Umur Taylan Bayram

4 takip ettiği ve 4 takip edeni var. 2 değerlendirme yapmış.

Mesaj Panosu


Henüz bir mesaj gelmemiş.

Son Haberler

Umur Taylan Bayram, ponsetya adlı üyeyi takibe aldı.
4 yıl, 2 ay önce
Umur Taylan Bayram kütüphanesine ekledi.
İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 4 yıl, 4 ay önce
Umur Taylan Bayram bir kitabın resmini değiştirdi.
İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 4 yıl, 4 ay önce
Umur Taylan Bayram kütüphanesine ekledi.
Metinlerarası İlişkiler

Bu kitapta yeni bir okuma ve yorumlama biçiminin yolunu açan metinlerarasının ne olduğu ele alınıyor. Rus Biçimcilerinin ve özellikle de Mihail Baktinin çalışmalarından başlayarak önce kavramın kökenine inilmeye, ardından, klasik metin anlayışını bir kenara bırakıp yeni bir metin tanımı yapan biçimci eleştirmenlerin (Kristeva, Barthes, Riffaterre, Jenny, Genette) çalışmaları izlenerek anlamsal bakımdan kavramın geçtiği aşamalar, aldığı biçimler, oluştuğu kuramsal bağlam ortaya konuyor. Kavramın kökenine ve anlamsal yönden gelişimine bağlı olarak, ber metnin başka bir metne hangi biçimler ve hangi yöntemlerle sokulabileceği, göstergelerinin neler olabileceği türünden sorular bir ölçüde yanıtlanıyor. Bizi bir metinlerarası olgudan söz etmeye götüren alıntı, gizli alıntı, anıştırma, gönderge, yansılama, öykünme, anlatı içinde anlatıyada içanlatı, basmakalıp söz vb. çok sayıda metinlerarası yöntemin özgüllüklerinin neler oldukları belirtilip her birinin bir başka metne gönderen bir metinsel devinim başlattıkları çok sayıda gönderge metinden yararlanılarak vurgulanıyor.

Bu kitapta yeni bir okuma ve yorumlama biçiminin yolunu açan metinlerarasının ne olduğu ele alınıyor. Rus Biçimcilerinin ve özellikle de Mihail Baktinin çalışmalarından başlayarak önce kavramın kökenine inilmeye, ardından, klasik metin anlayışını bir... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 4 yıl, 4 ay önce
Umur Taylan Bayram kütüphanesine ekledi.
İttihat ve Terakki

Feroz Ahmad, 1938de Hindistanda doğdu, eğitimini Hindistan ve İngilterede yaptı. Londrada, The Emergence of Modem Turkey (Yeni Türkiyenin Doğuşu) adlı eserin yazarı Prof. Bernard Lewisle birlikte çalıştı ve doktorasını Londra Üniversitesihden aldı. Feroz Ahmad, bu kitabında, şu soruların yanıtlarını araştırmaktadır: Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde gelişen hangi süreçler İttihat ve Terakki Cemiyetini bir iktidar odağı haline getirdi? İttihat ve Terakkinin homojen bir ideolojisi var mıydı? İttihat ve Terakkinin siyaseti, ıslahat anlayışı neydi ve bu anlayışın daha sonraki Batıcı-Cumhuriyetçi gelişme açısından nasıl bir önemi vardı? Araştırmada adı geçen kişilerle ilgili olarak Kim Kimdir? bölümünün, isim ve kavram dizinin de bulunduğu çalışmayı, Sina Aksinin önsözüyle okura ve araştırmacılara sunuyoruz.

Feroz Ahmad, 1938de Hindistanda doğdu, eğitimini Hindistan ve İngilterede yaptı. Londrada, The Emergence of Modem Turkey (Yeni Türkiyenin Doğuşu) adlı eserin yazarı Prof. Bernard Lewisle birlikte çalıştı ve doktorasını Londra Üniversitesihden aldı. F... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 4 yıl, 4 ay önce
Umur Taylan Bayram kütüphanesine ekledi.
İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 4 yıl, 4 ay önce
Daha Fazla Göster

Umur Taylan Bayram şu an ne okuyor?

tüm güncellemelerine git

Dünya Mitolojisi

%60
Sayfa 550.

Kütüphanesinden Seçmeler

Edebiyat Olayı
Puşkin Konuşması
Bütün Öyküler (7) 1893-1895
İslâm Felsefesi Tarihi- Cilt 2 / İbni Rüşd`ün Ölümünden Günümüze
Marksizm Üzerine Dört Ders
Karamazov Kardeşler
Yeni Paradigmayı Oluşturmak
Araba
Felsefenin Temel İlkeleri
Bir Devrimcinin Portresi Mahir Çayan'ın Hayatı ve Fikirleri
Marx'ın İnsan Anlayışı
Siddhartha
Anna Karenina (4 Cilt)
Yabancı
Ve Işık Karanlıkta Parlıyor
Yeraltından Notlar
Alman Edebiyatı
Friedrich Engels - Biyografi
Savaş ve Barış (2 Cilt)
Felsefenin Sefaleti
Yazarın Kuramı - Eserimi Nasıl Yazdım?
Aylaklığa Övgü
Kürdistan İşçi Sınıfı
Rus Edebiyatı
Martin Eden
Fransız Belgeleriyle Sevr-Lozan-Musul Üçgeninde Kürdistan
Cinlerin Çocukları Kürtler ve Ülkelerinin İzinde
Sanat Emeği
Suç ve Ceza / 2 Cilt
Geleceğin Felsefesi
Günaha Son Çağrı
Ahlak Üzerine Tartışmalar
Toplumsal Sınıflar
Hıristiyanlığın Özü
Kumarbaz

Favori Yazarları (1 yazar)

yusuf atılgan
tüm favori yazarları

Çözdüğü Testler (0 tane)

Umur Taylan Bayram, quiz çözmemiş.

Liste Oyları (0 liste)

Umur Taylan Bayram, liste oylamamış.

Takip Ettikleri (4 kişi)

tüm takip ettikleri

Takip Edenler (4 kişi)

tüm takip edenler

Katıldığı Gruplar (tüm gruplar)

Umur Taylan Bayram, hiç bir gruba katılmamış.

Okuma Güncesi (tümü)

Aylak Adam
Okumuş
İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
Kürk Mantolu Madonna
Okumuş
İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
Dünya Mitolojisi
Okuyor İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
Tehlikeli Oyunlar
Okumak İstiyor İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
Eylembilim
Okumak İstiyor İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
Korkuyu Beklerken
Okumak İstiyor İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
Tutunamayanlar
Okumak İstiyor İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz