kalender

0 takip ettiği ve 0 takip edeni var. 1 değerlendirme yapmış.

Son Aktiviteler

kalender kütüphanesine ekledi.
Modern Bilim Felsefe ve Tanrı

Jeolojik fikirler arasındaki tercihte bilimin rolü nedir? Entropi yasasının, evrenin başının ve sonunun olduğunu göstermesi felsefi ve teolojik açıdan neden önemlidir? Entropi yasası, evrendeki olgulardan yola çıkarak Tanrınm varlığını temellendirmeye çalışan tasarım delilini desteklemekte midir? İzafiyet teorisi ile değerlerin izafiliği arasında bir ilişki var mıdır? İzafiyet teorisi ile zaman anlayışında gerçekleşen devrimci değişiklik, Tanrı-evren ilişkisi konusu ele alınırken ne gibi katkılar yapabilir? Kuantum teorisinin evren anlayışında yaptığı köklü değişiklikler nelerdir? Tanrısal etkinlik, kuantum belirsizliklerinin belirlenmesi olarak ele alınabilir mi? Kuantum teorisi özgür irade sorununun çözümüne katkı yapabilir mi? Materyalist yaklaşımlarla insan zihni başarıyla açıklanabilmiş midir? İnsan bilinci yapay zekalarla taklit edilebilir mi? Bunlar ve benzeri daha pek çok soruya bu kitapta cevap veriliyor. Modern bilimin konularının felsefi ve teolojik açıdan ele alınmasını önemli bulanlara bu kitabı mutlaka tavsiye ediyoruz.Yorumlarınız, önerileriniz ve eleştirileriniz için

Jeolojik fikirler arasındaki tercihte bilimin rolü nedir? Entropi yasasının, evrenin başının ve sonunun olduğunu göstermesi felsefi ve teolojik açıdan neden önemlidir? Entropi yasası, evrendeki olgulardan yola çıkarak Tanrınm varlığını temellendirmey... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 12 yıl, 5 ay
kalender kütüphanesine ekledi.
Düşünsel Duruş

Bu kitapta yer alan yazılar düşünsel duruşun kendisini ve böyle bir duruşla görülenin değerlendirilmesini ifade etmeye çalışırken, aynı zamanda kralın çıplak olduğunu söyleme çabasını da güdüyor. Nedir düşünsel duruş? Biz, bir şeye baktığımızda ona bir anlam yüklüyorsak, bu anlam, doğrudan bizim zihnimizin düşünsel duruşu ile ilgilidir. Düşünsel duruşumuz ise içinde yer aldığımız kültürel ortam tarafından oluşturulur. Bu kültürel ortamın bize talep ya da reddettirdiği hususlar düşünsel duruşumuzun ortamını hazırlar. Biz, bu kültürel ortamın tümüyle dışına çıkabilme imkânına malik değiliz. Buna rağmen, biz, içinde yer aldığımız kültürel ortamı da onun dışından gözlemlemeyi denemeye çalıştık. Krala ancak bu suretle çıplak! demeye cesaret edilebileceğini varsaydık. Elinizdeki kitap, böyle bir denemenin ürünü olarak ortaya çıktı.

Bu kitapta yer alan yazılar düşünsel duruşun kendisini ve böyle bir duruşla görülenin değerlendirilmesini ifade etmeye çalışırken, aynı zamanda kralın çıplak olduğunu söyleme çabasını da güdüyor. Nedir düşünsel duruş? Biz, bir şeye baktığımızda ona b... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 12 yıl, 5 ay
kalender kütüphanesine ekledi.
Kafa Karıştıran Kelimeler

Bu kitaba Kavramlar adını vermek de mümkündü, nitekim başlangıçta böyle tasarlamıştık. Ancak böyle bir başlık kitabın semantik bir çalışma olduğu hususunda yanlış bir izlenim vereceğinden, onun yerine kitabın şimdiki adını tercih ettik. Kitap boyunca elle tutulur bir amacı gerçekleştirmeye çalıştık: geçmişinde İslamı yaşamış ve Türkçe konuşulan bir ülkede, Batılılaşma süreciyle anlam kaymalarına uğrayan kelimelerin, kavramların kafa karıştırıcı niteliklerine değinerek onları İslamı düşünce yönünden irdeleme. Bu kitap aslında, Müslümanca düşünmenin, düşünebilmenin bir başka veçhesine ışık tutma niyetini taşıyor; kullandığımız kelimelerin, kavramları ışık tutma niyetini... Bir tasarruf sahibi olmadıkça ortaya çıkabilecek müessif hataların ve karışlıkların önlenemeyeceğine işaret ediyor. Kitapta yer alan yazıların, tümüyle, bize bir düşünme yöntemi teklif ettiği kanısını taşıyorum. R.Ö.

Bu kitaba Kavramlar adını vermek de mümkündü, nitekim başlangıçta böyle tasarlamıştık. Ancak böyle bir başlık kitabın semantik bir çalışma olduğu hususunda yanlış bir izlenim vereceğinden, onun yerine kitabın şimdiki adını tercih ettik. Kitap boyunca... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 12 yıl, 5 ay
kalender kütüphanesine ekledi.
Yeniden İnanmak

Yeniden İslami düşünce tarzıyla, İslami yaşayış tarzıyla ayarlı hale gelmek, geçmiş dönemlerden kalan ve kafalara yer etmiş yanlış ve yabancı unsurları ayıklamakla mümkün olacaktır ancak. Şöyle ki, bir an için kendimizi, İslamla ilgili hiçbir şey bilmiyormuş gibi farz edeceğiz. Bağışıklık kazandığımız İslam dışı yaşama tarzını zihnimizden ve yaşayışımızdan kovacağız. Belki, böylelikle yeniden İslamı kabul etmeye kendimizi hazırlamış oluruz.

Yeniden İslami düşünce tarzıyla, İslami yaşayış tarzıyla ayarlı hale gelmek, geçmiş dönemlerden kalan ve kafalara yer etmiş yanlış ve yabancı unsurları ayıklamakla mümkün olacaktır ancak. Şöyle ki, bir an için kendimizi, İslamla ilgili hiçbir şey bil... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 12 yıl, 5 ay
kalender kütüphanesine ekledi.
Çözülme

Çağdaş Türk hikâyeciliğinin önde gelen isimlerinden olan Rasim Özdenören, Çözülmede, ülkedeki kültürel-sosyal değişimin hem bireyde, hem de ailede meydana getirdiği çarpıklıkları, çelişkileri, açmazları irdelerken, kendi seçimi ve isteği dışında halka dayatılan yeni yapılanmanın (Batılılaşmanın/yabancılaşmanın) ailedeki çözülmeye kadar varan sarsıcı etkisini usta bir dil işçiliği ve şâirâne bir üslupla anlatır. Toplumu ve aileyi ayakta tutan iç dinamiklerin, moral unsurların, insanî ilişkilerden çekilince, çözülmenin nasıl kaçınılmaz olduğunu şaşırtıcı bir orijinallikle dile getirir. Türk öykücülüğünün kilometre taşlarından biri olan Çözülme, hiç hedeflemese bile, insanımızın şu günlerde yaşadığı çelişkileri aşmada sorgulayıcı unsurları da içermektedir.

Çağdaş Türk hikâyeciliğinin önde gelen isimlerinden olan Rasim Özdenören, Çözülmede, ülkedeki kültürel-sosyal değişimin hem bireyde, hem de ailede meydana getirdiği çarpıklıkları, çelişkileri, açmazları irdelerken, kendi seçimi ve isteği dışında halk... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 12 yıl, 5 ay
kalender kütüphanesine ekledi.
Gül Yetiştiren Adam

Anadolunun bir taşra kentinden Yeni Dünyanın metropollerine kadar uzanan bir coğrafyada kaynaşan insanımız... Modernleşmiş olanlarla kişiliklerini koruma çabasıyla bunun dışında kalanlar... Her iki kesitte yaşayan insanların kendi kendileriyle gerek çevreleriyle olan çatışmalarından doğan dram... Eksik kalmış aşklar, eksik bırakılmış eylemler... Bu kitabı okurken Batı kültürünün baskısı ile çaresiz bırakılmış insanımızın bocalayışını, gizli protestolarını ve gizli kabullenişlerini göreceksiniz... Rasim Özdenörenin üslubunu sevenler, bu kitapta onun başlıca özelliklerini bira arada bulacaklar...

Anadolunun bir taşra kentinden Yeni Dünyanın metropollerine kadar uzanan bir coğrafyada kaynaşan insanımız... Modernleşmiş olanlarla kişiliklerini koruma çabasıyla bunun dışında kalanlar... Her iki kesitte yaşayan insanların kendi kendileriyle gerek ... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 12 yıl, 5 ay
Daha Fazla Göster

kalender şu an ne okuyor?

Düşünsel Duruş

%0

Favori Yazarları (0 yazar)

Favori yazarı yok.