Kullanıcı Araçları

Ayşe Atıcı Arayancan

Yazar Açıklaması (düzenle)

Dr. Ayşe Atıcı Arayancan (1978 - .... )

16 Mart 1978 yılında Adana’da doğdu. Lisans öğrenimini 1997–2002 yılları arasında Ankara Üniversitesi, Doğu Dilleri Bölümü, Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında tamamladı. Yüksek Lisan söğrenimini 2003–2005 yılları arasında Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü, Genel Türk Tarihi Anabilim Dalında “Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nda Bâtınî Hareketleri, Hasan Sabbah ile İlk Halefleri ve İran Nizari İsmâilîleri (1090–1157)”başlık tez çalışması ile tamamladı.

Doktorasını 2005–2010 yılları arasında Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Bölümü, Ortaçağ Anabilim Dalında “ Karakoyunlu Hükümdarlarından Cihanşah ve Dönemi 1438–1467(Dini-Siyasi-Kültürel, Sosyal) “başlıklı tez ile tamamlayıp, Dr. unvanını aldı.

Farsça ve İngilizce bilmektedir.

2003–2007 yılları arasında Türk Tarih Kurumu -“Türkiye’nin Sosyal ve Kültürel Tarihini Araştırma Projesi’nde” görevli, 2005–2006 Vakıflar Müdürlüğü, Kültür Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu, TÜBİTAK (ULAKBİLİM), TÜBA -“Türkiye’de Kültür Mirası Envanterleme Çalışmaları” projesinde Alt Komite Üyeliği, 2005–2007 Kültür Bakanlığı ve Türk Tarih Kurumu - “Ortak Ara Yüzle Kültür Envanteri Sorgulama Projesi” Komite...
daha fazla

Yazar Detayları (düzenle)

Yazarın detayları bulunmamaktadır ...

Kitapları (birleştir)