ponsetya

Detayları:  Nilay Sönmez
2 takip ettiği ve 8 takip edeni var. 81 değerlendirme yapmış.

Son Aktiviteler

ponsetya, Hesap Kapatma adlı grupta tartışılan konuya bir cevap yazdı.
hesap kapatma

Ben de hesabımı kapatmak isteyenlerdenim. Site ile ilginiz zaten sıfır, en azından bu kolaylığı sağlasanız artık bize?

Ben de hesabımı kapatmak isteyenlerdenim. Site ile ilginiz zaten sıfır, en azından bu kolaylığı sağlasanız artık bize?

3 yıl, 7 ay
ponsetya bir değerlendirme yaptı.
İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 5 yıl, 1 ay
ponsetya okumuş bitirmiş.
Sosyoloji

Sosyolojinin bu yeni baskısı, güncel deneysel malzemeyi biraraya getiriyor. Kitabın önceki baskısı, küreselleşmenin etkileri gibi yeni canalıcı konulara değinmişti. Bu baskıda da benzer bir tutum sergilenmiş, internetin etkieri ve yeni ekonomi gibi konuları ele alan ilk sosyoloji kitabı bu olmuştur. Bu yeni gelişmelere kitaptaki pek çok bölümde değinilmiştir.Bu yeni baskısı, yoksulluk, toplumsal dışlanma, ekolojik sorunlar gibi eski kitapta olmayan bölümleri ve alt bölümleri içermektedir. Dünyadaki farklı bir çok toplum ve kültürden derlediği malzemeyi karşılaştırmalı bir bakış açısıyla sunmaktadır. Eski baskıya bakarak bu yeni baskı, sosyoloji kuramına daha çok yer vermektedir. Bunu yaparken klasik sosyologların yanı sıra Ulrich Beck, Manuel Castells ve bu kitabın yazarı Anthony Giddens gibi son dönem yazarların değerlendirmelerine de yer vermektedir.

******

Sosyoloji, önemli konu tartışma ve kuramsal bakış açılarını, en yeni tartışmaları göz önünde bulundurup tarihsel artalanlarıyla birlikte serimlemektedir. Bunu yaparken de, örneğin Suç ve Sapkınlık, Irk, Etniklik ve Göç, Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik gibi uzmanlık konularını açık ve anlaşılır bir biçimde ele almaktadır.Kitabın önemli özelliklerinden biri de ayrıntılı bilgiler kümesi içerisinde genel sosyolojik bakış açısı taşımasıdır. Bu da öğrencilerin genellikle ders kitaplarından edindikleri parçalanmışlık ve farklılık izlenimine karşı hoş bir panzehir gibi durmaktadır.Sosyoloji günlük yaşamdaki pek çok malzemeyi, insanların kendi yaşantılarını sosyolojinin bakış açısıyla ele almayı özendirdiği için, sıradan okur için de önemli bir başvuru kitabı olma özelliği taşımaktadır.

******

Sosyolojinin bu yeni baskısı, güncel deneysel malzemeyi biraraya getiriyor. Kitabın önceki baskısı, küreselleşmenin etkileri gibi yeni canalıcı konulara değinmişti. Bu baskıda da benzer bir tutum sergilenmiş, internetin etkieri ve yeni ekonomi gibi k... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 5 yıl, 1 ay
ponsetya bir değerlendirme yaptı.
İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 5 yıl, 1 ay
ponsetya okumuş bitirmiş.
Mitoloji

Her toplumun,dünyanın yaratılışından onun nasıl sona ereceğine kadar çeşitli olayları hikaye eden mitleri vardır. Bu kitapta Eski Mısır tanrılarından Hindistanın Veda tanrıların,Maya,İnka ve Aztek efsanelerinden Aborijinlerin Düş Zamanına,Babil,Sümer ve Asur destanlarından Yunan ve Roma efsanelerine kadar binyıllardır tüm dünya toplumlarını şekillendiren mitler ve yaratılış hikayeleri yer alıyor. Her hikaye,onu yaratan toplumla ve bu hikayelerin şekillendirdiği,esin kaynağı olduğu insanlar ve hareketlerle birlikte inceliyor.

Her toplumun,dünyanın yaratılışından onun nasıl sona ereceğine kadar çeşitli olayları hikaye eden mitleri vardır. Bu kitapta Eski Mısır tanrılarından Hindistanın Veda tanrıların,Maya,İnka ve Aztek efsanelerinden Aborijinlerin Düş Zamanına,Babil,Sümer... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 5 yıl, 1 ay
ponsetya okumuş bitirmiş.
Televizyon Öldüren Eğlence

Televizyon bir cazibe merkezi olarak hayatımızın baş köşesine oturdu. Yirmi dört saat yayın yapan kanallarla tam bir görüntü sarhoşluğu yaşıyoruz. Alışkanlıklarımız, konuşma biçimimiz, ilişkilerimiz televizyona endekslendi sanki. Eğlenceli, renkli bir hayat yaşamaya başladık. Resmi ideolojinin yasaklıları, toplum kıyısında yaşayanlar bütün gizleriyle evlerimizde artık. Kameralar pervasızca mahremiyetimizin en ücra köşelerine giriyorlar. Şiddetin bütün türleriyle tanıştık. Reality showlarla kan ve acının da bir satış değeri olduğunu, reklam alabileceklerini öğrendik. Kapitalizmin en temel özelliği olan rekabetin insanları nasıl vahşileştirdiğini, iğrençleştirdiğini gördük. Duygularımız, tepkilerimiz, duyarlılıklarımız törpülendi...Tek sesli devlet televizyonunun ardından gelen bu denli çok seçenek karşısında nihayet demokratikleştiğimize inandık; uzaktan kumanda aletini özgürce kullanma hazzıyla kendi gücümüzün farkına vardık. Peki, hayatımızı böylesine değiştiren televizyon nedir? İletişim kurmacası Neil Postman on beş bin radyo ve televizyon kanalına sahip televizyon çılgını ABDden hareket ederek söz ve yazı merkezli dönemlerle görüntü merkezli dönem arasındaki kültürel farklılıkları hakikat ve kamu söylemi açısından ele alıyor. Ona göre, kitabın nitelikli kamusal söylem için etkin bir rol oynadığı, düşünmeyi derinleştirdiği, ciddilik, tutarlılık, süreklilik ve bütünlük gibi kavramların imkânları bulduğu Yorum Çağı daha hakiki.Gösteri Çağı ise ideolojinin yerine kozmetiğin geçtiği, hakikatın imaja yenik düştüğü, her şeyin eğlenceli bir biçimde sunularak içeriksizleştirildiği, müthiş bir enformasyon bombardımanının insanları parçalara ayırarak tepkisizleştirdiği, hafızanın kaybolduğu, algılamanın ve mukhakeme yeteneğinin azaldığı bir dönem. Hayatımız hakkında karar verilen yer olduğu için çok ciddiye alınması gereken politika artık fikre değil görüntüye dayandırılıyor (ABD eski başkanlarından Richard Nixon seçimi makyajcısının sabotajı yüzünden kaybettiğini söylemiş); halkın zihnine kazınacak görüntüleri tasarlayan imaj yöneticisinin cilaladığı şovmen politikacı tipi, partinin yerine geçiyor...Postman bizi, duygularımızı ehlileştiren renklerin ötesine, eğlendiğimiz şeyin ne olduğunu düşünmeye çağırıyor. Düşünmeye! O kadar! Yeter çünkü!.

Televizyon bir cazibe merkezi olarak hayatımızın baş köşesine oturdu. Yirmi dört saat yayın yapan kanallarla tam bir görüntü sarhoşluğu yaşıyoruz. Alışkanlıklarımız, konuşma biçimimiz, ilişkilerimiz televizyona endekslendi sanki. Eğlenceli, renkli bi... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 5 yıl, 1 ay
Daha Fazla Göster

ponsetya şu an ne okuyor?

ponsetya şu anda kitap okumuyor.

Favori Yazarları (8 yazar)

Favori yazarı yok.