naysun

Profil Resmi
14 takip ettiği ve 19 takip edeni var. 26 değerlendirme yapmış.

Mesaj Panosu


Henüz bir mesaj gelmemiş.

Son Haberler

Profil Resmi
naysun favorilerine ekledi.
Antik Çağdan Küreselleşmeye / Yönetim Gelenekleri ve Türkler (2 Cilt Takım)

Siyasi partiler, Türk toplumunun gündemine 20.yüzyılla birlikte girdi ve iktidarı ele geçirmenin araçları olarak varlıklarını sürdürüyorlar. Yaptıkları iş ve iktidara geldiklerinde elde ettikleri yetki, son derece önemlidir, ancak bu örgütlerin ne olduğu, ne olmadığı ya da ne olması gerektiği yeterince bilinmemektedir. Bir takım insanlar, çıkar amaçlı olarak biraraya geliyorlar ve gerçekleştirdikleri oluşumlara parti adını veriyorlar. Bunlar parti adını taşısa da, partiden başka herşeye benziyor. Oysa, örgütlenme ve bunun en üst biçimi olan parti örgütlenmesi; sorunlarını çözmek için; en çok halkın gereksinim duyduğu kurumlardır. Siyasi sistemi elinde tutanlar, halkın ve ulusun haklarını savunan partileri gelişemez duruma sokarken, kendi haklarını savunan partileri, üstelik halkın oylarını alarak iktidara getirmeyi başarmaktadırlar. Bunun için kullanıma hazır geniş mali kaynaklara, iletişim olanaklarına, siyasi iç ve dış desteğe sahiptirler. Halk, her dört ya da beş yılda bir oy vererek iktidarı seçtiğini sanmaktadır, ancak iktidarlar çok farklı yerlerde, farklı biçimlerde belirlenmektedir. Siyasi parti konusu, Türkiyede yeterince bilinmemektedir.Antik Çağdan Küreselleşmeye Yönetim Gelenekleri ve Türkler, parti çalışmalarına üye ya da yönetici olarak katılanlar, siyaset bilimciler ve özellikle de halka öncülük edecek aydınlar için başvuracakları bir kaynak yapıttır. Küreselleşme adıyla yürütülen parti politikaları incelenirken; bugünü belirleyen yakın geçmiş, yakın geçmişi belirleyen uzak geçmiş, yani tarih de incelenmiştir. İnceleme Türk toplumuyla sınırlı tutulmamış, siyasi partilerin çıkış yeri olan Batı toplumları, Antik Çağ köleciliğinden günümüze dek her dönemiyle ele alınmıştır. Kitapta; Roma ve Grek uygarlıkları, Orta Çağ feodalizmi, kapitalizmin gelişimi, parlamentoların ortaya çıkışı, Batı aydınlanması ve Avrupa sömürgeciliği sorgulanıyor, Doğuda ise; Çin, Hint ve İran uygarlıkları; Türklerin bu uygarlıklara ve Batıya yaptığı etkilere dek Türk tarihi, Doğu aydınlanması, Selçuklu ve Osmanlı devlet düzeni, Türklerin toplumsal özellikleri ve Türkiyenin son yüz elli yıllık siyasi tarihi, kapsamlı olarak incelenmiştir. 1166 sayfa ve iki ciltlik bu inceleme, tam anlamıyla bir başyapıttır.

Siyasi partiler, Türk toplumunun gündemine 20.yüzyılla birlikte girdi ve iktidarı ele geçirmenin araçları olarak varlıklarını sürdürüyorlar. Yaptıkları iş ve iktidara geldiklerinde elde ettikleri yetki, son derece önemlidir, ancak bu örgütlerin ne ol... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 4 yıl, 5 ay önce
Profil Resmi
naysun şu an okuyor.
Antik Çağdan Küreselleşmeye / Yönetim Gelenekleri ve Türkler (2 Cilt Takım)

Siyasi partiler, Türk toplumunun gündemine 20.yüzyılla birlikte girdi ve iktidarı ele geçirmenin araçları olarak varlıklarını sürdürüyorlar. Yaptıkları iş ve iktidara geldiklerinde elde ettikleri yetki, son derece önemlidir, ancak bu örgütlerin ne olduğu, ne olmadığı ya da ne olması gerektiği yeterince bilinmemektedir. Bir takım insanlar, çıkar amaçlı olarak biraraya geliyorlar ve gerçekleştirdikleri oluşumlara parti adını veriyorlar. Bunlar parti adını taşısa da, partiden başka herşeye benziyor. Oysa, örgütlenme ve bunun en üst biçimi olan parti örgütlenmesi; sorunlarını çözmek için; en çok halkın gereksinim duyduğu kurumlardır. Siyasi sistemi elinde tutanlar, halkın ve ulusun haklarını savunan partileri gelişemez duruma sokarken, kendi haklarını savunan partileri, üstelik halkın oylarını alarak iktidara getirmeyi başarmaktadırlar. Bunun için kullanıma hazır geniş mali kaynaklara, iletişim olanaklarına, siyasi iç ve dış desteğe sahiptirler. Halk, her dört ya da beş yılda bir oy vererek iktidarı seçtiğini sanmaktadır, ancak iktidarlar çok farklı yerlerde, farklı biçimlerde belirlenmektedir. Siyasi parti konusu, Türkiyede yeterince bilinmemektedir.Antik Çağdan Küreselleşmeye Yönetim Gelenekleri ve Türkler, parti çalışmalarına üye ya da yönetici olarak katılanlar, siyaset bilimciler ve özellikle de halka öncülük edecek aydınlar için başvuracakları bir kaynak yapıttır. Küreselleşme adıyla yürütülen parti politikaları incelenirken; bugünü belirleyen yakın geçmiş, yakın geçmişi belirleyen uzak geçmiş, yani tarih de incelenmiştir. İnceleme Türk toplumuyla sınırlı tutulmamış, siyasi partilerin çıkış yeri olan Batı toplumları, Antik Çağ köleciliğinden günümüze dek her dönemiyle ele alınmıştır. Kitapta; Roma ve Grek uygarlıkları, Orta Çağ feodalizmi, kapitalizmin gelişimi, parlamentoların ortaya çıkışı, Batı aydınlanması ve Avrupa sömürgeciliği sorgulanıyor, Doğuda ise; Çin, Hint ve İran uygarlıkları; Türklerin bu uygarlıklara ve Batıya yaptığı etkilere dek Türk tarihi, Doğu aydınlanması, Selçuklu ve Osmanlı devlet düzeni, Türklerin toplumsal özellikleri ve Türkiyenin son yüz elli yıllık siyasi tarihi, kapsamlı olarak incelenmiştir. 1166 sayfa ve iki ciltlik bu inceleme, tam anlamıyla bir başyapıttır.

Siyasi partiler, Türk toplumunun gündemine 20.yüzyılla birlikte girdi ve iktidarı ele geçirmenin araçları olarak varlıklarını sürdürüyorlar. Yaptıkları iş ve iktidara geldiklerinde elde ettikleri yetki, son derece önemlidir, ancak bu örgütlerin ne ol... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 4 yıl, 9 ay önce
Profil Resmi
naysun okumuş bitirmiş.
Antik Çağdan Küreselleşmeye / Yönetim Gelenekleri ve Türkler (2 Cilt Takım)

Siyasi partiler, Türk toplumunun gündemine 20.yüzyılla birlikte girdi ve iktidarı ele geçirmenin araçları olarak varlıklarını sürdürüyorlar. Yaptıkları iş ve iktidara geldiklerinde elde ettikleri yetki, son derece önemlidir, ancak bu örgütlerin ne olduğu, ne olmadığı ya da ne olması gerektiği yeterince bilinmemektedir. Bir takım insanlar, çıkar amaçlı olarak biraraya geliyorlar ve gerçekleştirdikleri oluşumlara parti adını veriyorlar. Bunlar parti adını taşısa da, partiden başka herşeye benziyor. Oysa, örgütlenme ve bunun en üst biçimi olan parti örgütlenmesi; sorunlarını çözmek için; en çok halkın gereksinim duyduğu kurumlardır. Siyasi sistemi elinde tutanlar, halkın ve ulusun haklarını savunan partileri gelişemez duruma sokarken, kendi haklarını savunan partileri, üstelik halkın oylarını alarak iktidara getirmeyi başarmaktadırlar. Bunun için kullanıma hazır geniş mali kaynaklara, iletişim olanaklarına, siyasi iç ve dış desteğe sahiptirler. Halk, her dört ya da beş yılda bir oy vererek iktidarı seçtiğini sanmaktadır, ancak iktidarlar çok farklı yerlerde, farklı biçimlerde belirlenmektedir. Siyasi parti konusu, Türkiyede yeterince bilinmemektedir.Antik Çağdan Küreselleşmeye Yönetim Gelenekleri ve Türkler, parti çalışmalarına üye ya da yönetici olarak katılanlar, siyaset bilimciler ve özellikle de halka öncülük edecek aydınlar için başvuracakları bir kaynak yapıttır. Küreselleşme adıyla yürütülen parti politikaları incelenirken; bugünü belirleyen yakın geçmiş, yakın geçmişi belirleyen uzak geçmiş, yani tarih de incelenmiştir. İnceleme Türk toplumuyla sınırlı tutulmamış, siyasi partilerin çıkış yeri olan Batı toplumları, Antik Çağ köleciliğinden günümüze dek her dönemiyle ele alınmıştır. Kitapta; Roma ve Grek uygarlıkları, Orta Çağ feodalizmi, kapitalizmin gelişimi, parlamentoların ortaya çıkışı, Batı aydınlanması ve Avrupa sömürgeciliği sorgulanıyor, Doğuda ise; Çin, Hint ve İran uygarlıkları; Türklerin bu uygarlıklara ve Batıya yaptığı etkilere dek Türk tarihi, Doğu aydınlanması, Selçuklu ve Osmanlı devlet düzeni, Türklerin toplumsal özellikleri ve Türkiyenin son yüz elli yıllık siyasi tarihi, kapsamlı olarak incelenmiştir. 1166 sayfa ve iki ciltlik bu inceleme, tam anlamıyla bir başyapıttır.

Siyasi partiler, Türk toplumunun gündemine 20.yüzyılla birlikte girdi ve iktidarı ele geçirmenin araçları olarak varlıklarını sürdürüyorlar. Yaptıkları iş ve iktidara geldiklerinde elde ettikleri yetki, son derece önemlidir, ancak bu örgütlerin ne ol... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 4 yıl, 5 ay önce
Profil Resmi
naysun bir değerlendirme yaptı.
İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 4 yıl, 9 ay önce
Profil Resmi
naysun bir değerlendirme yaptı.
İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 4 yıl, 9 ay önce
Profil Resmi
naysun okumuş.
Para Tacirleri

Uluslararası bankacılar OPEC mevduatları ile Eudordolar piyasasını nasıl şişirdiler? Sonra üçüncü dünya ülkelerini nasıl aşırı derecede borçlandırdılar? Ve paralarını tahsil etmek için IMF’yi nasıl deynekçibaşı olarak kullandılar? Türkiye, Zaire, Polonya, Brezilya, Şili, Arjantin, Meksika gibi ülkelerin hükümetlerini önce ödünç vermek için, sonra paralarını tahsil etmek için nasıl baskı yaptılar? Yazar bütün bunları gizli belgelere dayanarak, canlı örneklerle öykülüyor. Uluslararası bankacılık bunalımının bütün şiddetiyle devam ettiği çağımızda, siyasal gelişmeleri anlamak için bu kitabı bir solukta okumak gerek.

Uluslararası bankacılar OPEC mevduatları ile Eudordolar piyasasını nasıl şişirdiler? Sonra üçüncü dünya ülkelerini nasıl aşırı derecede borçlandırdılar? Ve paralarını tahsil etmek için IMF’yi nasıl deynekçibaşı olarak kullandılar? Türkiye, Zaire, Pol... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 4 yıl, 9 ay önce
Daha Fazla Göster

naysun şu an ne okuyor?

tüm güncellemelerine git

naysun şu anda kitap okumuyor.

Kütüphanesinden Seçmeler

Çankaya
Kuzguncuk
Öteki Renkler
Zurnada Peşrev Olmaz
İkinci Adam (II.Cilt)
Ses Sese Karşı
Farkındalık -Dengeli Yaşamanın Anahtarı-
Altın Defter
Statü Endişesi
Hanımın Çiftliği
Güven - 2
Şeytanın Gör Dediği
Sevgi
Hangi Avrupa?
Martı Jonathan Livingston
Bin Dokuz Yüz Seksen Dört
Beyoğlunda Garibanın Otopsisi Yapılmaz 1
Fikrimizin Rehberi
Aşk Köpekliktir
Eskici ve Oğulları
Suikast Raporu 93- 96 / Uğur Mumcu Cinayeti Soruşturması Sorgulanıyor
Şu Çılgın Türkler
Kumral Ada Mavi Tuna
Yaralısın
İşgal ve Direniş: Belgelerle 1919 / Öğrenciler İçin
Bir Çift Yürek
Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları (Yeni Tehditler Yeni Teknikler Yeni Dünya Düzeni)
Tanyeri Horozları / (Bir Ada Hikayesi, #3 )
Cemile
Ağca Dosyası
Yaşamsal Sorunlar
Deliliğe Övgü
Kayıp Romanlar
Temizlikçi
Felsefenin Tesellisi

Favori Yazarları (10 yazar)

yaşar kemal
banu avar
metin aydoğan
tüm favori yazarları

Çözdüğü Testler (0 tane)

naysun, quiz çözmemiş.

Liste Oyları (3 liste)

Takip Ettikleri (14 kişi)

tüm takip ettikleri

Takip Edenler (19 kişi)

tüm takip edenler

Katıldığı Gruplar (tüm gruplar)

takasçılar

takasçılar

6 yıl, 11 ay önce üye olmuş.

takas edecek kitabı olanlar burada buluşuyor.

Bloggerlar

Bloggerlar

6 yıl, 11 ay önce üye olmuş.

Vikitap'a üye blogger'ların (blogger, blogcu, wordpress, tumblr vd....

Kitaplardan En Sevdiğimiz Alıntılar

Kitaplardan En Sevdiğimiz Alıntılar

7 yıl önce üye olmuş.

Bazen öyle bir cümleye rastlarız ki kitapta, o tek cümleden koca bir...

Kitap Tavsiyesi ve Fikir Alışverişi

Kitap Tavsiyesi ve Fikir Alışverişi

6 yıl, 11 ay önce üye olmuş.

Bazen elimizde birçok kitap oluyor ve hangisini okuyacağımıza karar...

21.YÜZYIL KLASİKLERİ

21.YÜZYIL KLASİKLERİ

6 yıl, 11 ay önce üye olmuş.

İçinde bulunduğumuz yüzyılın edebiyatını biçimlendirmekle kalmayıp,...

Okuma Güncesi (tümü)

Kimlik
Okumuş
İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
Kaçın! 'Demokrasi' Geliyor!
Okumuş
İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
Labirent / Adli Bilimlerin Gizemli Dünyası
Okumak İstiyor İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
Bir İnsan
Okumak İstiyor İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
Kum Kitabı
Okumak İstiyor İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
On İkinci Gece
Okumak İstiyor İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
Kusursuz Cinayet Yoktur
Okumak İstiyor İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz