Şapkam Dolu Çiçekle / Şiir Üzerine Yazılar: Toplu Yazılar

Yapı Kredi Yayınları, çağdaş Türk şiirinin ve İkinci Yeninin önemli adlarından Cemal Süreyanın Bütün Yapıtlarını yayımlamayı sürdürüyor. Son olarak Toplu Yazıların ilk cildi olan Şapkam Dolu Çiçekle ve Şiir Üzerine Yazılar çıktı. (Şairin bütün şiirlerini içeren Sevda Sözleriyle başlayan dizi, çeviri şiirlerini bir araya getiren Yürek ki Paramparça, kendine özgü günlüklerini topladığı 999. Günün genişletilmiş baskısı olan Günler, çocukluk anılarının derlendiği Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi, kendisiyle yapılmış konuşmaların yer aldığı Güvercin Curnatası ve kimi mektuplarını içeren On Üç Günün Mektupları ile devam etmişti.)Şapkam Dolu Çiçekle ve Şiir Üzerine Yazılar, bir bakıma, Cemal Süreyanın şiir merkezli düzyazılarını topladığı ilk kitap olan Şapkam Dolu Çiçeklenin genişletilmiş yeni basımı sayılabilir. Kitapta, Şapkam Dolu Çiçeklede yer alan otuz bir yazıya ek olarak, Şiir Üzerine Yazılar başlıklı ek bölümde, şairin bulunabilen bütün yazılarından (Şapkam Dolu Çiçekledeki yaklaşımı göz önünde tutularak) yapılmış, yetmişten fazla yazının yer aldığı kronolojik bir seçme yer alıyor. Çoğu ilk kez kitaplaşan bu yazılar arasında, Şapkam Dolu Çiçekleye adını veren, ama kitapta yer almayan yazı da bulunuyor. Ek bölümdeki yazıların ilki, 1956da, İkinci Yeninin ortaya çıkışında önemli bir yeri olan, dönemin önemli edebiyat dergilerinden Pazar Postasında yayımlanmış: Oktay Rifatın Şiirinde Fırsat Rantı; sonuncusu ise 1989da Argosta yayımlanan Önceki Kuşakta İkinci Yeni Etkisi.Şapkam Dolu Çiçekle ve Şiir Üzerine Yazılar büyük ölçüde eleştirel basım niteliği taşıyor. Şiir Üzerine Yazılar bölümündeki yazıların hangi yayın organında ve hangi tarihte (ayrıca, Cemal Süreya dışında bir imzayla yayımlanmışlarsa, hangi imzayla) yayımlandıkları belirtildiği gibi, kitap boyunca gerekli görülen yerlerde dipnotlar ve metin içi notlar da yer alıyor. TADIMLIKHer sanat, kendine göre bir yöntemle gelişir. Ayrıca, bütün sanatlar birbirinin içinden yürürler. Sözgelimi, bir şair, aynı zamanda bir portre çizebilir. Bir romancı romanına şiirsel bir tema koyabilir. Bir şair bir olayı anlatabilir. Ama yine de sanatlar arasında bir ayrım görmeye çalışırsak, şu noktaya gelebiliriz: Söz sanatı olduğu halde romanın birimi de bir olaydır, bir tiptir, bir sorundur. Şiirin birimi sözcüklerdir. Şair sözcüklere dayanarak yazar. Sözcük nedir?Sözcük aynı zamanda duygudur, düşüncedir, hayatın bütünüdür.Şunu demek istiyorum: Şair sözcüklere dayanarak yazar, deyince, söz salatası yapar demek değil, bu tanım. Şair sözcüklere, kendi araçlarına dayanarak hayatı, durumu açıklamaktadır.

Yapı Kredi Yayınları, çağdaş Türk şiirinin ve İkinci Yeninin önemli adlarından Cemal Süreyanın Bütün Yapıtlarını yayımlamayı sürdürüyor. Son olarak Toplu Yazıların ilk cildi olan Şapkam Dolu Çiçekle ve Şiir Üzerine Yazılar çıktı. (Şairin bütün şiirlerini içeren Sevda Sözleriyle başlayan dizi, çeviri şiirlerini bir araya getiren Yürek ki Paramparça, kendine özgü günlüklerini topladığı 999. Günün genişletilmiş baskısı olan Günler, çocukluk anılarının derlendiği Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi, kendisiyle yapılmış konuşmaların yer aldığı Güvercin Curnatası ve kimi mektuplarını içeren On Üç Günün Mektupları ile devam etmişti.)Şapkam Dolu Çiçekle ve Şiir Üzerine Yazılar, bir bakıma, Cemal Süreyanın şiir merkezli düzyazılarını topladığı ilk kitap olan Şapkam Dolu Çiçeklenin genişletilmiş yeni basımı sayılabilir. Kitapta, Şapkam Dolu Çiçeklede yer alan otuz bir yazıya ek olarak, Şiir Üzerine Yazılar başlıklı ek bölümde, şairin bulunabilen bütün yazılarından (Şapkam Dolu Çiçekledeki yaklaşımı göz önünde tutularak) yapılmış, yetmişten fazla yazının yer aldığı kronolojik bir seçme yer alıyor. Çoğu ilk kez kitaplaşan bu yazılar arasında, Şapkam Dolu Çiçekleye adını veren, ama kitapta yer almayan yazı da bulunuyor. Ek bölümdeki yazıların ilki, 1956da, İkinci Yeninin ortaya çıkışında önemli bir yeri olan, dönemin önemli edebiyat dergilerinden Pazar Postasında yayımlanmış: Oktay Rifatın Şiirinde Fırsat Rantı; sonuncusu ise 1989da Argosta yayımlanan Önceki Kuşakta İkinci Yeni Etkisi.Şapkam Dolu... tümünü göster


Değerlendirmeler

değerlendirme
Filtrelere göre değerlendirme bulunamadı

Puan : hepsi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Değerlendirme Zamanı: en yeni | en eski