beullll

13 takip ettiği ve 41 takip edeni var. 122 değerlendirme yapmış.

Son Aktiviteler

beullll okuma durumunu güncelledi.
İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 4 yıl, 7 ay
beullll okumuş bitirmiş.
Alacakaranlık

Alacakaranlık: Sâdık Hidâyetin Türkçedeki ilk kitabı Behçet Necatigilin dilimize kazandırdığı başyapıtı Kör Baykuştu (Varlık, 1977; YKY, 2001). Daha sonra YKYden Mehmet Kanar çevirisiyle çıkan Diri Gömülen (YKY, 1995) ve Üç Damla Kanda (YKY, 1999) Kafka gibi modernlerin izinde gerçeküstücü bir yazar; Vejetaryenliğin Yararlarında (YKY, 1997) vejetaryenliği, Hayyamın Terânelerinde (YKY, 1999) ise Ömer Hayyamı ve rubailerini bütün boyutlarıyla inceleyen bir araştırmacı; Hacı Agada (YKY, 1998) 1940lı yılların İranında sermaye çevrelerinin ve dini bile çıkarlarına alet etmekten çekinmeyen yüzsüz politikacıların ipliğini pazara çıkaran gerçekçi bir taşlama yazarı olarak gördük onu. Yine Mehmet Kanarın çevirisiyle sunduğumuz Alacakaranlık (Sâyerûşen, 1942), adlı yapıtında ise, öteki öykülerinde olduğu gibi, 1930lu yıllar İranının geri kalmışlık ve yönetim sorunlarını dile getiriyor. Jules Verne, Hayyam ve Freud gibi farklı yazarların etkilerinin açıkça görüldüğü bu öykülerde, bugün bile Doğu toplumlarında güncelliğini koruyan dayak, çokeşlilik, sevgisizlik, vefasızlık, kötü arkadaş, hurafeler, sıtma ve esrar bağımlılığı gibi konuları ele alıyor; değişmez izlekleri olan ölüm, ruh ve öbür dünya üzerine tartışıyor; Fars kültür ve medeniyetinin Arap kültür ve medeniyetinden üstün olduğunu kanıtlamaya çalışırken Budist felsefesi ışığında hayatı ve ölümü işliyor... TADIMLIKÇevirenin Önsözüİran edebiyatında modern öykünün kurucusu sayılan Sâdık Hidâyet, yedi öyküden oluşan Alacakaranlık adlı yapıtında, diğer öykülerinde olduğu gibi yine 1930lu yıllar İranının geri kalmışlık ve yönetim sorunlarını dolaylı olarak dile getirir.S.G.L.L. adlı ilk öyküsünde Jules Verneden de etkilenerek, okuyucu şaşırtıcı bir mekân yaratmayı başarır. Bu bilimkurgu öyküsünde, hiçbir zaman etkisinden kurtulamadığı Hayyamın kimi fikirlerinden de yararlanır. Hidâyet tarzı intihar bu öyküde de kendini gösterir. Doyum, mutsuzluk ve intihar kavramlarının felsefi diyaloglarla zenginleştirildiği bu öyküde Hidâyet gizliden gizliye vatan kavramı üstünde durur ve Tahranın kuzeydoğusunda yer alan Elburzların zirvesi olan Demâvend Dağını öyküsüne yerleştirir. Aynı dağdan, kitabın son öyküsü İnsanın Atalarında da yararlanacaktır.Erkeğini Kaybeden Kadın, İran kadınlarının sorunlarına açılım getiren bir öyküdür. Bugün bile Doğu toplumlarında güncelliğini koruyan dayak, çokeşlilik, sevgisizlik, vefasızlık, kötü arkadaş, hurafeler, sıtma ve esrar bağımlılığı gibi konular ele alınır.

Alacakaranlık: Sâdık Hidâyetin Türkçedeki ilk kitabı Behçet Necatigilin dilimize kazandırdığı başyapıtı Kör Baykuştu (Varlık, 1977; YKY, 2001). Daha sonra YKYden Mehmet Kanar çevirisiyle çıkan Diri Gömülen (YKY, 1995) ve Üç Damla Kanda (YKY, 1999) Ka... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 5 yıl
beullll okumuş bitirmiş.
Çağımızda İtikadi İslam Mezhepleri

İnsanın, içinde yaşadığı coğrafya, itibariyle sahip olduğu bir takım hususiyetler de mezheplerin doğuşuna önemli ölçüde tesir etmiştir, denebilir. Kısa sürede büyük gelişmeler kaydeden İslam fütuhatı, çok değişik din ve kültür muhitine mensup insanları ya hakimiyeti altına almış, ya da onlarla komşuluk ilişkileri geliştirmiştir. Farklı dinlere mensup olup da İslam fethiyle Müslümanlığı kabul etmiş insanların, bir anda eski din ve kültürlerinin tesirinden, hayat tarzlarını ve karakterlerini oluşturan esaslardan tamamen uzaklaşabildiklerini söyleyebilmek çok güçtür. İnsan tabiatına göre, bu insanlar, olsa olsa eski kültürlerinden kalan ve yeni girdikleri dinin esasları ile zıt düşmeyen unsurları, İslam'ın kalıbına dökmüş ve tabir caizse, onları da Müslümanlaştırma yoluna gitmiş olmalıdırlar. Mesela, özellikle memleketimizde kendilerine 'Alevi' denen ve tamamına yakın bir kısmı gerçekten samimi birer Müslüman olan kütle, eski Türk dinlerinden gelen kültür bakiyelerinden vaz geçemeyince, bu defa bunları, İslam kültürünün muhtelif unsurlarıyla boyamış ve kendi anlayışlarına, hayat tarzlarına ve karakter yapılarına göre yeni bir kalıp içinde yaşatmaya devam etmiş ve etmektedirler. Biz bu çalışmamızda, İslam tarihi boyunca çeşitli sebeplere dayalı olarak ortaya çıkan ve günümüzde de yaşamaya devam eden itikadi İslam mezheplerini akademik çerçevede, ana hatlarıyla incelemeye çalıştık.

(Arka Kapak)

İnsanın, içinde yaşadığı coğrafya, itibariyle sahip olduğu bir takım hususiyetler de mezheplerin doğuşuna önemli ölçüde tesir etmiştir, denebilir. Kısa sürede büyük gelişmeler kaydeden İslam fütuhatı, çok değişik din ve kültür muhitine mensup insanla... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 5 yıl
beullll kütüphanesine ekledi.
İslamda Ayrılıkçı Görüşler

Çağımızdan önceki çağ, Müslüman milletlerin bugün ki hayatına temel teşkil etmeye devam eden çeşitli yenilikçilik ve çağdaşlık şekillerine tanık oldu. Bütün bunların ötesinde, İslam misyonunu sürdürüyor. Onun içindir ki, yaşadığımız devrin tüm zorlularına rağmen, İslamın değişkenliği içersinde taraftarlarına ulaştırmaya devam ettiği geleneklerin ve ilhamların kalıntılarını iyice tanımak her zamankinden daha önemlidir. Mezhepler fırkalar, inançsızlık, ya da dinsizliğin, bazen Muaffak olan, ama her zaman tehlike arz eden ilerleyişi karşısında, takriben aynı terimlerle birlik ve bütünlük, yenilikçilik ya da modernciliğin hususi fazileti üzerinde ısrarla durmalıdırlar. Ünlü bir hadis Peygamberin şöyle dediğini bildirir: İslam ilga etmekle başladı ve yeniden ilga edecektir. Bu devir, bir fırkanın tek başına kurtulabileceği bir devir değildir ve İslamın, yalnızca yeni realitelerle değil, aynı zamanda kendisini kuşatan tüm dini zümrelerle her yönden diyalog kurma çağrısında, ancak deruni bir dahili diyalog tarafından hazırlanırsa verimli olabilir. Eğer İslam yarının manevi güçlerinden birini kurmayı tasarlıyorsa, bugün teknisyenlere ve mühendislere olduğu kadar din bilginlerine ve tarihçilere de ihtiyaç vardır

Çağımızdan önceki çağ, Müslüman milletlerin bugün ki hayatına temel teşkil etmeye devam eden çeşitli yenilikçilik ve çağdaşlık şekillerine tanık oldu. Bütün bunların ötesinde, İslam misyonunu sürdürüyor. Onun içindir ki, yaşadığımız devrin tüm zor... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 5 yıl
beullll kütüphanesine ekledi.
Jurnal 2. Cilt

Düşünür-yazarın 1960lardan 1980lere ruh ve düşünce dünyasındaki dalgalanmalar. Meriçin kitaplarına geçmemiş fikirleri, notları. Zaaflarını, tutkularını döktüğü mektuplar. Tekdim ve bütünümle seviyordun, sevmeğe mahkumdun diyecek kadar iddialı ve özgüvenli, ama bir yandan da anlaşılmamışlıkla, hayal kırıklıklarıyla yüklü. Cemil Meriçin duygusal izdüşümü.

Düşünür-yazarın 1960lardan 1980lere ruh ve düşünce dünyasındaki dalgalanmalar. Meriçin kitaplarına geçmemiş fikirleri, notları. Zaaflarını, tutkularını döktüğü mektuplar. Tekdim ve bütünümle seviyordun, sevmeğe mahkumdun diyecek kadar iddialı ve özgü... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 5 yıl
beullll kütüphanesine ekledi.
Jurnal 1. Cilt

Cemil Meriçin düşünce ve duygu dünyasının mahremi... Yazarın kendi hayatıyla ilgili buhranları, arayışları, sorgulamaları ile içiçe, Türk düşünce hayatıyla ilgili tespitleri, sıkıntıları, isyanları. Yalnızlığa (ve marjinalliğe) itilen, ama belki de seçen bu insanın toplumla hesaplaşması. O itiliş ile o seçiş arasındaki bağlar ve gidip gelmeler... Jurnal biyografik değeriyle kalmıyor; o, içeriğiyle ve diliyle, aynı zamanda bir Cemil Meriç kitabı.

Cemil Meriçin düşünce ve duygu dünyasının mahremi... Yazarın kendi hayatıyla ilgili buhranları, arayışları, sorgulamaları ile içiçe, Türk düşünce hayatıyla ilgili tespitleri, sıkıntıları, isyanları. Yalnızlığa (ve marjinalliğe) itilen, ama belki de s... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 5 yıl
Daha Fazla Göster

beullll şu an ne okuyor?

Karamazov Kardeşler

%66
Sayfa 527.

Favori Yazarları (2 yazar)

Favori yazarı yok.