Allah`ın Resulü Hz. Muhammed

Fransız araştırmacı Anne-Marie Delcambreın kitabında iki ana bölümle karşılaşılıyor. İlk ana bölümde, Hz. Muhammedin yaşamı, peygamberliği, mücadeleleri ve getirdiği düzen ele alınıyor. İkinci bö-lüm, Tanıklıklar ve Belgeler adını taşıyor. Burada, Kurandan bölüm-ler, hadisler, İslam hukuku üzerine bir risaleden alınmış bir yazı, Muhammed Labinin hac üzerine bir makalesi, edebiyatımızda Hz. Muhammed üzerine yazılmış şiir ve düzyazılardan seçmeler, Wiebke Walterin İslamda Kadınlar adlı kitabından bir bölüm, Şiilik ve Dinî Bölünme başlıklı bir inceleme ve Paul Baltanın İslam Yasasına Dö-nüş adlı değerlendirmesi yer alıyor.İslamiyetin, dünya tarihinin akışını değiştiren öyküsünün Delcambreın batılı bakış açısıyla aktarıldığı bu çalışma, yeryüzündeki bir milyar dolayındaki insanın inancının kökenlerini tüm yönleriyle ay-dınlatıyor. Allahın Resulü Hz. Muhammed, YKY Genel Kültür Dizisindeki di-ğer üç kitap, Bizansın Altınları - İsa: Beklenmedik Tanrı - Mayaların Kayıp Şehirleri ile birlikte, çok iyi bildiğimizi düşündüğümüz, artık ilgi-lenmediğimiz ve hemen hiç tanımadığımız dünyalar, kişiler, yapıtlar, dönemler üzerine gitmeyi, bize yeni bakış açıları kazandırmayı amaçlıyor. TADIMLIKGelenek, Allahın Resulünün doğumunu sırlarla ve olağanüstü olaylarla çevreleyerek nakleder: Yesrib -daha sonraki Medine- vahasında bulunan Yahudiler, gökyüzünde bir yıldızın gözükmesiyle onun doğumundan haberdar oldular, denilir; ayrıca Zerdüşte dapan İran Mecusileri tapınaklarında binlerce yıldır yanmakta olan kutsal ateşin söndüğünü gördüler...

Fransız araştırmacı Anne-Marie Delcambreın kitabında iki ana bölümle karşılaşılıyor. İlk ana bölümde, Hz. Muhammedin yaşamı, peygamberliği, mücadeleleri ve getirdiği düzen ele alınıyor. İkinci bö-lüm, Tanıklıklar ve Belgeler adını taşıyor. Burada, Kurandan bölüm-ler, hadisler, İslam hukuku üzerine bir risaleden alınmış bir yazı, Muhammed Labinin hac üzerine bir makalesi, edebiyatımızda Hz. Muhammed üzerine yazılmış şiir ve düzyazılardan seçmeler, Wiebke Walterin İslamda Kadınlar adlı kitabından bir bölüm, Şiilik ve Dinî Bölünme başlıklı bir inceleme ve Paul Baltanın İslam Yasasına Dö-nüş adlı değerlendirmesi yer alıyor.İslamiyetin, dünya tarihinin akışını değiştiren öyküsünün Delcambreın batılı bakış açısıyla aktarıldığı bu çalışma, yeryüzündeki bir milyar dolayındaki insanın inancının kökenlerini tüm yönleriyle ay-dınlatıyor. Allahın Resulü Hz. Muhammed, YKY Genel Kültür Dizisindeki di-ğer üç kitap, Bizansın Altınları - İsa: Beklenmedik Tanrı - Mayaların Kayıp Şehirleri ile birlikte, çok iyi bildiğimizi düşündüğümüz, artık ilgi-lenmediğimiz ve hemen hiç tanımadığımız dünyalar, kişiler, yapıtlar, dönemler üzerine gitmeyi, bize yeni bakış açıları kazandırmayı amaçlıyor. TADIMLIKGelenek, Allahın Resulünün doğumunu sırlarla ve olağanüstü olaylarla çevreleyerek nakleder: Yesrib -daha sonraki Medine- vahasında bulunan Yahudiler, gökyüzünde bir yıldızın gözükmesiyle onun doğumundan haberdar oldular, denilir; ayrıca Zerdüşte dapan İran Mecusileri tapınaklarında binlerce yıldır y... tümünü göster


Değerlendirmeler

değerlendirme
Filtrelere göre değerlendirme bulunamadı

Puan : hepsi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Değerlendirme Zamanı: en yeni | en eski