Babalar ve Oğullar

Babalar ve Oğullar Turgenyevin en büyük romanı olduğu kadar, Batılılaşmanın çelişkilerini yaşayan, devrimin eşiğindeki Rusyanın ruhunu en derinden yakalayan romanlardan da biridir. Kitap 1862de yayımlandığında, bir anda pek çok siyasi, edebi ve felsefi tartışmanın odak noktası haline gelmişti; ama bugün hâlâ okunmasını, bu tartışmaları hem içerip hem de aşmasını sağlayan edebi derinliğine, Vladimir Nabokovun deyişiyle, Turgenyevin boz cilasına ve özenilecek renk, ışık ve gölge anlayışına borçlu. Siyasi bir tartışmayı ya da felsefi bir sorunu insanileştirmenin, derin bir anlayış ve incelikli bir zanaatkârlıkla mümkün olduğunu Babalar ve Oğullar bize bir daha gösteriyor. Turgenyevde her zaman bir şiirsellik vardır, ama bu şiirselliğin içinde hep gözünü bile kırpmayan bir gerçeklik bekler.Henry James

******

1859 yılının Mayıs ayında baba Nikolay Petroviç Kirsanov, üniversiteyi bitirmiş oğlu Arkadiyin dönüşünü heyecanla beklemektedir. Oğlunun değerli arkadaşım diye tanıştırdığı Bazarov, çiftliğe adımını atar atmaz gelenekselden derin bir kopuşun, bir kuşak çatışmasının temsilcisi olduğunu belli eder. Sadece doğa bilimlerinin yasalarına inanan genç Bazarov, kırsal kökenli aristokrasinin kent kökenli aydınlar ile yaşadığı gerginliği yansıtır. Edebiyatın vazgeçemediği genel kuşak çatışması teması, bu romanda tarihsel bir kesite ve belli bir ülkenin koşullarına bağlanarak inandırıcı, açıklanabilir, trajik özellikler kazanıyor. Babalar ve Oğullar: Kaçınılmaz kopuş.

************

İki nesil arasındaki düşünce ve karakter yapısından hareketle muhafazakar ve liberal çatışmasını konu alan roman.

************

Turgenev Babalar ve Oğullarda Rusyanın 1850-60 yılları arasındaki durumunu resmediyor. Eserin temel sorunsalını, egemen durumdaki liberal soyluların farklı sınıflardan gelen demokratlarla yer değiştirmesi sırasında yaşanan sıkıntılar oluşturuyor. Bu sorun, eserde insanlık tarihi kadar eski bir başka sorunla, kuşaklar arasında yaşanan çatışmayla beslenerek su yüzüne çıkıyor. Bu iki sorunun nasıl bir nitelik taşıdığını nihilist gençlerin temsilcisi Bazarov ve arkadaşı Kirsanovun bizzat kendi babalarıyla, babalarının kuşağından olan ve farklı sınıflardan gelen diğer insanlarla, üst düzey görevlilerle, farklı sınıf ve yaşlarda kadınlarla ve kölelerle kurdukları diyaloglarda izleme olanağı buluyoruz. (...) Turgenev eserini bir çırpıda okunabilecek kadar sürükleyici bir dille yazmıştır. Babalar ve Oğullarda, Tolstoyun eserlerindeki hayat öğretmenini, Gogolün eserlerinki korkunç, hatta okuru dehşete düşüren anlatıcıyı, Dostoyevskinin eserlerindeki huzursuz edici havayı hissetmiyoruz. Aksine, eserde son derece trajik bir şekilde gerçekleşen ölümün bile bilinçle kabullenildiğini görüyoruz.Doç. Dr. Birsen KARACA

************

Turgenyevin başyapıtı Babalar ve Oğullar (1862) kuşaklar-arası çatışmanın günümüzde hala anlamlı, belki de daha derin bir görünümünü realist romanın erken döneminin çerçevesinde karşımıza çıkarmış olmasıyla ayırdediliyor. Şiirsel bir realizmle sunduğu ünlü Bazarov tipinin enerjik, sinir ve küstahça nihilizmini babaların Romantizminin karşısına dikiyor Turgenyev. Gerçekten de Bazarovun yeni dünyası, asırlar boyu hüküm süren tutuculuğun ve önyargıların bilim sayesinde temizlendiği bir yarı-ütopyaya benzer. Bu durum romanın derinliklerinin günümüzde daha derin sorgulanması gerektiğini gösteriyor. Hatırlanması gereken şey, Rusyadaki ilerici-radikal çevrelerle gelenekçi-muhafazakârların roman yayınlanır yayınlanmaz oldukça çapraşık yargılarla birbirlerine girdikleridir: çoğu radikal bu romanı ilericiliğin aşırı kaba bir karikatürü olarak okumuştu. Muhafazakâr romantik çevreler ise nihilizmin tatsız-tuzsuz, tiksindirici hatta son derecede tehlikeli bir olumlanması olarak... Her durumda Turgenyev, modern romanın ayrıcalıklı temalarından birinin başlatıcısıdır- geleneksel değerlerin topunu karşısına alan, kızgın genç adam tipinin...

************

Dünya edebiyatının en önemli klasik eserlerinden biri olan Babalar ve Oğullar, yazarı Turgenyevin de başyapıtıdır. Konusu 1800lerin sonunda geçen romanda Turgenyev, her dönemin temel çatışmalarından biri olan kuşaklar arası çatışmayı ele alır ve bu ekse

************

Romandaki baba ve oğul karakterleri iki Rus jenerasyonu arasındaki artan bölünmüşlüğü, Yevgeny Bazarov ise nihilist görüşleri ve eski düzen karşıtlığı ile ilk Bolşevikleri temsil eder.
Turgenyev, Babalar ve Oğulları 1830ların liberalleri ile güçlenen nihilist hareket arasında artış gösteren kültürel hizipçiliğe tepki olarak yazdı. Bu iki düşünce tarzı Rusyanın geleceğinin kilise etkisindeki geleneksel yörüngede devam etmekte olduğuna inanan Rus-Ortodoks görüş ile çelişmekteydi.
Babalar ve Oğullar, Rus edebiyatının ilk modern roman örneği olarak kabul edilebilir. Bu göze çarpan karakter ikilemi ve derin psikolojik tahliller, birçok büyük Rus romancının yetişmesinde önemli bir etken olmuştur.


************

Vladimir Nabokova göre, Babalar ve Oğullar yalnız Turgenyevin en iyi romanı değil, aynı zamanda on dokuzuncu yüzyılın da en parlak romanlarından biridir. Turgenyev, bu romanında tasarladığı işi, yani iç gözlemini olmamakla birlikte, bir gazetecinin kaleminden çıkma toplumcu kukla tipi durumuna düşmeyen bir karakter yaratmayı başarmıştır. Gerçekten, Turgenyev bu yapıtında, kahramanı Bazarovu eksen alarak o dönemin Rusyasındaki kuşaklar arası çatışmayı ustalıkla işler. Romana, çözümleme zenginliği ve inandırıcılık kazandıran özellikleri arasında kuşaklar arası çatışmanın yanı sıra, kent kökenli radikal aydınlarla kır kökenli tutucu- libarel toprak sahipleri, kadın ve erkek karakterler, duygular ve inançlar arasındaki karşıtlıkları da eklemek gerekir.

************

İlk gençlik heyecanlarıyla okunan kitapların etkisini, o ilk okumanın verdiği benzersiz hazzı unutmak mümkün mü? İletişim ve bilgi edinme imkânlarının son hızla arttığı bir çağda, gençlerimizi ve çocuklarımızı kitapların dünyasıyla buluşturmak eskisi kadar kolay olmasa gerek. Bu anlamda, Millî Eğitim Bakanlığının ilköğretim ve ortaöğretime yönelik 100 Temel Eser seçimi; öğrencilere, velilere ve öğretmenlere, kısacası kültür dünyamıza katkıda bulunacak herkese yararlı olacak niteliktedir.

************

Onun iyi bir asker olamayacağını anlayıp, bu konuda ondan ümidini kesmiş olan babası, oğlunu memur yapmaya karar verdi. On sekiz yaşını bitirir bitirmez, onu Petersburga götürdü ve üniversiteye yazdırdı. Tam o sıralarda büyük oğlu Pavel Petroviç, özel birlikler alayına subay olarak atanmıştı. İki delikanlı, birlikte bir ev tuttular ve yüksek bir memur olan annelerinin amcası İlya Kolyazinin kontrolü altında yaşamaya başladılar. Babaları da tümeninin başına, yani karısının yanına döndü. Ancak çok sık olmayan aralıklarla onlara, siyah kâğıtlarda, büyük, katip yazısıyla karalanmış mektuplar göndermekle yetindi. Bu mektupların en alt kısmında, özenle mühürlenmiş Tümgeneral Piyotr Kirsanof kelimeleri bulunurdu.

************

Vladimir Nabokova göre, Babalar ve Oğullar Turgenyevin en iyi romanı olduğu gibi, aynı zamanda da on dokuzuncu yüzyılın en başarılı romanlarından biridir. Turgenyev, kuşaklar arası çatışmanın günümüzde hâlâ geçerli, ama daha derin bir görünümünü gerçekçi romanın ilk örneklerinden biri olan eserinde ustalıkla anlatıyor. Gerçekten, Turgenyev bu yapıtında, kahramanı Bazarovu merkez alarak o dönemin Rusyasındaki kuşaklar arası çatışmayı ustalıkla işler. Romana derinlik ve inandırıcılık kazandıran başlıca özellikleri, kuşaklar arası çatışmanın yanı sıra, kent kökenli radikal aydın çevrelerle kır kökenli tutucu-liberal toprak sahiplerinin kusursuzca betimlenmesidir. Ayrıca buna kadın ve erkek karakterleri, duygular ve inançlar arasındaki karşıtlıkların başarıyla yansıtılmalarını da eklemek gerekir.Babalar ve Oğullar ilk kez 1859da Rusyada yayımlandığında, radikal çevrelerle gelenekçi-muhafazakâr çevreler romanı odak alarak birbirlerini oldukça sert ve karşılıklı yargılarla eleştirmişlerdir.

************

Turgenvevin başyapıtı Babalar ve Oğullar günümüzde de önemini koruyan kuşaklar arası çatışmanın, gerçekçi romanın erken döneminin çerçevesinde karşımıza çıkarmış olmasıyla ayırdediliyor. Bu özelliğiyle Dünya Klasikleri arasında yeralan roman, çağımıza da hâlâ damgasını vurmaya devam etmektedir.

******

Babalar ve Oğullar Turgenyevin en büyük romanı olduğu kadar, Batılılaşmanın çelişkilerini yaşayan, devrimin eşiğindeki Rusyanın ruhunu en derinden yakalayan romanlardan da biridir. Kitap 1862de yayımlandığında, bir anda pek çok siyasi, edebi ve felsefi tartışmanın odak noktası haline gelmişti; ama bugün hâlâ okunmasını, bu tartışmaları hem içerip hem de aşmasını sağlayan edebi derinliğine, Vladimir Nabokovun deyişiyle, Turgenyevin boz cilasına ve özenilecek renk, ışık ve gölge anlayışına borçlu. Siyasi bir tartışmayı ya da felsefi bir sorunu insanileştirmenin, derin bir anlayış ve incelikli bir zanaatkârlıkla mümkün olduğunu Babalar ve Oğullar bize bir daha gösteriyor. Turgenyevde her zaman bir şiirsellik vardır, ama bu şiirselliğin içinde hep gözünü bile kırpmayan bir gerçeklik bekler.Henry James

******

1859 yılının Mayıs ayında baba Nikolay Petroviç Kirsanov, üniversiteyi bitirmiş oğlu Arkadiyin dönüşünü heyecanla beklemektedir. Oğlunun değerli arkadaşım diye tanıştırdığı Bazarov, çiftliğe adımını atar atmaz gelenekselden derin bir kopuşun, bir kuşak çatışmasının temsilcisi olduğunu belli eder. Sadece doğa bilimlerinin yasalarına inanan genç Bazarov, kırsal kökenli aristokrasinin kent kökenli aydınlar ile yaşadığı gerginliği yansıtır. Edebiyatın vazgeçemediği genel kuşak çatışması teması, bu romanda tarihsel bir kesite ve belli bir ülkenin koşullarına bağlanarak inandırıcı, açıklanabilir, trajik özellikler kazanıyor. Babalar ve Oğullar: Kaçınılmaz kopuş.

*... tümünü göster


Değerlendirmeler

değerlendirme
4 kişiden, 4 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
7 puan

klasikleri okurken kesinlikle yayınevi çok önemli kitabı sana sevdirebilir de nefrette ettirebilir...

10 yıl, 4 ay
3 kişiden, 2 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
7 puan

19.yy aile ilişkilerini ve o dönemi anlatan harika bir klasik.

11 yıl, 1 ay
3 kişiden, 2 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
10 puan

Dönemin farklı görüşlerine ve yaşayışlarına, aile ilişkilerine, kuşak çatışmalarına şahit olacağınız etkileyici bir klasik.

10 yıl, 6 ay
2 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
9 puan

Dünyanın en karizmatik nihilistlerinden biri anlatılır bu kitapta.

10 yıl, 5 ay
2 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
4 puan

Bu kitap iki kuşak arasındaki çatışmayı işlemiş. Babalar muhafazakarlığı, oğullar ise liberalliği temsil ediyor.
Kitapta kuşak çatışması gerektiğinden daha sığ işlenmiş. Daha gelişmiş bir içerik bekliyordum. Nihilizm hakkında temel bilgisi olanlar için öğretici bilgiler içeriyor. Bu konuda fazla bir beklentisi olanlar hayal kırıklığına uğrayacaktır.
Turgenyev'ın anlatımı, dili ve kurgusu kolay anlaşılıyor. Okurken insan sıkılmıyor.

10 yıl, 3 ay
2 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
4 puan

Çok sıkan bir kitaptı fikrimce

9 yıl, 11 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
7 puan

bekledigimin cok altindabi kitap daha iyisini beklemistim okurken tamam burda onemli bisey olucak diyorum ama o onemli sey hic olmadi

10 yıl, 4 ay
1 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
7 puan

herkesin okuması gereken müthiş bir klasik babamın benimle olan ilişkisiyle karşılarştırdığımda çok ilginç tespitlerde bulunduğunu fark ettiğim bir kitap herkese tavsiye ederim

9 yıl, 11 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
8 puan

klasiklere girmiş bu kitabı okumak istiyorum

9 yıl, 10 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
7 puan

akıcı bir dünya klasiği. sıkılmadan, edebiyat, felsefe, insan davranışları, toplum yozlaşması gibi konularda ufkunuzu açacak bir eser olmuş.

ayrıca hangi dünya klasiğini okusanız kimin eli kimin cebinde belli değil. bu sadece rus toplumuna özgü değil. hem fransız hem alman toplumunda da metres, karı, koca üçlemesinin bir arada olması doğalmış gibi anlatılıyor. kitap kaçıncı yüzyıl'da yazılmış olursa oldun durum bundan ibaret. demek ki yozlaşma bize ya da zamana özgü değil. eskiden daha beter bile olabilir.

vesselam...

9 yıl, 9 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
6 puan

Sürükleyici.

9 yıl, 9 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
9 puan

Gerçekten 1850 yılının yeni bir yüzyıl , yeni bir çağın ayak uydurma konusunda sağlam fikirler edinebiliyoruz. O dönemin içinde bulunan, geçirmiş insanların değişen bireylere biraz kült bakmasını da hissedebiliriz. Üstelik yazarın hayran olduğu kitapları da metine gizlice kaynak olarak belirtesi ,ayrı bir güzel. Okumak veya okumamak sizin elinizde. Ama kesinlikle size çok şey katacağını düşünüyorum.

9 yıl, 9 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
8 puan

Aile, arkadaşlık ilişkilerini, kuşaklar arası çatışmayı işleyen akıcı bir kitap. Nihilizden birkaç yerde bahsetmesine rağmen bunu detaylı olarak işlememesi beni hayal kırıklığına uğrattı biraz. Bu konuyla ilgili daha çok diyaloglar okuyacağımı düşünmüştüm ama olmadı.
Dil olarak okunması rahat, ele alındığında da sıkılmadan okunabilmesi , kitabın elde sürüklenmeden bitmesini sağlıyor.

9 yıl, 9 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
9 puan

Bu kitabı okurken çok şey gördüm, babaların ve oğullarının aralarındaki derin uçurumu.. gerçi bu oğlanlar(Arkadiy ve Bazarov) hiç bir otoriteyi tanımıyorlar ki babalarını tanısınlar, bunun adı nihilistlikmiş.. Her neyse kitabın sonu Bazarov için hüzünlü Arkadiy içinse mutlu bitiyor, klasiklere güzel bir başlangıç yaptım

9 yıl, 7 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
8 puan

Zaten rus klasiklerini seven bir insanım, bir de kazık kadar oldum illa okuduğum bir rus klasiğindeki karaktere aşık olurum. Bunda da bazarov'a tutulmuştum, tutulmayan var mıdır zaten ey kızlar?

9 yıl, 7 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
8 puan

sevdiğim klasiklerden

9 yıl, 7 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
9 puan

Nihilizm ile ilgili fikir oluşturan bir kitap.Tavsiyemdir.

9 yıl, 7 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
7 puan

Nihilizm i kavrama açısından iyi bi kitap yalnız çok sürükleyici olduğuna katılmıyorum.

9 yıl, 6 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
7 puan

Kuşak çatışması bana kalırsa biraz sığ işlenmiş... Bazı olgular tam oturmamış.

Fakat yazarın betimlemeleri harika. Okunmaya değer.

9 yıl, 3 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
5 puan

Okulda bizlere zorla okutuldu nitekim ben sevdim.

9 yıl, 5 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
10 puan

kuşaklar ve uşaklar..
:)

9 yıl, 5 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
7 puan

Kuşak çatışması ile ilgili ondan daha iyi bir kitap yazılmamıştır.

9 yıl, 4 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
10 puan

pek bilinmeyen bir klasik bence

9 yıl, 4 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
9 puan

reklam kiraplar yerine mutlaka okunması gereken bir klasik

9 yıl, 4 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
3 puan

kitabı okuyana sabır lazım

9 yıl, 4 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
7 puan

anlatım inanılmaz

8 yıl, 9 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
7 puan

1800'lü Rusya'sında iki kuşak arasındaki çatışmayı akıcı bir üslüpla anlatan sürükleyici bir roman.

8 yıl, 9 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
8 puan

Bazarov'un çok doğu yansıtılmış bir nihilist olduğunu düşünüyor muyum? Hayır. Dönemi ve şartları düşününce Bazarov'un ve genel olarak kitabın iyi olduğunu düşünüyor muyum? Kesinlikle evet. Yani? Güzel kitap bence Babalar ve Oğullar.

8 yıl, 5 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
4 puan

Rus klasiklerini okurken rus tarihinden haberdar olmak şart özellikle romanın yazıldığı tarihin sosyal,ekonomik,kültürel şartlarını bilmek gerekli diye düşünüyorum.Kitabı hayranlıkla okudum diyemem ama okuduğuma pişmanda olmadım.Kitaptaki bazı cümleler tekrar tekrar okunulacak kadar güzeldi.

8 yıl, 4 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
7 puan

Konu iki gurup arasında akıyor. Birinci grup babalar yani eski nesil yani Bolşevikler. İkinci grup oğullar yani yeni nesil Nihilistler.
Okuldan tanışan iki arkadaş Arkadiy ve Bazarov(iki nihilist). Okul dönüşü ailelerinin yanına gelmeleri ve onlarla olan çatışmalarını anlatır. Aslında nihilist gençler özellikle katı nihilist Bazarov kendi ile de çelişir bazı durumlarda.
Yine de bir Tolstoy'un Anna Karenina'sı kadar akıcı veya tiyatral anlatımı yok.İlgi çeken yanı diyaloglar. Dönemin Rus Edebiyatı (özellikle modern Rus Edebiyatı) üzerine güzel bir yapıttır.

0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
4 puan

Beğenmedim konusu beni sıktı nihilistlik üzerinde işleniyor zor bitirdim :/

7 yıl, 11 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
6 puan

Turgenyev'in üslubunu sevdim, betimlemeleri beğendim fakat kitap kurgu ve konu açısından sürükleyici değildi. Bu tamamen benim Nihilizm hakkında fikir sahibi olmamam ve diyaloglara yer yer anlam veremememden kaynaklanıyor. Bunun dışında ise uzun zamanda okumuş olmama rağmen sevmiştim.

"Aşk uçurumun kenarında dolaşmaya benziyor; önce korkar insan orada olmaktan ama sonra nedense cesaretlenir."

7 yıl, 6 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
10 puan

Üniversite mezunu iki genç'in bolşevik Rusya'ya geçiş döneminde nihilizm akımına kapılmaları babaları ya da aileleriyle dünya görüşlerinin uymamasından yaşadıkları sıkıntılar.

Ayrıca kendini Nihilist ve kadın avcısı olarak gören Bazarov'un günü geldiğinde insanın bir makine değil sevgi için var olduğunu geçte olsa acı bir şekilde kavrar. Ona hayran olan arkadaşı Arkadiy'in ise aynı kadına aşık olmasına rağmen zamanla Bazarov'un aşık olduğu dul kadın denilen Anna'nın kardeşiyle tanıştıkça sadece dış görünüm değil huy ve mizaç uyumlarınında ilişkilerdeki uyumun önemini romanda yer yer vermiş Arkadiy ve Bazarov'un zaman zaman Anna için birbirlerini kıskanmaları kavgaları hatta iki dostun ilk zamanlarda Anna'dan hoşlanan ilerleyen zamanlarda Arkadiy'in Anna değilde Anna'nın kızkardeşine aşık olması aralarındaki yanlış anlaşılmayı düzeltsede Annayla Bazarov'un ilişkilerinde her iki tarafında aşktan önce gururlarına kapılmaları hikayenin sonunu acıklı tutuyor. Olaylar örgüsü son derece akıcı ve insanı romanı okurken olayların içine çekiyor..Bu romanı okumayı düşünen arkadaşlara şiddetle tavsiye ederim...

7 yıl, 3 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
8 puan

Rus Edebiyatı’nın ilk modern romanı olarak kabul edilen bu kült eserin kendisinden sonra gelenleri nasıl etkilediği çok net anlaşılıyor. Birçok klasik eser yazıldığı dönemle anlam kazanır. Zira o havayı solumadan hiçbir eser birebir özümsenemez. Fakat Rus Edebiyatı’nın başarısı tam da burada yatıyor; özümsemeye yakın derecede hissedilir olması. Babalar ve Oğullar da son derece sade bir dille Rus tarihini ve bunun getirdiği kuşak çatışmasını kolaylıkla anlaşılır hale getiriyor. Çatışan kuşaklar sadece görüş farkı olan kuşaklar değil. Aristokrasi dünyasından serfliğin kaldırıldığı üstüne bilim ve mantığın konuştuğu bir dünyaya geçiş. Yani aslında romanda iki değil üç kuşağın/görüşün çatışması söz konusu. Zira Bazarov bir nihilist, babası Nikolay bir liberalken, amca Pavel karakteri de ne kadar reform yanlısı olsa da su katılmamış bir burjuvadır. Ve birbiri arasında yer yer uyuşan ama çoğunlukla ters düşen bu görüşler bir araya geldiklerinde topluca din etkisindeki geleneksel feodal yapıya karşıdır. Bir nevi Bolşevizmin de ayak sesleri sayılabilecek eser siyaset aradan çıkarttığımızda dahi duygusal yapıda aile içi kuşak çatışmasına da güzel bir örnek.

Bazarov karakteri nihilizmin edebiyatta vücut bulmuş ilk örneği olarak zamanında sağlam ses getirmiş. Tabi bugünün şartları ile bu görüşü çürütülebilecek argümanlar rahatlıkla bulunabilir. Ama kabul edelim ki kendi döneminde her şeye bu şekilde karşı çıkabilmek de cesaret işi. Sırf bu açıdan bile sıkıcı bir roman karakteri olmasına karşın önemi büyük. Ayrıca kitabın epilog bölümü de benzer şekilde biten kitaplara ciddi şekilde fark atacak kadar başarılı.

6 yıl, 10 ay
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
10 puan

Turgenyev’in en sevdiğim romanı olan Babalar ve Oğullar eseri, iki nesil arasındaki çatışmayı, Bazarov’un ve Arkadi’nin duygusallığa başkaldırılarındaki aşamalı çöküntülerinde ve özellikle Bazarov’un Mamade Odintsova’ya ve Fenichka’ya olan aşkında görüleceği gibi bir çift karakter çalışmasıyla ortaya koymuştur. Bazarov, romanda nihilist görüşleri ve eski düzen karşıtlığıyla odak noktası olmuştur. Ayrıca, sosyal değişim arayışı bu başyapıtta açık bir şekilde görülmektedir. Kırsal kökenli aristokrasinin kent kökenli aydınlar ile yaşadığı gerginlik yansıtılmıştır.
Kitap şu şekilde özetlenebilir:
Nikolai'nin oğlu Arkadi, 1859 Mayıs'ında üniversiteyi bitirerek Bazarov adında bir arkadaşıyla babasının yanına döner. Bazarov tıp öğrencisidir. Burada bilimsel araştırmalarına daha fazla zaman ayırabileceğinden dolayı sevinçlidir. Fakat günleri pek de umduğu gibi geçmemektedir. Tıp öğrencisi olan Bazarov bir nihilisttir. Hiçbir şeye saygı duymaz, her şeyle alay eder. Eskiye bağlı her şeyi gülünç bulur. Arkadi'nin amcası Pavel Petroviç'le tartışarak, ona gerçekleri göstermeye çalışmaktadır. Fakat Pavel de dişli bir tartışmacıdır. Tartışmalar sabah akşam sürmekte ve arada sırada kalan sürelerde, genelde sabah erken saatlerde, böcek toplamaya çıkabilmektedir. Diğer zamanlarda bunların üzerinde çalışmaktadır.
Bazarov, Fenitçka ile tanışmıştır. Katya'nın yanında yardımcı olan Fenitçka'nın ona karşı platonik bir aşkı vardır. Pavel, tartışmaların kızıştığı günlerden bir gün Bazarov'u düelloya davet eder. Sorun Pavel'in ölümcül olmayan yaralanmasıyla çözümlenmiştir. Bu durumda burada daha fazla kalamayacağını anlayan Bazarov soluğu yakında yaşayan ailesinin yanında alır. Fakat sıkıntısı burada da geçmemiştir. Buradan ise Arkadi ile kasabada tanıştığı Anna Sergenyevra'yı ziyaret etmeye karar verir. Bu ziyaret de pek uzun sürmez. Arkadi Anna'nın kız kardeşi ile günlerini geçirirken Bazarov da Anna ile dolaşmaktadır. Fakat ona olan sevgisini açıklayamaz. Bir zaman sonra oradan da ayrılmak zorunda kalmıştır.
Bazarov, Arkadi ve Anna'ya veda ederek küskün bir ruh haliyle babasının yaşadığı köye gider. Doktor olan babasının yanında yardımcı olarak çalışır. Bir gün tifodan ölmüş birine otopsi yaparak oyalanmak isterken kaza ile elini keser. Birkaç gün sonra tifoya yakalanarak ölür. Bazarov'un trajik ölümüne karşın Arkadi, Katya ile; Anna da bir politikacıyla evlenir. Pavel de Almanya'ya gider.

5 yıl, 11 ay

Puan : hepsi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Değerlendirme Zamanı: en yeni | en eski