oarslangil

17 takip ettiği ve 13 takip edeni var. 94 değerlendirme yapmış.

Son Aktiviteler

oarslangil okumuş bitirmiş.
Muhammed Kudsi El-Bozkıri(Hoca Memiş Efendi

Hoca Memiş Efendinin hayatını, kütüphane ve medresesi, ailesi ve çocukları, hocaları ve öğrencileri, ilmi ve tasavvufi silsilesi ile torunlarının eğitim hizmetlerini konu alan Muhammed Kudsi el-Bozkıri (Hoca Memiş Efendi) isimli kitap yayınlandı.
Dr. İsmail Bilgili ve Ahmet Çelik’in hazırladığı kitap Ekdağ Yayınları’ndan okuyucularıyla buluştu. 3 bin adet basılan birinci baskının ardından genişletilmiş ikinci baskı geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Memiş Efendi’nin daha iyi tanıtılması için hizmet amacıyla hazırlanan kitap İzi Süt’ün katkılarıyla araştırmacı ve okuyuculara ücretsiz sunuluyor.
Dr. İsmail Bilgili ve Ahmet Çelik, kitapta Hoca Memiş Efendi’yi medrese ve tekke bütünlüğü içerisinde ele almaya çalıştıklarını aktardı.
Kitabın hazırlıklarına Mart 2008’de başladıklarını belirten Bilgili ve Çelik, ilk baskının da Mayıs 2008’de okuyuculara sunulduğunu ifade etti. Birinci baskının tükenmesinin ardından ikinci baskı için çalışmalara başladıklarını ve tespit edilen eksiklikleri gidermek için başta Konya olmak üzere İstanbul, Karaman ve Şarkıkaraağaç’ta araştırma-incelemede bulunduklarını dile getiren Bilgili ve Çelik, yayına hazırladıkları genişletilmiş ikinci baskının geçtiğimiz günlerde yayınlandığını söyledi.
Memiş Efendi’nin Çavuş’taki medresesinde kendini öğrenci yetiştirmeye adadığını ve 450 öğrenci yetiştirdiğini kaydeden Bilgili ve Çelik, medrese ve tekke bütünlüğü içerisinde eğitim verdiğini kaydetti.
Bilgili ve Çelik, Memiş Efendi ile ilgili olarak elinde bilgi ve belge olanlara seslenerek, bu belge ve bilgileri kendileriyle paylaşma çağrısı yaptı.
Dört bölümden oluşan kitabın girişinde ‘Tasavvuf ve Medrese Eğitimi’ hakkında bilgilere yer verildi. Birinci bölümde Memiş Efendi’nin hayatı, çocukları, ikinci bölümde hocaları ve öğrencileri, üçüncü bölümde Memiş Efendi’nin ilmi ve tasavvufi silsilesi, mektupları, şemaili, ahlakı ve menkıbeleri, son bölümde ise torunları ve eğitim hizmetlerine yer verildi.
Kitabın kapağında yer alan hattı Mustafa Büyüksakarya, içinde yer alan karakalem çalışmasını ise Celil Erkal hazırladı.
Öte yandan Memiş Efendi ile ilgili olarak http://memisefendi.org/ ile www.muhammedkudsi.org adresleri yayın hayatına başladı.
HOCA MEMİŞ EFENDİ KİMDİR?
1784 yılında Bozkır’ın Aliçerçi Köyü’nde dünyaya gelmiştir. İsmi, Muhammed b. Mustafa b. İsa’dır. Hadimi’nin öğrencilerinden ilim aldı. Muhammed Kudsî Efendi, Alanya’da Kayseri, İstanbul’da ve Rumeli’de ilim tahsiline devam etti. Mevlana Halid-i Bağdadi’nin halifesi Ödemişli Hasan Kudsi efendiden, sonra da bizzat Mevlana Halidi Bağdadi’den Nakşi tarikatı icazeti aldı. Onun en önemli vasıflarından biri bilgiye medreseye dayanan bir tasavvuf anlayışına öncülük etmesidir. Kendisi ve öğrencileri vasıtasıyla Konya, Karaman, Bozkır ve Seydişehir başta olmak üzere Anadolu’nun değişik yerlerinde medreseler açarak ilim ve tasavvufun yayılmasına öncülük etti. 50 yakın halife yetiştirdi. Yedi tane erkek, dört kızı dünyaya gelmiştir. Çocukları içinden değerli âlimler yetişti. Oğlu Muhammed Bahuddin efendinin Konya’da Bekir Sami Paşa Medresesini bir ilim merkezi haline getirdi. Diğer oğulları karaman ve Bozkır civarında faaliyet gösterdiler. Hoca Memiş Efendi 1852 yılında Seydişehir Çavuş kasabasında vefat etti.

Hoca Memiş Efendinin hayatını, kütüphane ve medresesi, ailesi ve çocukları, hocaları ve öğrencileri, ilmi ve tasavvufi silsilesi ile torunlarının eğitim hizmetlerini konu alan Muhammed Kudsi el-Bozkıri (Hoca Memiş Efendi) isimli kitap yayınlandı.
Dr... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 4 yıl, 8 ay önce
oarslangil okuma durumunu güncelledi.
İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 4 yıl, 8 ay önce
oarslangil, 2016 Okuma Hedefi için kendine 18 kitap hedef koydu.

Hedefe doğru 2 kitap okumuş. okuduğu kitaplar

%11
2016 Okuma Hedefi

2016'da kac kitap okumayi hedefliyorsunuz?

2016'da kac kitap okumayi hedefliyorsunuz?

4 yıl, 9 ay önce
oarslangil okuma durumunu güncelledi.
İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 4 yıl, 9 ay önce
oarslangil bir değerlendirme yaptı.
İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 4 yıl, 9 ay önce
oarslangil okumuş bitirmiş.
İstanbul'un Fethi ve Fatih

İSTANBUL'UN FETHİ ve FATİH
Prof. Dr. M. Es'ad Coşan

Toplumun aydınlarının, yetişmiş kesimlerinin, Fatih Sultan Mehmed Han gibi kahramanları aslî hüviyetleriyle tanıtmak ve toplumun önüne koymak gibi bir yükümlülüğü bulunmaktadır.

Bu yüzden, merhum Prof. Dr. Mahmud Es'ad Coşan her fırsatta geçmiş büyüklerimizi tanımak ve tanıtmak adına yazılar yazmış, konuşmalar yapmış, sempozyumlar düzenletmiş, bu tür faaliyetlerin yurdun her tarafında gerçekleştirilmesini tavsiye etmiştir. Bu kabilden olarak yazı ve konuşmalarında en fazla yer verdiği şahsiyetlerden birisi de Fatih Sultan Mehmed olmuştur.

O, İstanbul’un fetihle birlikte işgal edilmediğini, inşa edildiğini devamlı surette işlemiş, fethin Osmanlı’nın gerçek kuruluşunu sağladığını vurgulamıştır. Fatih Sultan Mehmed’in ve onun hediye ettiği İstanbul’un Fethi’nin meyve olduğunu vurgulayan Coşan, bunu anlamak için arka plandaki zihniyeti iyi kavramak gerektiğini söyler; pek çok insanın bu gerçeği anlamadığını, anlayamadığını o yüzden yazılan tarihlerin önemli bir kısmının meseleyi anlatmaktan uzak olduğunu vurgular. Bu yüzden tarihçileri İstanbul’un Fethi’ni gerçek boyutlarıyla yazmaya davet eder. Hatta vakit ve fırsat bulsa bu işi gerçekleştirmeyi istediğini bildirir.

"Fethin temelinde iman vardır, azim vardır, sebat vardır, sabır vardır, aşk vardır; insanlığın insanlık dini İslâm ile buluşturulması gereğine olan inanç vardır; küfrün sembollerinin ortadan kaldırılarak imanın direğinin dikilmesinin azmi vardır."

Hz. Peygamber’in “Fetih Hadisi” diye bildiğimiz müjdenin bu hâdisede temel bir fonksiyonu bulunmaktadır. Bu yüzden Peygamber Efendimiz’e olan imanın gereği olarak onun yolunda insanlığa ışık saçmış olan kişiler ve olaylar unutulmamalı, unutturulmamalı; bu kişi ve onların ortaya koydukları aksiyon asıl veçhesiyle aydınlatılmalı, ortaya konulmalıdır. İdealist nesiller bu şekilde kendilerine müspet örnekler bulmuş olurlar."

Merhum Es'ad Coşan, zikredilen duygu ve düşüncelerle Fetih ve Fatih üzerine çeşitli konuşmalar yapmıştır. Bu kitap o konuşmaların çözülerek yazı diline aktarılmasıyla hazırlanmıştır. Konuşma esnasında geçen âyet, hadis, kelâm-ı kibâr ve şiirlerin kaynakları mümkün olduğu kadar tespit edilerek dipnotta verilmiştir. Sonuna kaynakça ve özellikle araştırmacıların istifadesini kolaylaştırmak için ayrıntılı bir dizin ilave edilmiştir.

İstanbul'u fetheden zihniyeti ve Fatih Sultan Mehmed'i daha iyi anlamak için bu kitabının okunmasını önemle tavsiye ederiz.

İSTANBUL'UN FETHİ ve FATİH
Prof. Dr. M. Es'ad Coşan

Toplumun aydınlarının, yetişmiş kesimlerinin, Fatih Sultan Mehmed Han gibi kahramanları aslî hüviyetleriyle tanıtmak ve toplumun önüne koymak gibi bir yükümlülüğü bulunmaktadır.

Bu ... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 4 yıl, 9 ay önce
Daha Fazla Göster

oarslangil şu an ne okuyor?

Tarihi ve Tasavvufi Şahsiyetler

%7
Sayfa 30.

Favori Yazarları (10 yazar)

Favori yazarı yok.