ama nerdeyse konusunu ahtırlamıyorum

7 yıl, 5 ay önce
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
9 puan

çocukların seviyesne uygun örnek bir kitap...

7 yıl, 4 ay önce
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
5 puan

Okurken çocukluğumu hatırlattı, hayata bir çocuğun gözünden bakmayı öğretiyor. Çocuk psikolojisi, bilirsiniz. Bir kaç sevmediğim yönü oldu o yüzden puanı düşük verdim.

7 yıl, 4 ay önce
5 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
4 puan

çocukken birkaç kez okumaya çalışıp okuyamadığım aşırı sıkıcı
berbat kitap

7 yıl, 4 ay önce
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
10 puan

ilk kitabım....

7 yıl, 3 ay önce
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
10 puan

Herkesin okuması gereken bir kitap..

6 yıl, 10 ay önce
2 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
5 puan

Nedense beni hiç etkilememiştir. Yaklaşık 7 kez falan okumama rağmen her birinde zaman kaybı deyip üzülmüşümdür

6 yıl, 9 ay önce
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
6 puan

Çocuk kitabı ama çocuklara

4 yıl, 1 ay önce
2 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
8 puan

biraz can sıkıcı bir kitap

7 yıl, 10 ay önce
1 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
5 puan

Çocukken okumuştum, içim sıkılmıştı.

7 yıl, 8 ay önce
1 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
7 puan

Çocuklarınızı kitaba alıştırmak için başlangıç için gayet güzel.

7 yıl, 7 ay önce
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
8 puan

Okumam için bana hediye edilen ilk roman... O yüzden yeri ayrıdır bende.

7 yıl, 3 ay önce
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
7 puan

Çocukluğumun kitabı çok beğenerek okuduğumu hatırlıyorum, üzerinden 11 sene geçmiş olmasına rağmen en çok aklımda kalan kitap budur.

7 yıl, 3 ay önce
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
10 puan

Çocukluğumun kitabıdır.

7 yıl, 2 ay önce
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
5 puan

Çok yapmacık ve ütopik bir kitap. Çocuklara okutulabilir elbette ama ben gerçekiçi bir eğitim olmayacağını düşünüyorum.

2 yıl, 9 ay önce
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
10 puan

çocukken iyi ki bu kitabı okumuşum, sayesinde şimdi okumayı çok seviyorum..

7 yıl, 2 ay önce
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
10 puan

Sıcacık bir kitap. Zaman zaman gözlerim doldu zaman zaman gülümsedim. Ama bir günde oturup okuyamadım kısacık kitabı. Sanırım sindire sindire okumak istedim :)

3 yıl, 5 ay önce
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
10 puan

Küçükken fuardan aldığım ve beni en çok etkilemiş olan kitap :)
Çocuklar için harika ötesi bir eser..

6 yıl, 10 ay önce
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
9 puan

sadece çocukların değil, yetişkinlerin de okuması gereken, herkesin ders çıkarabileceği çok faydalı bir kitap.

6 yıl, 9 ay önce
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
10 puan

hevesle bekliyorum

6 yıl, 7 ay önce
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
8 puan

minikliğimin kitabı

6 yıl, 7 ay önce
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
10 puan

çok gzldi

6 yıl, 7 ay önce
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
10 puan

Küçükken bana okuma alışkanlığı kazandıran bu anlamlı kitabı tüm öğrencilere tavsiye ederim.

6 yıl, 6 ay önce
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
10 puan

Çocukken okuduğum en güzel ve en uzun kitaptı.Hediye eden hocamı ömür boyu unutmayacağım.

6 yıl, 5 ay önce
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
6 puan

Çocukluğumun en uzun ve duygusal kitabı.

6 yıl, 5 ay önce
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
10 puan

çocuk kalbi bir muhteşemm.................

6 yıl, 3 ay önce
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
8 puan

Küçükken çok sıkıcı bulsam bile büyüdükçe etkilendiğim kitaplardan birisidir. Denildiği gibi: "Bunu okumayan çocuk, yarım kalmıştır."

6 yıl, 1 ay önce
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
10 puan

Çocukluğumun en güzel anıları. Kütüphanemin kendime ait ilk üyesi.

6 yıl, 1 ay önce
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
9 puan

İyi ahlak, çalışkanlık , özveri , vatan sevgisi , öğretmene saygı , eğitime önem...... Neler yok ki bu kitapta. 1872 yılında günlük tutan Enrico sen kesinlikle Şeker Portakalı ZEZE den daha iyi bir çocuksun.

6 yıl önce
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
10 puan

7. sınıfta okumaya başlamıştım ne oldu hatırlamıyorum ama kitabı kaybettim... Çok üzüldüm o kadar aradım bulamadım bulsam okurum. Kitap sanki beni yansıtıyor gerçekten etkilendim.

5 yıl, 9 ay önce
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
5 puan

Bundan 5 yıl önce okuduğum bir kitap. Çok fazla hatırlayamasam da bende güzel izler bıraktığı tartışılmaz bir gerçek.

5 yıl, 7 ay önce
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
10 puan

Kalbinizde yer edecek bir başyapıt.

5 yıl, 7 ay önce
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
10 puan

Güzel

5 yıl, 4 ay önce
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
9 puan

Bir zamanlar bütün çocuklara tavsiye edilen bir kitaptı. Bir çocuğun gözünden hayatı anlatıyordu. Zaman öyle değişti ki, şimdiki çocuklara cazip gelir mi, bilemiyorum. Kitabın bir çok bölümden oluşması uzun kitap okumakta zorlana çocuklara çok uygun. Benim için, biraz aşırı duygusal ama çok güzel bir kitaptı.

5 yıl, 4 ay önce
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
10 puan

çook güzel bir kitap. biraz duygu yüklü. anlatım biçimi, içerik yönünden mükemmel bir kitap.

5 yıl, 3 ay önce


Baskı Bilgileri

159 sayfa


ISBN
9-789756580127

Diğer baskılar


Kitaptaki karakterler

Enrico Her ebeveynin gönül rahatlığı ile örnek gösterebileceği; aynı zamanda bu günlüklerin de sahibidir.

Garrone 14 yaşındaki okula 2 yıl geç başlamış iri bir çocuk garrone her zaman Nelli'yi korur ve sever diğer çocuklarıda korur okulun haylaz öğrencilerine karşı güçsüzleri korur son olarak iyi kalpli biridir.

Derossi Sınıf birinciliğine ambargo koymuş birdir. Hem çalışkan, hem de çok hanımefendi.

Stardi Babasının tüm güvensizliklerine rağmen o,sınıfın en yüce gönüllüsüdür.

Garoffi Ticaret kabiliyeti sayesinde büyüyünce zengin bir tüccar olmayı hak ediyor.

Coretti Dükkânında odun satıp aile bütçesine katkıda bulunurken derslerini de ihmal etmeyen bir öğrenci.

Nelli Çelimsiz vücudu yüzünden annesinin korunmasına her daim muhtaç olan öğrenci.

Küçük Duvarcı Yaptığı tavşan taklidi ile gönüllerde taht kurmuş bir isimdir. Ve babasının mesleğinden dolayı ona bu lakap takılmıştır.

Silvia Enriko’ya çok değer veren; fakat onda aynı muhabbeti göremeyen pırlanta kalpli bir abla.

Öğretmen İyi kalpli, kötü davranışları olan çocuklara iyi davranan adam.


Kitabın Geçtiği Listeler


Benzer Kitaplar

Şu An Okuyanlar

Zeynep Duru DAMLAGAYE Jesterhead NERİ mervepursal Damla Öztürk sema gökçe Dombıra Husamettin.albay
9 kişi

Okumuşlar

papatyaaa Apo leslora dnzsrks arzubkts Aladağhct Scylla Nyoteida endlyy kbaytar damlamia irmakk7 tuna80 La Liseuse Hande.kuyumcu demirhan051216 Qi nilaysea anlyesil hindiba nurik Senoolemine tunamv hazal6\k Didem Çetin Readingisadventure ilky The Unwritten DonukPudra husein Meci Semih D. onenemin Serginho Zelal Dinler özlembolu Aslı Kont PersOfDewiL
2069 kişi

Okumak İsteyenler

demian HakanCOLAK karperi utrmn Sena Karanfil HeyHoLou almina okurmerv melek çınar mehmet2004 sevval mervee Ahsen btldmrkl ufukdonmez havva kana Charlotthy newlife35 humuhumunukunukuapua karagozozlem RemRem yansıma mollyevans imdbsever hazalerorhan Pink Salih YÜKSEL RüzgarSaçlıKız aDiGe... gnsonne patikpat hamidetekin stonem esraiklimata bahar Okyanustanbul denizonal gülşah3 picigeto
208 kişi

Takas Verenler

kuyruklukedi mustafa arda alışveriş takıntısı xxselmaxx sinatorina BüyülüAyraç
6 kişi
Puan : hepsi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Değerlendirme Zamanı: en yeni | en eski