İlkçağ Felsefe Tarihi 1 - Sokrates Öncesi Yunan Felsefesi

Yunan felsefesi ve buna dayanarak biçimlenen düşüncenin insanlık tarihine yaptığı en büyük katkı zihnin keşfedilmesidir.Bu keşfin sonucunda oluşan düşünceleri, onları temsil eden filozofları, kuramlarını ve bunların arkalarında yatan sistematik yöntemleri bilmeden ilkçağ felsefesinin doğru bir biçimde kavranamayacağı açık bir gerçektir. İşte buradan hareketle beş ciltlik bu eserin yazarı Prof. Dr. Ahmet Arslan kitabı yazarken izlemeye çalıştığı yöntemin filozofların kendi eserlerine, birincil kaynaklara dayanmak olduğunu ve böylelikle okurun filozofun metniyle doğrudan karşılaşma imkânına sahip olacağını dile getiriyor. Ahmet Arslan İlkçağ Felsefe Tarihinin Sokrates öncesi Yunan felsefesinin konu edildiği ilk cildinde,Yunan felsefesinin ortaya çıkışını, gelişimini ve Thalesten Demokritosa kadar belli başlı temsilcilerinin düşüncelerini ele alıyor. Yazar ikinci ciltte ise Sofistlerden başlayarak Sokrates ve Platonu; üçüncü ciltte tek başına Aristotelesi; dördüncü ciltte Hellenistik ve Roma Dönemi felsefesini ve beşinci ciltte ise Ortaçağ Felsefe Tarihi adı altında Ortaçağda biçimlenen İslâm felsefesini incelemektedir. THALES ANAKSİMANDROS ANAKSİMENES PYTHAGORAS KSENOPHANES HERAKLEİTOS PARMENİDES ELEALI ZENON EMPEDOKLES ANAKSAGORAS LEUKİPPOS DEMOKRİTOS

Yunan felsefesi ve buna dayanarak biçimlenen düşüncenin insanlık tarihine yaptığı en büyük katkı zihnin keşfedilmesidir.Bu keşfin sonucunda oluşan düşünceleri, onları temsil eden filozofları, kuramlarını ve bunların arkalarında yatan sistematik yöntemleri bilmeden ilkçağ felsefesinin doğru bir biçimde kavranamayacağı açık bir gerçektir. İşte buradan hareketle beş ciltlik bu eserin yazarı Prof. Dr. Ahmet Arslan kitabı yazarken izlemeye çalıştığı yöntemin filozofların kendi eserlerine, birincil kaynaklara dayanmak olduğunu ve böylelikle okurun filozofun metniyle doğrudan karşılaşma imkânına sahip olacağını dile getiriyor. Ahmet Arslan İlkçağ Felsefe Tarihinin Sokrates öncesi Yunan felsefesinin konu edildiği ilk cildinde,Yunan felsefesinin ortaya çıkışını, gelişimini ve Thalesten Demokritosa kadar belli başlı temsilcilerinin düşüncelerini ele alıyor. Yazar ikinci ciltte ise Sofistlerden başlayarak Sokrates ve Platonu; üçüncü ciltte tek başına Aristotelesi; dördüncü ciltte Hellenistik ve Roma Dönemi felsefesini ve beşinci ciltte ise Ortaçağ Felsefe Tarihi adı altında Ortaçağda biçimlenen İslâm felsefesini incelemektedir. THALES ANAKSİMANDROS ANAKSİMENES PYTHAGORAS KSENOPHANES HERAKLEİTOS PARMENİDES ELEALI ZENON EMPEDOKLES ANAKSAGORAS LEUKİPPOS DEMOKRİTOS


Değerlendirmeler

değerlendirme
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
10 puan

Ahmet Arslan, beş ciltlik ,İlkçağ Felsefe Tarihi'nin ilk cildinde Antik Yunan'da Felsefe'nin nasıl ortaya çıktığını ve Thales'ten Demokritos'a kadar olan filozofların yaşamlarını, öğretilerini ele almış. Sokrates öncesi filozofların öğretilerini, hayatlarını ele alırken önceliğini filozofun kendi kitaplarına, fragmentlerine, sonrasında ise güvenilir felsefe tarihçilerinin araştırmalarından oluşan yapıtlara vermiş.
Sonuç olarak yormayan, güvenilir bir eser ortaya çıkmış.

2 yıl, 6 ay önce


Baskı Bilgileri

Karton Cilt, 362 sayfa
2011 tarihinde, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından yayınlandı


ISBN
9789756176603
Dil
Türkiye Türkçesi

Etiketler: ilkçağ felsefesi

Benzer Kitaplar

Şu An Okuyanlar

Şu anda kimse okumuyor.

Okumuşlar

cuneytcamgoz simurganka77 tranican Pollux SaliOzkan Sosyalego busarda Antivenom kevir Esma Aygn Ykn haiku persephone. nino
13 kişi

Okumak İsteyenler

AYIŞIĞI
1 kişi

Takas Verenler

Takas veren bulunamadı.
Puan : hepsi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Değerlendirme Zamanı: en yeni | en eski