sydgms

15 takip ettiği ve 41 takip edeni var. 154 değerlendirme yapmış.

Mesaj Panosu

sayınokur

sayınokur: hoşbulduk :)

6 yıl, 7 ay önce gönderildi

Son Haberler

sydgms okumuş bitirmiş.
Bir Mürşidin Mektupları

Bu mektupların yazarı Mulay el-Arabi ed-Darkavi, 13. yüzyılda Şeyh Ebul-Hasan eş-Şazilinin kurduğu Şaziliyyenin Fas kolu olan Darkavi tarikatının kurucusu idi. Bu mektuplar Darkâvî dergahlarında şerhleri ile birlikte hâlâ okunmaktadır. Nefs, uçsuz bucaksız bir şeydir; bütünüyle kozmosdur, çünkü onun kopyasıdır. Alemde bulunan her şey nefste mevcuttur; aynı şekilde nefste bulunan her şey de alemde mevcuttur. Şu halde nefsinin efendisi olan, tüm alemin efendisi olmuştur. Keza nefsinin kölesi olan tüm alemin kölesi olmuştur.

Bu mektupların yazarı Mulay el-Arabi ed-Darkavi, 13. yüzyılda Şeyh Ebul-Hasan eş-Şazilinin kurduğu Şaziliyyenin Fas kolu olan Darkavi tarikatının kurucusu idi. Bu mektuplar Darkâvî dergahlarında şerhleri ile birlikte hâlâ okunmaktadır. Nefs, uçsuz bu... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 10 ay önce
sydgms okumuş bitirmiş.
Modern Dünyanın Bunalımı

Modern dünya, bu ölümcül inişle uçurumun ta dibine mi inecek, yoksa Greko-Latin uygarlığının çöküşünde olduğu gibi sürüklendiği uçurumun dibine varmadan önce, bu defa da gene yeni bir diriliş mi olacak? Öyle görünüyor ki, yarı yolda duruş artık hiç mümkün değildir. Ayrıca geleneksel öğretilerce verilen bilgilere göre Kali-Yuganın son safhasına, bu karanlık çağın en karanlık dönemine gerçekten girmiş durumdayız. Çünkü gerekli olan basit bir doğrulma değil, bütünsel bir yenilenmedir. Her alanda bir düzensizlik ve bir bunalım hüküm sürmektedir. Eskiden görülmüş olan bunalımların sınırını aşan bir noktaya gelinmiştir. Şimdiyse Batıdan başlayarak bütün dünyayı istilâ edecek gibi gözükmektedir. Çok iyi biliyoruz ki onların zaferi ancak geçici ve görünüştedir. Ama öyle bir aşamada, insanlığın güncel çevrim boyunca geçireceği en ciddi bunalım işareti de olabilir. Hindistanın kutsal kitaplarınca bildirilen kastların karışacağı, ailenin bile artık olmayacağı o korkunç döneme gelmedik mi? Bu durumun gerçekten dünyanın bugünkü durumu olduğunu anlamak, her yerde İncilin umutsuzluk belası dediği derin düşkünlüğü görüp saptamak için, insanın çevresine şöyle bir bakması yeterlidir. Durumun ciddiyetini görmezlikten gelmemelidir. Hiçbir iyimserlik ya da kötümserliğe kapılmadan, onu olduğu gibi ele almak uygun olur. Çünkü, daha önce de söylediğimiz gibi, eski dünyanın sonu yeni bir dünyanın başlangıcı olacaktır. René Guénon, Modern Dünyanın Bunalımında ileri sürmüş olduğu tezi Niceliğin Egemenliği ve Çağın Alâmetleri ile İnisiyasyona Toplu Bakışlar adlı eserlerinde daha da geliştirmiştir. Bu eserlerin toplumda düşünce ufkunu genişletmesi umulur.

Modern dünya, bu ölümcül inişle uçurumun ta dibine mi inecek, yoksa Greko-Latin uygarlığının çöküşünde olduğu gibi sürüklendiği uçurumun dibine varmadan önce, bu defa da gene yeni bir diriliş mi olacak? Öyle görünüyor ki, yarı yolda duruş artık hiç m... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 10 ay önce
sydgms okumuş bitirmiş.
Türk Müzik Kimliği

İki bölümden oluşan eserin ilk bölümünde Türk müzik kimliğinin teorik ve pratik meseleleri yanında Türk müziğinin algılanma şekilleri ve eğitim tarzı üzerine de birçok tesbit, teklif ve tenkit yer alıyor. Yazarın üzerine eğildiği en önemli problem Cumhuriyet tarihi içinde oluşan Türk müziği anlayışı ve icrasını yeniden gözden geçirmenin zarureti ve bunun nasıl yapılacağı meselesidir. İkinci bölümde Dede Efendiden Bekir Sıtkı Sezgine, Tanburî Cemilden Akagündüz Kutbaya, Memed Cemilden Alaeddin Yavaşçaya, Sadi Işılaya, İsmail Baha Sürelsana, Zeki Mürene, Munir Nureddin Selçuka, Sadeddin Kaynaka, Sadedin Arele Türk müziğinin büyük üstadlarına dair metinler yer alıyor.

İki bölümden oluşan eserin ilk bölümünde Türk müzik kimliğinin teorik ve pratik meseleleri yanında Türk müziğinin algılanma şekilleri ve eğitim tarzı üzerine de birçok tesbit, teklif ve tenkit yer alıyor. Yazarın üzerine eğildiği en önemli problem Cu... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 10 ay önce
sydgms okumuş bitirmiş.
Tefsir Yazıları ve Vaazlar

M. Ertuğrul Düzdağ’ın büyük emek mahsulü bu çalışması, Mehmed Âkif Ersoy’un
bir eksik cephesini daha tamama erdiriyor. Şairin Sebîlürreşâd’da yayımlanan tefsir
yazıları ile şiir kitaplarına da aldığı manzum tefsir mahiyetindeki eserleri bu kitapta
bir araya toplandı. Kitap, bu eserlerin yanı sıra Mehmed Âkif Ersoy’un 1910 yılından
1920 yılına kadar muhtelif camilerde verdiği dokuz vaazını da ihtiva ediyor.

M. Ertuğrul Düzdağ’ın büyük emek mahsulü bu çalışması, Mehmed Âkif Ersoy’un
bir eksik cephesini daha tamama erdiriyor. Şairin Sebîlürreşâd’da yayımlanan tefsir
yazıları ile şiir kitaplarına da aldığı manzum tefsir mahiyetindeki eserleri bu kitapta
... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 10 ay önce
sydgms okumuş bitirmiş.
Türk Töresi

... O halde Türk Töresi, eski Türkler'e atalarından kalan kuralların bütünü demektir. 'Töre' kelimesinin 'Türk' kelimesi ile bir kökten gelmesi de akla gelebilir......

(Kitap'tan sayfa/11)

... O halde Türk Töresi, eski Türkler'e atalarından kalan kuralların bütünü demektir. 'Töre' kelimesinin 'Türk' kelimesi ile bir kökten gelmesi de akla gelebilir......

(Kitap'tan sayfa/11)

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 10 ay önce
sydgms okumuş bitirmiş.
Tersten Perspektif

Bir an için gözlerinizi yumun, sonra açın. Gözleriniz sizi merkeze koyan bir tablo serer önünüze: Uzaktaki şeyler küçülür, öndeki nesneler arkadakileri kapatır, uzaklaşan yatay çizgiler birbirine yaklaşır. Alışılmış bir algıdır bu. Her insanın böyle gördüğünü kendiliğimizden kabul ederiz. Sanat yapıtından da bu algımızı taklit etmesi beklenir. Pek çok resim bu algımızı bir yasa haline sokarak, nesneleri ve mekânı perspektife uygun olarak temsil eder. Güzel resimde, perspektife uyulmuş mu diye bakarız, ya da çocuklardan daha güzel resim yapmalarını beklerken perspektife uygunluk ararız. Florenskinin 1920 tarihli metninin sorguladığı tam da budur. Perspektif ilk anda varsaydığımız kadar doğal mı? Bizans ikonalarını ya da Mısır kabartmalarını yapanlar gerçekten perspektifi bilmiyor ya da yapmayı beceremiyorlar mıydı? Perspektif, bir görme biçimi olarak ne zaman, niçin ve nasıl bir yasa haline geldi?20. yüzyılın başına ait bu metnin anlamı nedir? Burada, bugün, bizler için ne anlam taşıyabilir? Zeynep Sayının bunu irdeleyen Sunuşuyla yayımlıyoruz Tersten Perspektifi.

Bir an için gözlerinizi yumun, sonra açın. Gözleriniz sizi merkeze koyan bir tablo serer önünüze: Uzaktaki şeyler küçülür, öndeki nesneler arkadakileri kapatır, uzaklaşan yatay çizgiler birbirine yaklaşır. Alışılmış bir algıdır bu. Her insanın böyle ... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 10 ay önce
Daha Fazla Göster

sydgms şu an ne okuyor?

tüm güncellemelerine git

Aramakla Bulunmaz

%0

Osmanlı Tarihinde İslamiyet ve Devlet

%0

Kubbeyi Yere Koymamak

%0

Ruhum Bir Kadındır

%0

Bahrül Medid Fi Tefsiril Kuranil Mecid - 1. Cilt

%0

Kütüphanesinden Seçmeler

Kütüphanede kitap bulunamadı.

Favori Yazarları (7 yazar)

mehmet akif ersoy
michel foucault
khaled hosseini
tüm favori yazarları

Çözdüğü Testler (18 tane)

tüm quiz cevapları

Liste Oyları (5 liste)

Takip Ettikleri (15 kişi)

tüm takip ettikleri

Takip Edenler (41 kişi)

tüm takip edenler

Katıldığı Gruplar (tüm gruplar)

EDEBİYATTA GÜNCEL HABERLER

EDEBİYATTA GÜNCEL HABERLER

6 yıl, 10 ay önce üye olmuş.

Edebiyatta güncel haberleri burada sizlerle paylaşmaya çalışacağım...

Okuma Kulübü

Okuma Kulübü

7 yıl, 1 ay önce üye olmuş.

Her ay grup üyeleri olarak bir kitap seçiyoruz, topluca kitap...

Okuma Güncesi (tümü)

Devlet Kuşu
Okumuş
İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
Çocuk Kalbi
Okumuş
İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
Kubbeyi Yere Koymamak
Okuyor İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
Aramakla Bulunmaz
Okuyor İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
Bahrül Medid Fi Tefsiril Kuranil Mecid - 1. Cilt
Okuyor İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
Bay Muannit Sahtegi'nin Notları
Okumak İstiyor İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
İnsanın Dört Zindanı
Okumak İstiyor İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz