şahi

15 takip ettiği ve 10 takip edeni var. 53 değerlendirme yapmış.

Son Aktiviteler

şahi bir değerlendirme yaptı.
İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 6 yıl, 4 ay
şahi şu an okuyor.
İslamsız Dünya

Eğer İslam dini olmasaydı dünya nasıl bir yer olurdu? Bazılarına göre bu cevabı çok basit bir soru. Medeniyetler çatışması olmazdı, cihat olmazdı, teröristler olmazdı. Graham E. Fuller ise tam aksini iddia ediyor. İSLAMSIZ DÜNYAda Fuller tarihten dine, jeo-politikten siyasete kadar aydınlatıcı ve bilgilendirici bir yolculukla bugünkü uluslararası sorunların merkezinde İslam dini olup olmadığını sorguluyor.
Fuller İslamın doğuşundan Romanın yıkılışına, Osmanlı İmparatorluğunun yükselişinden çöküşüne kadar olan dönemi ince bir üslupla anlatıyor. Terörizmin kökenlerini, İsraildeki çatışmayı, anti-emperyal mücadeleyi destekleme ve harekete geçirmede İslamın rolünü inceliyor ve analiz ediyor. Provakatif bir şekilde birçok politikacının, düşünürün, ilahiyatçının ve askerin aksine İSLAMSIZ DÜNYAnın bugünkü dünyadan çok da farklı olmayacağını, hatta daha kötü olacağını iddia ediyor.
Etkileyici ayrıntılar ve muazzam analizlerle
İSLAMSIZ DÜNYA Batının İslamla olan ilişkilerini
yeniden tartışmaya açıyor.
MUTLAKA OKUNMASI GEREKEN BİR ÇALIŞMA. Graham Fullerin İSLAMSIZ DÜNYA kitabı küresel Müslüman politikalar hakkında en yetkin bilgiye sahip bir uzmanın yazdığı bilgi turu. Fullerin ustalık derecesindeki bu kitabı İslamın yükselişinden itibaren Müslüman-Batı ilişkilerinin karakterini analiz ediyor. Ayrıca medeniyetler çatışmasından terörizmin kökenlerine, Filistin-İsrail çatışmasının öneminden ABD dış politikasına kadar temel meselelere önemli ve değişik katkılar sağlıyor.
- John L. Esposito, George Town Üniversitesi Din ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Profesörü

Eğer İslam dini olmasaydı dünya nasıl bir yer olurdu? Bazılarına göre bu cevabı çok basit bir soru. Medeniyetler çatışması olmazdı, cihat olmazdı, teröristler olmazdı. Graham E. Fuller ise tam aksini iddia ediyor. İSLAMSIZ DÜNYAda Fuller tarihten din... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 6 yıl, 5 ay
şahi okumuş bitirmiş.
İslamsız Dünya

Eğer İslam dini olmasaydı dünya nasıl bir yer olurdu? Bazılarına göre bu cevabı çok basit bir soru. Medeniyetler çatışması olmazdı, cihat olmazdı, teröristler olmazdı. Graham E. Fuller ise tam aksini iddia ediyor. İSLAMSIZ DÜNYAda Fuller tarihten dine, jeo-politikten siyasete kadar aydınlatıcı ve bilgilendirici bir yolculukla bugünkü uluslararası sorunların merkezinde İslam dini olup olmadığını sorguluyor.
Fuller İslamın doğuşundan Romanın yıkılışına, Osmanlı İmparatorluğunun yükselişinden çöküşüne kadar olan dönemi ince bir üslupla anlatıyor. Terörizmin kökenlerini, İsraildeki çatışmayı, anti-emperyal mücadeleyi destekleme ve harekete geçirmede İslamın rolünü inceliyor ve analiz ediyor. Provakatif bir şekilde birçok politikacının, düşünürün, ilahiyatçının ve askerin aksine İSLAMSIZ DÜNYAnın bugünkü dünyadan çok da farklı olmayacağını, hatta daha kötü olacağını iddia ediyor.
Etkileyici ayrıntılar ve muazzam analizlerle
İSLAMSIZ DÜNYA Batının İslamla olan ilişkilerini
yeniden tartışmaya açıyor.
MUTLAKA OKUNMASI GEREKEN BİR ÇALIŞMA. Graham Fullerin İSLAMSIZ DÜNYA kitabı küresel Müslüman politikalar hakkında en yetkin bilgiye sahip bir uzmanın yazdığı bilgi turu. Fullerin ustalık derecesindeki bu kitabı İslamın yükselişinden itibaren Müslüman-Batı ilişkilerinin karakterini analiz ediyor. Ayrıca medeniyetler çatışmasından terörizmin kökenlerine, Filistin-İsrail çatışmasının öneminden ABD dış politikasına kadar temel meselelere önemli ve değişik katkılar sağlıyor.
- John L. Esposito, George Town Üniversitesi Din ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Profesörü

Eğer İslam dini olmasaydı dünya nasıl bir yer olurdu? Bazılarına göre bu cevabı çok basit bir soru. Medeniyetler çatışması olmazdı, cihat olmazdı, teröristler olmazdı. Graham E. Fuller ise tam aksini iddia ediyor. İSLAMSIZ DÜNYAda Fuller tarihten din... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 6 yıl, 4 ay
şahi okuma durumunu güncelledi.
İslamsız Dünya

Sayfa: 200/352
%56

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 6 yıl, 4 ay
şahi bir değerlendirme yaptı.
İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 6 yıl, 5 ay
şahi okumuş bitirmiş.
İslam Metafiziğinde Tanrı ve İnsan

Bu gelenek üzerinde söylenmesi gereken ve kendilerine gösterilen ilgide ihmal edilen bir yön, geleneğin teorik kaynaklarıdır. Başka bir ifadeyle bu geleneğin nasıl bir teorik zeminde ele alınması gerektiği sorunu, çağımızdaki araştırmaların en büyük sorunudur. İbnül-Arabî ve takipçileri, İslam düşüncesinin takipçileridir ve bu düşünce göz ardı edilerek onların düşüncelerinin anlaşılması hiçbir şekilde mümkün olamayacaktır.Bu nedenle İbnül-Arabîyi anlamak, Farabi, İbn Sina gibi İslam filozofları veya Eşari, Bakillani, Cüveyni gibi kelamcıları dikkate almadan mümkün olmadığı gibi söz konusu düşünürler tarafından ortaya konulan düşünceler de İbnül-Arabî ve ekolünde yeni bir çehre kazanarak gelişmelerini sürdürmüşlerdir. İslam düşüncesinin gelişim evreleriyle ilgili oryantalist bakış açısıyla meseleye bakmak, bu irtibatları kurmayı imkânsızlaştıracaktır. Halbuki bu ekol, bize İslam düşüncesinin ‘donuklaştığı ve hatta ‘bittiği denilen bir tarihten uzun süre sonra bile, değer ve düşünce üretimini sürdürdüğünü göstermişlerdir. Bir giriş ve üç bölüm olarak tasarlanan çalışmamız, bu büyük geleneğin temel düşünceleri ve özellikle kaynakları ile ilişkisi hakkındaki bir tahlili amaçlamaktadır.

Bu gelenek üzerinde söylenmesi gereken ve kendilerine gösterilen ilgide ihmal edilen bir yön, geleneğin teorik kaynaklarıdır. Başka bir ifadeyle bu geleneğin nasıl bir teorik zeminde ele alınması gerektiği sorunu, çağımızdaki araştırmaların en büyük ... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 6 yıl, 5 ay
Daha Fazla Göster

şahi şu an ne okuyor?

şahi şu anda kitap okumuyor.

Favori Yazarları (0 yazar)

Favori yazarı yok.