Kullanıcı Araçları

Şehbenderzâde Filibeli Ahmet Hilmi

4 kişi favori yazarlarına eklemiş

Yazar Açıklaması (düzenle)

AHMET HİLMİ; Şehbender (konsolos) Süleyman Bey'in oğlu olarak, 1865 yılında Filibe'de doğdu. İlköğrenimini Filibe'de tamamlayan Ahmet Hilmi, ailesiyle birlikte İzmir'e taşındıktan sonra İstanbul’a gelerek Mekteb-i Sultani'ye (Galatasaray Lisesi) girdi. Okulu bitirdikten sonra 1890 yılında Duyun-u Umumiye (Genel Borçlar) İdaresi’nde göreve başladı. Görevli olarak gönderildiği Beyrut'ta Jön Türklerle tanıştı ve onları desteklediği için Mısır'a kaçarak Terakki-i Osmanî Cemiyetine girdi. "Çaylak" adlı bir mizah gazetesi çıkardı. 1901 'de İstanbul'a döndü, ancak yakalanarak Fizan'a sürüldü. Burada tasavvufla uğraşan Ahmet Hilmi, Arusî tarikatına girdi ve vahdet-i vücut felsefesine inandı. Meşrutiyetin ilanıyla birlikte 1908'de yeniden İstanbul'a gelen Ahmet Hilmi, "İttihat-ı İslam" adlı haftalık bir gazete çıkardı. Gazete kısa sürede kapanınca "İkdam" ve "Tasvir-i Efkâr yazılar yazdı. Tasvir-i Efkâr 'da yayımlanan yazılarında "devr-i istibdat" diye nitelediği Abdülhamit yönetimini eleştirdi. 1908'den sonra Darülfünun 'da (üniversite) felsefe dersleri verdi. 1910 yılında haftalık olarak çıkardığı ''Hikmet" dergisini 1911 'de günlük gazete olarak yayımlamaya başladı. İttihat ve Terakki'yi de sert biçimde eleştirdiği için gazetesi sık sık kapatıldı. Sonunda gazetesi ve matbaası tümüyle kapatılarak Bursa'ya...
daha fazla

Yazar Detayları (düzenle)

Cinsiyet
Erkek
Doğum Tarihi
1865
Doğum Yeri
Filibe
Ölüm Tarihi
1914
Ölüm Yeri
İstanbul

Kitapları (birleştir)