ZzzZ

Profil Resmi
0 takip ettiği ve 0 takip edeni var. 0 değerlendirme yapmış.

Son Aktiviteler

Profil Resmi
ZzzZ okumuş.
Peygamberin Son Beş Günü

ALDIĞI ÖDÜLLER: 1993 Orhan Kemal Roman Ödülü Peygamberin Son Beş Günü, sürekli bir bölünmenin öyküsü. Devrimci ozan Rahmi Sönmez, takma adıyla Peygamber, bir kış akşamı, İstanbulun Taksim alanında, arkasından kimsenin gelmediğini bile bile, en önden gidiyormuş gibi bir duygu içinde yürür. Bu yürüyüş bir bakıma onun bütün yaşamını özetler. Hep en önde olduğunu, hep ileriye doğru gittiğini sanırken, yaşamın dışına sürüklenir, gerisinde kalır. Hep çevresindekilerle kaynaşmak istemiş, ama onlar kendisini şu ya da bu biçimde yarı yolda bırakmışlardır. Gerçek devrimci ozanlar arasına katılmasını sağlayacak tabutluklar düşleyip durmuş, ama evinde bir tür tutuklu yaşamı sürdürmüştür. Bir yarı bilinç içinde geçen son beş gününde ise, düşlerini gerçekleştirdiğini sanır, ama yalnızca yıkılışlarını yaşar. Böylece, gülünç ile acıklının iç içe girdiği bir döngü içinde, sürekli bir bölünme olur yaşamı.

ALDIĞI ÖDÜLLER: 1993 Orhan Kemal Roman Ödülü Peygamberin Son Beş Günü, sürekli bir bölünmenin öyküsü. Devrimci ozan Rahmi Sönmez, takma adıyla Peygamber, bir kış akşamı, İstanbulun Taksim alanında, arkasından kimsenin gelmediğini bile bile, en önden ... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 6 yıl
Profil Resmi
ZzzZ okumuş.
Metafizik Nedir?

Bergson, metafiziğin önşartı mahiyetindeki karşıtların bilgisinin ötesinde bir başka türünün ve bir başka bilgi alanının mevcut olduğunun farkındadır. Metafiziğin alanı ebedi, değişmez ve külli ilkelerin alanıdır. Bilginin elde edilmesi insanın kendini aşmasını dolayısıyla çaba ve cehdi gerektirir. Bu bilgi alelade bilgiden farklıdır ve bilg konusu olan şey ile aynileşmeyi icab eder. Marcel'e göre, insanlar günlük hayatın her geçen gün daha da karmaşıklaşan akışı içinde yüklendikleri fonksiyonlarla yek diğerleriyle ikame edilebilir bireyler haline geldikçe, hayatın içi de bu ölçüde boşalmaktadır. Guenon: şayet her fert kendi içinde tam bir varlıksa ve Leibnitz'in monadları gibi kapalı bir sistem teşkil ediyorsa metafiziğe yol bulmaya imkan yoktur.

Bergson, metafiziğin önşartı mahiyetindeki karşıtların bilgisinin ötesinde bir başka türünün ve bir başka bilgi alanının mevcut olduğunun farkındadır. Metafiziğin alanı ebedi, değişmez ve külli ilkelerin alanıdır. Bilginin elde edilmesi insanın kendi... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 6 yıl
Profil Resmi
ZzzZ okumuş.
Çağımızda Metafizik Sorunu

Metafizik nedir, felsefedeki yeri ne olmalıdır? sorusu, filozofların tarih boyunca yanıtlamaya çalıştıkları bir soru olmuştur. Ancak felsefe tarihinde çok çeşitli anlamlar yüklenen metafiziğe ilişkin tartışmalar çağımızda çıkmaza girmiştir. Yüzyılımızda metafizik kimi filozofların şiddetli saldırılarına hedef olurken, kimilerince kaçınılmaz bir düşünüş tarzı diye nitelenmekte, kimilerince de felsefe yapmanın biricik yolu olarak gösterilmektedir.Sevgi İyi bu kitabında Metafizik nedir? sorusuna yüzyılımızda verilen üç yanıtı ele almakta, Heidegger, Bergson ve Viyana Çevresinin metafizik görüşlerini değerlendirmektedir. Yanıtını aradığı ana soru ise Metafizik nedir? sorusunun, metafiziğe olumlu ya da olumsuz bir anlam yüklenmeden yanıtlanıp yanıtlanamayacağıdır.

Metafizik nedir, felsefedeki yeri ne olmalıdır? sorusu, filozofların tarih boyunca yanıtlamaya çalıştıkları bir soru olmuştur. Ancak felsefe tarihinde çok çeşitli anlamlar yüklenen metafiziğe ilişkin tartışmalar çağımızda çıkmaza girmiştir. Yüzyılımı... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 6 yıl
Profil Resmi
ZzzZ okumuş.
Postyapısalcı Anarşizmin Siyaset Felsefesi

Olan ile olması gereken arasındaki gerilim, geleneksel anarşizmden Marksizme, Eleştirel Kuramdan postyapısalcılığa kadar siyaset felsefesinin ana sorunsalını oluşturur. Marksizm, olanı açıklarken ekonomik ilişkileri merkeze koyar, erk ilişkilerini de bu bağlamda yorumlar. Geleneksel anarşizm ise, Marksizmin toplumsal ve siyasal alan arasına çizdiği kesin ayrıma karşı çıkar; ama insanın toplumsal ve siyasal alan arasına çizdiği kesin ayırma hümzanizmi nedeniyel kimi sorunları bünyesinde barındırır. Foucault, Deleuze ve Lyotard postyapısalcı yaklaşımla, tek bir merkezden çıkarak toplumu kontrol altına alan baskıcı erk anlayışı yerine; merkezsiz, her yerde bulunan, üretici bir erk anlayışını ortaya koyarak siyaset felsefesinde büyük bir dönüşümün imkânlarını sağlamışlardır.Todd May, Postyapısalcı Anarşizmin Siyaset Felsefesinde, hümanist a priorisinden sıyrılmış, postyapısalcı bir anarşizm kuramı geliştiriyor. Postyapısalcılığın kuramsal öncülerini devlet, erk, toplumsal alan, siyasal pratik gibi bağlamlarda inceleyen May, postyapısalcı düşüncenin bu alanlara ilişkin yaklaşımını bir taktik siyaset felsefesi olarak benimsiyor. Maye göre stratejik siyaset felsefesi tek bir hedefe yönelik, üniter bir çözümlemeyi gerekli kılar. Tüm sorunları temel bir soruna indirger. Merkezde temel sorunun, çevrede ise türemiş sorunların yer aldığı eşmerkezli halkalardan oluşmuş bir toplumsal ve siyasal evren tasvir eder. Bu felsefeye göre erk bir merkezden yayılır. Özgürleşebilmek için öncü bir partinin eşlik ettiği müdahale/müceadele türü esastır.Foucault, Deleuze ve Lyotardın yapıtlarında açığa çıkan taktik siyaset felsefesi için erkin konumlandığı tek bir merkez yoktur. Erkin merkezsizleşmiş, dağınık ve ağsal bir özellik gösterdiği yerde öncü rolü gereksizleşir. Temsiliyet reddedilir. Erk ve baskının merkezsiz olması gibi direnişin de merkezsiz olması zorunludur.

Olan ile olması gereken arasındaki gerilim, geleneksel anarşizmden Marksizme, Eleştirel Kuramdan postyapısalcılığa kadar siyaset felsefesinin ana sorunsalını oluşturur. Marksizm, olanı açıklarken ekonomik ilişkileri merkeze koyar, erk ilişkilerini de... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 6 yıl
Profil Resmi
ZzzZ okumuş.
İnsan Nasıl İnsan Oldu

Olağanüstü güzellikte bir kitap. İnsanın ilkçağlarından bu yana oluşumuyla evrimini bu denli ustaca ve yine bu denli sağlam bir dünya görüşüyle ortaya koyanına Türkçemizde rastlanmadı denilse yeridir.
Kitaplar Dergisi...

Sovyet Bilimler Akademisi'nin iki bilim işçisi M. İlin ve E. Segal, insanın dünya üzerindeki evrimini, insan olabilme, sürecindeki akıl almaz serüvenini anlatırken yazıdıklarını bilimsel verilere dayandırmaya özen gösteriyorlar. Kitap bu durumuyla bilimsel bir metin olma özelliğini taşıyor. Ancak yazarların, insanı daha ilk satırlardan sarıveren sıcak yaklaşım ve yalın anlatımları kitabı bilimsel metinlerin kuruluğundan, sıkıcılığından kurtarıyor. Bu anlatım kitabın belki de en önemli özelliği....

İnsanı, onun geçirdiği evreleri anlamak kendimizi ve bugünü anlamak demektir. Bu nedenle herkesin bu kitabı okuması gerekmektedir...
Somut Gergisi

Olağanüstü güzellikte bir kitap. İnsanın ilkçağlarından bu yana oluşumuyla evrimini bu denli ustaca ve yine bu denli sağlam bir dünya görüşüyle ortaya koyanına Türkçemizde rastlanmadı denilse yeridir.
Kitaplar Dergisi...

Sovyet Bilimler Akademis... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 6 yıl
Profil Resmi
ZzzZ okumuş.
Dinin İnsanlıkdışılığına Dair -Bolluk Cennetinden Çalışma Cehennemine-

Din eleştirisinin sonunda varacağı yer, insanın insan için yüce varlık olduğu doktrinidir; keza insanın değersiz, köleleştirilmiş, terk edilmiş, aşağılık bir varlık olduğu durum bütün toplumsal ilişkileri yıkma yönündeki kesin buyruğa varır. Karl MarxDin, insanları bunaltan, gözünü açtırmayan aşağılamanın en tamamlanmış biçimidir. Tanrıların onurlandırıldığı her yerde halkların yalnızca adı insandır.İlahi kudret, ekonominin insanı yaşamdan koparıp çalışmaya indirgediği anda insanın mahkum olduğu güçsüzlükten doğmuştur. Evrenin yaratıcısı, insanın efendisi ya da kaderinin tek buyurucusu bir Tanrı fikri, özgül anlamda insani gerçek güç olan yaratıcılığın çalışma zorunluluğu nedeniyle yolundan saptırıldığı bir sistemin dalaveresidir. Peki, gökyüzünün yeryüzü üzerindeki gücüne duyulan bu aptalca inanç neye dayanır?

Din eleştirisinin sonunda varacağı yer, insanın insan için yüce varlık olduğu doktrinidir; keza insanın değersiz, köleleştirilmiş, terk edilmiş, aşağılık bir varlık olduğu durum bütün toplumsal ilişkileri yıkma yönündeki kesin buyruğa varır. Karl Mar... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 6 yıl
Daha Fazla Göster

ZzzZ şu an ne okuyor?

ZzzZ şu anda kitap okumuyor.

Favori Yazarları (0 yazar)

Favori yazarı yok.