birbilen

Profil Resmi
0 takip ettiği ve 0 takip edeni var. 0 değerlendirme yapmış.

Son Aktiviteler

Profil Resmi
birbilen okumuş.
Çok Lüzumlu Tarih Ansiklopedisi

Bazı kitaplar ilginç, bazıları eğlenceli, bazıları ise eğiticidir. Ama bunların tümünü birleştiren kitap çok azdır. İşte bu kitap onlardan biri. Sorulara göz attığınızda siz de göreceksiniz:Hangi Avrupa ülkesinin parlamentosu 175 yıl toplanamamıştır?Yirminci yüzyılda iyi tanınan iki torun birbirlerine savaş açtı. Bu iki ünlü torun ve daha da ünlü büyük anneleri kimdir?Naziler, Vietnamlılar, Japonlar ve Kuzey Korelilerin elindeki Amerikan savaş esirlerinin yüzde kaçı ölmüş veya öldürülmüştür?ABD askeri güçlerinin tarihindeki en büyük teslimiyeti neydi?Avrupada hangi ülkenin kraliçesi ilk evliliği iptal edildikten sonra başka bir Avrupa ülkesine kral olan birisiyle evlenmiştir?ABDnin simgesi Sam Amcanın yüzü ve ismi nereden gelmektedir?Gandhinin Güney Afrikadan Hindistana gitmek üzere ayrılmasının başlıca sebebi neydi?Hangi ülke 1987 yılına kadar süregelen 2500 yıllık tarihinde hiç seçim yaşamamıştır?Bir orduda askeri harekatta yer alan asker sayısından daha fazla sayıda madalya dağıtılmış mıdır?Her kadına eşsiz bir koca ve her erkeğe eşsiz bir kadın olabileceğini söyleyen imparator kimdir?Soğuk Savaş deyimini ilk kez kullanan kimdir?Hangi ülkenin iki tane ulusal başkenti vardır?Mısırdaki Büyük Piramit hangi taştan yapılmıştır, inşasında kaç blok kullanılmıştır, her bloğun ağırlığı nedir?Dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi hangisidir?Hangi ülkedeki nüfusun yalnızca yüzde 30u o ülkenin resmi vatandaşıdır?Kendi mahkemesi ve 11 hapishane hücresiyle birlikte varolmaya devam eden tek özel ikametgah neresidir?

Bazı kitaplar ilginç, bazıları eğlenceli, bazıları ise eğiticidir. Ama bunların tümünü birleştiren kitap çok azdır. İşte bu kitap onlardan biri. Sorulara göz attığınızda siz de göreceksiniz:Hangi Avrupa ülkesinin parlamentosu 175 yıl toplanamamıştır?... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 5 yıl önce
Profil Resmi
birbilen okumuş.
İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 5 yıl önce
Profil Resmi
birbilen okumuş.
Sherlock Holmes - Kızıl Soruşturma

Sherlock Holmes ve Dr. John Watson tanıştıktan sonra 221B'deki evlerine taşınırlar. John Watson, tanıştıkları ilk andan itibaren dedektifimizin gözlem yeteneklerini muhteşem olarak tanımlar. İlk zamanlar bu yeteneğine oldukça şaşırmış ve hayran kalmıştır. Bu macerada Enoch J. Drebber ölümü üzerine araştırma yapan dedektifimiz olayı çözdükten sonra bu davanın o ana kadar karşılaştığı en ilgi çekici ve öğretici dava olduğunu bu davayı kaçırmış olsaydı kendini asla affetmeyeceğini söylemiştir.

Sherlock Holmes ve Dr. John Watson tanıştıktan sonra 221B'deki evlerine taşınırlar. John Watson, tanıştıkları ilk andan itibaren dedektifimizin gözlem yeteneklerini muhteşem olarak tanımlar. İlk zamanlar bu yeteneğine oldukça şaşırmış ve hayran ... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 5 yıl önce
Profil Resmi
birbilen okumuş.
Çağlayanlar

İlk gençlik heyecanlarıyla okunan kitapların etkisini, o ilk okumanın verdiği benzersiz hazzı unutmak mümkün mü? İletişim ve bilgi edinme imkânlarının son hızla arttığı bir çağda, gençlerimizi ve çocuklarımızı kitapların dünyasıyla buluşturmak eskisi kadar kolay olmasa gerek. Bu anlamda, Millî Eğitim Bakanlığının ilköğretim ve ortaöğretime yönelik 100 Temel Eser seçimi; öğrencilere, velilere ve öğretmenlere, kısacası kültür dünyamıza katkıda bulunacak herkese yararlı olacak niteliktedir.

Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Milli Edebiyat Akımının önde gelen yazarlarındandır. Yükseklik, büyüklük, incelik, derinlik gibi ruhu cilalandıracak duyguların halka pek yabancı gelmeyecek sözcüklerle anlatılmasının ve ulus bireylerinin düzeyinin Avrupa halkı seviyesine yükseltilmesine çalışılmasının yazar ve şairler için ulusal bir ödev olduğuna inanan Ahmet Hikmet, Çağlayanlar adlı kitabında topladığı öykülerinde, ulusal duyguları coşkunlukla dile getirir. Kitapta kimi öyküler, türün özelliklerini zorlar, söylev biçimine bürünür.Bu kitapta yazarın, Çağlayanlar adlı yapıtındaki öykülerinin yanı sıra, diğer kitaplarında bulunmayan altı öykü ile bir monolog yer almaktadır.

Ahmet Hikmet Müftüoğlu, hayatı boyunca şiir, mensur şiir, hikaye, monoloğ, makale ve roman türlerinde eserler verdi. Fakat onu üne kavuşturan hikayeleridir. İlk hikayelerinde üslup ve muhteva yönünden Servet-i Fünun özelliği taşır. Süslü terkipler, yabancı söz ve deyimler oldukça dikkat çekicidir. Milli Edebiyat akımına bağlandıktan sonra ise süslü yazmaya devam etmekle birlikte yalın bir Türkçe ile yazmaya başladı. Türk kültürüne ve bu kültürün değerlerinde çok önem verdi. Eserlerinde bunları işledi. Batı taklitçiliğine karşı çıktı...

Bu kitabı sizi düşünerek, sizin için yazdım. Belâ gecelerinde, yaşım sızarak, yüreğim sızlayarak yazdım. Ey Türk! Bu satırlarda mazînin destanlarını, hâlinin hicranlarını söylemek ve inlemek istedim. Bir keman gibi... Bu kemanı anavatanın sinesinden yonttum. Tellerini kalbinin damarlarından çıkardım. İstedim ki bu sazın ahengini yalnız sen duyasın. Bu acıklı iniltiler yalnız sana dokunsun. Cihanın tarihi, vatanı uğrunda senin kadar uğraşan, kanını döken bir millet daha gösteremez. Senin kadar kimse kendi vatanına sahip olmaya hak kazanamamıştır. Bu vatan ya senindir, ya kimsenin...

A. Hikmet Müftüoğlu edebiyat - hikaye Çağlayanları bir kitap tanıtma yazısının bilinen ölçülerine göre inceleyip, değerlendiremem; elimden gelmez. Sırf aklının sağlamlığına güvenip yazanın noksanını bulmak güç değildir, yalnız öğrendiğini satanın yanlışını yakalamak daha da kolaydır. Ama, aşk ile coşan bir Çağlayanın sürükleyici gücüne karşı kim durabilir! Müftüoğlu Ahmet Hikmet, sanki bir kitap yazmamış da sayfalarının arasına yüreğini yerleştirmiş. Hâlâ diri bir yürek, hâlâ büyük bir yürek! Öyle bir yürek ki, katıksız bir imanın beslediği ölümsüz ve kocaman bir sevgi ile çarptığını hâlâ duyabilirsiniz; azıcık bir kabiliyetiniz kalmışsa, ıstırabı ile hâlâ tutuşabilirsiniz; Böyle bir kitap için ne yazılır, hele bencileyin bir garip ne yazabilir... Hiç!.. Sadece okunmasını isterim. (Galip Erdem)

Ey Türk, Bu satırlarda mazinin destanlarını, halinin hicranlarını söylemek ve inlemek istedim. Bir keman gibi...

Ahmet Hikmet Müftüoğlu nun meşhur hikaye kitabı Çağlayanlar edebiyat tarihimizde önemli bir yere sahiptir.Yazarın konularını bazen şanlı Türk tarihinden, bazen de devrinin gündelik hayatından esinlenerek kaleme aldığı ve bugün heyecanından hiçbir şey kaybetmemiş olan bu kıymetli eseri asıl şekli ile sadeleştirme yapmadan, sonuna bir lügatçe de ekleyerek sizlere sunmuş bulunmaktayız.

Servet-i Fünun yazarı Ahmet Hikmetin ikinci hikâye kitabı olan Çağlayanlar (1922) onun ikinci dönemine aittir. Bazı yerleri Servet-i Fünunu andırsa da, dil malzemesi bakımından çok sade olan Çağlayanlar bu açıdan dikkati çekmiştir. Servet-i Fünundan sonra Türkçü yazarlara katılan Ahmet Hikmetin bu kitabının özel bir yeri vardır. Kitabın önsözünde yer alan tarih, henüz zafere ulaşılmadığı tarihte onun milletine inancını da ortaya koymaktadır.

Tanınmış fikir adamı İkdamcı Ahmet Cevdet, gazetesinde Viyanadan gönderdiği iki mektupta Çağlayanlar hakkında şunları söyler:... Bence bu eser, kendi nevi içinde hemen birincidir. Ben isterim ki bu eseri analar, babalar evlatlarına muallimler şakirtlerine; zâbitler neferlerine okuyup şerh etsinler ve müellifin nameleriyle şakısınlar. Bu kitap yanlız bu gün için değil gelecek için de lâzımdır. Vatan sevgisini en ince damarlarını Çağlayanlar bize gösteriyor. Bunda açılmaya muhtaç bir nokta kalmamıştır. Bu sevginin tarifleri nüktelidir, rumuzludur. Müellif onu vatanın kalplerinde, çiçeklerinde, aşkında, kederinde, sularında, yerinde, göğünde arıyor, buluyor...

Çağlayanlar da yer alan hikâyeler tamamen vatanî ve millî duygularla yazılmış nesirlerdir. Trablusgarp Savaşı dolayısıyla kaleme aldığı Padişahım Alınız Menekşelerimi, Veriniz Gülümü adlı hikâyesi, Anadolu insanının mert ve heybetli yapısının dile getirildiği Üzümcü hikâyesi, Göç destanından alınan bir konu etrafında oluşturulmuş Altın Ordu hikâyesi gibi konusunu Türk destanlarından, Türk tarihinden ve şahit olduğu Trablusgarp, Balkan, I. Dünya ve Kurtuluş Savaşlarının uyandırdığı derin duygu ve acılardan alan ve toplam 18 hikâyeden oluşan Çağlayanlar halka millî ve vatanî bir şuur kazandırmak amacıyla da kaleme alınmıştır. ...

Ey Yavuz!Milletimin selamatini yalvaracaktım.Ayaklarına kapanmak için, sana yükselmek istedim. Yarı yolda gözlerim karardı. Sendeledim ve düştüm. Allah günahımı affetsin!

Yazar; Çağlayanlar adlı yapıtında Türk tarihinin çeşitli dönemlerini, bu dönemlerdeki acı olayları, halk bağlamında ele aldı. Çoğu zaman süse, yapaylığa ve söz kalabalığına kaçan biçemiyle genç yazarları etkiledi. Dilin arıtılması, yazım kurallarının saptanması gibi konularla yakından ilgilendi.

İlk gençlik heyecanlarıyla okunan kitapların etkisini, o ilk okumanın verdiği benzersiz hazzı unutmak mümkün mü? İletişim ve bilgi edinme imkânlarının son hızla arttığı bir çağda, gençlerimizi ve çocuklarımızı kitapların dünyasıyla buluşturmak eskisi... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 5 yıl önce
Profil Resmi
birbilen okumuş.
Robinson Crusoe

Daniel Defoe (1660-1731) Londra'da varlıklı bir ailede dünyaya geldi. İyi bir akademik eğitimin ardından ticarete atıldı. Çetin ve macera dolu bir ticaret hayatının ardından siyasi yergilerle yazarlığa başladı. Gözü pek bir gazetecilik kariyeri ve pek beğenilen didaktik eserlerinin ardından, geç sayılabilecek bir yaşta onu dünya edebiyatının başköşelerinden birine yerleştiren Robinson Crusoe romanını yazdı. Defoe bu ölümsüz eserinde, gemi kazası sonucu düştüğü ıssız bir adada hayatta kalma mücadelesi veren Robinson Crusoe'nun hikâyesini ustalıkla anlatır. İnsan doğasını çok iyi tanıyan yazar güçlü kalemi ve yalın üslubuyla insanlık tarihinin her döneminde, her okurun kendisinden bir şeyler bulabileceği bir kahraman yaratmayı başarır. Çeşitli konularda pek çok eser yazan Defoe, İngiliz romanının kurucularından sayılır.

Daniel Defoe (1660-1731) Londra'da varlıklı bir ailede dünyaya geldi. İyi bir akademik eğitimin ardından ticarete atıldı. Çetin ve macera dolu bir ticaret hayatının ardından siyasi yergilerle yazarlığa başladı. Gözü pek bir gazetecilik kariyeri ... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 5 yıl önce
Profil Resmi
birbilen okumuş.
Fatih Sultan Mehmet Nasıl Öldürüldü ?

Ey Süleyman ben seni bile mağlup ettim sözünü kim söylemişti?Fatihin annesi Sırp Prensesi Mara mıydı?Çandarlı Halil Paşa Bizans casusu muydu?Katolik-Ortodoks kavgasında Fatihin rolü neydi?Fatihin İslamı ve Hristiyanlığı birleştirme projesi gerçek miydi?Osmanlı elçilerinin başlarına kavuklarını çivileten cani kimdi?Fatihin hayali Batı Roma İmparatoru olmak mıydı?Papa Fatihe Hristiyan ol teklifini yapmış mıydı?Beni öldürecek bir Hristiyan yok mu diyen Bizans İmparatoru kimdi?Fatih hasta mıydı?Fatih canını kimlere emanet etmişti?Venedik Meclisine sunulan suikast teklifleri nelerdi?Fatih ölümcül bir hastalığa mı yakalanmıştı?Fatihi öldürmek isteyen Yahudi banker kimdi?Hekim Yakupun (Jakopo) Venediklilerle ilişkisi neydi?Fatihin ölümünde yahudilerin payı var mıydı?Fatihi ortadan kaldırmak için hristiyanlarla yahudiler ittifak mı kurmuşlardı?Dünyaca ünlü Osmanlı tarihçisi Ord. Prof. Dr. Franz Babingerin ve Ord. Prof. Dr. İsmail Hikmet Ertaylanın Fatih Sultan Mehmetin ölümüyle ilgili olarak Venedik Devlet Arşivlerinde yapmış oldukları araştırmaların belgelerini ve sonuçlarını, Ahmet Almazın yorumlarıyla bu kitapta bulacaksınız...

Ey Süleyman ben seni bile mağlup ettim sözünü kim söylemişti?Fatihin annesi Sırp Prensesi Mara mıydı?Çandarlı Halil Paşa Bizans casusu muydu?Katolik-Ortodoks kavgasında Fatihin rolü neydi?Fatihin İslamı ve Hristiyanlığı birleştirme projesi gerçek miy... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 5 yıl önce
Daha Fazla Göster

birbilen şu an ne okuyor?

birbilen şu anda kitap okumuyor.

Favori Yazarları (0 yazar)

Favori yazarı yok.