Kullanıcı Araçları

Farhad Daftary

Yazar Açıklaması (düzenle)

İran, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim gören, Dr Farhad Daftary 1971 yılında Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nden doktorasını aldı. farklı akademik pozisyonlarda bulunmuş ve 1988 yılından bu yana İsmaili Araştırmaları Enstitüsü ne, bağlı olan Akademik Araştırma ve Yayınlar Bölümü .Eş Başkanı ve Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Dr Daftary Ansiklopedisi Iranica, Ansiklopedisi Islamica, İslam Ansiklopedisi (3rd edition) Danışma Kurulu, hem de Genel Editör üyesi Eş editörü Editör danışmanlık olduğunu İsmaili Miras Serisi ve İsmaili Metinler ve Çeviriler Serisi bulunmaktadır.

İsmaili çalışmalar da, Dr Daftary bir otorite olarak 150'den fazla makale yazarak bu alanda düzenlenen çeşitli ünlü kitaplardan, olan İsmaililer: Tarihleri ​​ve Doktrinler (Cambridge, 1990, 2. baskı, 2007.), Assassin Efsaneleri: Mitler en İsmaililer (Londra, 1994), Ortaçağ İsmaili Tarih ve Düşünce (Cambridge, 1996), İsmaililer Kısa Tarihi (Edinburgh, 1998), İslam'da Fikri Gelenekler (Londra, 2000), İsmaili Edebiyat (Londra, 2004), İsmaililer: Bir Resimli Tarih (ile Z. Hirji ) (Londra, 2008), İsmaililer bir Modern Tarih: Süreklilik ve bir Müslüman Toplum Değişim (Londra 2011), ve İsmaililer Tarihsel Sözlüğü (ABD 2011)..

Dr Daftary'nin kitapları Arapça, Farsça, Türkçe, Urduca, Gujarati ve çok sayıda Avrupa dillerine tercüme edilmiştir.

Yazar Detayları (düzenle)

Yazarın detayları bulunmamaktadır ...

Kitapları (birleştir)