Anahatlarıyla İslam Tarihi-1 / Hz. Muhammed (s.a.v.) Dönemi

Bu çalışmanın hedef kitlesi her şeyden önce genelde ilimle ve İslâmî ilimlerle, özelde de tarih ve İslâm tarihiyle ilgilenen ve okuyan* kişilerdir. Ayrıca İslâm tarihi dışındaki dinî ve sosyal bilimlerle meşgul olan okurların siyasî tarihi bilmeden doğru değerlendirmeler yapmaları zordur. Zira içtimaî, ilmî, iktisadî hayatın, siyasî hayattan doğrudan etkilendiği ve bu ilimlerin siyasî hadiselerden bağımsız olarak gelişmedikleri kabul edilen bir gerçektir. Dolayısıyla Tefsir, Kelâm. Fıkıh, Tasavvuf ve Felsefe gibi disiplinlerde okumalar yapanların, inceledikleri dönemlerin siyasî hayatını bilmeleri gerekmektedir.

Bu çalışmanın hedef kitlesi her şeyden önce genelde ilimle ve İslâmî ilimlerle, özelde de tarih ve İslâm tarihiyle ilgilenen ve okuyan* kişilerdir. Ayrıca İslâm tarihi dışındaki dinî ve sosyal bilimlerle meşgul olan okurların siyasî tarihi bilmeden doğru değerlendirmeler yapmaları zordur. Zira içtimaî, ilmî, iktisadî hayatın, siyasî hayattan doğrudan etkilendiği ve bu ilimlerin siyasî hadiselerden bağımsız olarak gelişmedikleri kabul edilen bir gerçektir. Dolayısıyla Tefsir, Kelâm. Fıkıh, Tasavvuf ve Felsefe gibi disiplinlerde okumalar yapanların, inceledikleri dönemlerin siyasî hayatını bilmeleri gerekmektedir.


Değerlendirmeler

değerlendirme
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
9 puan

İSlam tarihinin peygamber dönemini daha iyi anlatan az kitap var.
Mucizeler veya rivayetler üzerine değil doğrudan kurana dayalı olarak anlatmasıyla insana güven veriyor. Olayları gerçekleri belirterek ancak hikayemsi anlatıyor böylece okumak daha zevkli ve kolay bir hale geliyor.
Yazarının konu üzerine yazacak daha pek çok şeyi varmışta mecburen bu kadar kısa tutmuş hissi uyandırıyor her fırsatta.
Peygamberi "olağan üstü-inanılmaz-mükemmel" bir karakterden çıkartarak aslında hepimiz gibi bir insan olduğunu belirtiyor. Bu konuda tavsiye edebileceğim tek kitap.

7 yıl önce

Puan : hepsi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Değerlendirme Zamanı: en yeni | en eski