Yokuştaki Salyangoz

Yokuştaki Salyangoz, ikisi de çevrelerinden soyutlanmış, ikisi de bilginin yerini boş inançların, korkunun, bürokratik dayatmaların aldığı bir dünyada " anlamaya ve bilmeye hasret" birere entellektüel olan Pepper ve Kandid'in öyküsü. Roman boyunca hiç karşılaşmayan iki kahraman, yazgılarını belirleyen temel bir tutkuda birleşirler ve bu tutku onları, modern entellektüellerin karşı karşıya olduğu iki seçenekle yüzleşmek zorunda bırakır: İktidarın kışkırtıcılığı ve bilimsel mesafenin korunması. Sovyet bilimkurgu edebiyatının önde gelen isimlerin olan Ştrugatski kardeşler, Yokuştaki salyangoz'da yer yer derin bir kasvete bürünen bürokrasi betimlemeleriyle akademisyenleri, fanatizmi, hatta bilimkurgu türünün kendisini alaya alıyor.

Yokuştaki Salyangoz, ikisi de çevrelerinden soyutlanmış, ikisi de bilginin yerini boş inançların, korkunun, bürokratik dayatmaların aldığı bir dünyada " anlamaya ve bilmeye hasret" birere entellektüel olan Pepper ve Kandid'in öyküsü. Roman boyunca hiç karşılaşmayan iki kahraman, yazgılarını belirleyen temel bir tutkuda birleşirler ve bu tutku onları, modern entellektüellerin karşı karşıya olduğu iki seçenekle yüzleşmek zorunda bırakır: İktidarın kışkırtıcılığı ve bilimsel mesafenin korunması. Sovyet bilimkurgu edebiyatının önde gelen isimlerin olan Ştrugatski kardeşler, Yokuştaki salyangoz'da yer yer derin bir kasvete bürünen bürokrasi betimlemeleriyle akademisyenleri, fanatizmi, hatta bilimkurgu türünün kendisini alaya alıyor.


Değerlendirmeler

değerlendirme
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
7 puan

Pepper ve Kandid, gerçeküstü bir arkaplanda yerlerini arayan iki adam. Orman ve Yönetim arasında bölünmüş ruhlar ve hayatlar, ait olacakları ve huzur bulacakları bir konum ve durum özlemi içindeler. Ancak ikisini de geride tutan onlar dışında güçler mevcut. Birbirleriyle hiç karşılaşmayan bu iki karakterin özlem ve istekleri aynı olmasına rağmen çok farklı koşullardalar...

Orman, doğayı ve Dionysosçu edimleri temsil etmekte. her iki karakter için de bir merak ve özlem nesnesi. İlerleme ve gelişme adına doğanın katledilmesi ve durumun yanlışlığı Acey isimli karakterin dövmeleri ile vurgulanmış: "Bizi yok eden" ve " daima ileri". Doğaya tahakküm arzusunda olan bilimin bürokratik uzantılarını temsil eden kısım ise "Yönetim". Doğal olana duyulan tiksinti ve sentetik bir yaşam dayatması ellerini 2 ayrı sabun ve sıcaklık ayarıyla her gün defalarca yıkayan teknisyenler üzerinden belirtilmiş. "Orman" ' kadın özellikleri atfedilirken kimi yerde Freudyen açılımlar yapan yazarlar, doğal olanın kadın şeklinde temsili motifini " Muhteşem bakireler" ( tam çevrilemeyen bir söz dizini ) ile vurgulamışlar. Bu grup ormanı kontrol eden ve onunla bir olmuş efendileri ifade etmekte. Apollonik dayatmaları da Yönetim bünyesinde barındırıyor.

Pepper'ın tek arzusu orman'ın bu derece yakınındayken içine girememek,onu tanıyamamak, Kandid ise tersine Orman'a düşen helikopterden sağ kurtulan bir teknisyen olarak Yönetim ve Şehir'e ulaşmanın yolunu arıyor. Pepper ve Kandid'in orman'a karşı bir aşk/ nefret ilişkisi geliştirdikleri bariz bir durum. Pepper bürokratik konformitenin kıskaçlarından kurtulmaya çalışırken, Kandid, yaşadığı izole köydeki cehalet ve uyuşukluğun etkisinden kurtulmaya çabalıyor; bu koşullarda dahi "adsız otorite" iş başında görülebilir. Kandid'den beraber yaşadığı kadından çocuk sahibi olması dayatılıyor. Düşünmesi ve anlam bulma çabası uyuşukluk ile kitlenen Kandid, Şehir'den uzaklaşıp doğanın içine kaçtığı halde huzursuz. Aksine Pepper'da ait olamadığı bürokrasiden sıyrılıp ormanın bir parçası olmak istiyor.

Kimi yerlerde Kafkavari bir çaresizlik tablosunun çizildiği, gerçeküstü dereceye varabilen engeller karakterleri nihai amaçlarından alıkoyuyor. Kafka'nın Şato'su, Pepper için Yönetim, Kandid içinse Orman... Ait olmaya çabalayan ama başaramayan çevrelerinden soyutlanan karakterlerin en güçlü vurgulandığı pasaj ise Yönetimden gelen telefon. Konformiteye ve jurnalci, kuşkucu meslekdaşlara/komşulara direnmeye çalışan karakterler ne kadar çabalarsa o kadar batıyorlar. Kimi karakterler çareyi ayran ( bir içki türü ) la kendini uyuşturmakta, kimisi vahşi hedonist dürtülerini izlemekte ( Acey ), kimi yıkımın sarhoşluğuyla kontrol sahibi olduğu ilüzyonunu yaşamakta ( Tank ), kimisi ise kendi adına düşünmeyi tamamen bırakıp bir sonraki hareketinin belirtileceği talimatnameyi beklemekte bulmuş ( Hausbotcher ).

Kaçma çabaları esnasında daha çok kaçtıkları şeylere batan ve dönüşen karakterler, hüzünlü ve güçlü vurgularla okurlarını tatmin ediyor.

6 yıl, 10 ay önce


Baskı Bilgileri

Karton Cilt, 270 sayfa
2000 tarihinde, İletişim Yayınları tarafından yayınlandı


ISBN
975-470-821-5
Dil
Türkiye Türkçesi

Kitaptaki karakterler

Kandid


Benzer Kitaplar

Şu An Okuyanlar

Şu anda kimse okumuyor.

Okumuşlar

ilkeryus murattug Antivenom
3 kişi

Okumak İsteyenler

Garabet kahlan amnell OnurTrap mugene beyzaaa
5 kişi

Takas Verenler

Takas veren bulunamadı.
Puan : hepsi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Değerlendirme Zamanı: en yeni | en eski