HedefNirvana

5 takip ettiği ve 1 takip edeni var. 8 değerlendirme yapmış.

Son Aktiviteler

HedefNirvana bir kitabın resmini değiştirdi.
Pratik Okültizm - Günlük Yaşamda Uygulamalı Gizli Bilimler

Bu kitapta, gizli bilimler (Okültizm) üzerine ustalığı dünyaca tanınmış yazar Dion Fortune derin ve özel eğitim gerektiren bu konuyu fazla ayrıntıya girmeden herkesin anlayabileceği bir biçimde açıklamaktadır, ancak kitabın esas amacı okuyucunun yararına kullanabileceği pratik bilgileri sunmaktır. Okuyucu ister konuya yeni başlayan olsun, ister konunun uzmanı olsun, kitaptan mutlaka etkileyecektir. Kendisi ve yaşam üzerinde anlayışı genişleyecektir. Evrendeki yeri ve yaşamını yönetmek için yürütebileceği yöntem konusunda fikir edilecektir. İşlediği konular arasında, çevrenin kontrolü, geçmiş yaşamları anımsama, karmaya çözmek, geleceği öngörme yöntemleri, zihin gücünün iyiye ve kötüye kullanımı, manyetizma, kişiler arasında enerji alışverişi ve cinsel kutuplaşma konuları kapsamaktadır.

Bu kitapta, gizli bilimler (Okültizm) üzerine ustalığı dünyaca tanınmış yazar Dion Fortune derin ve özel eğitim gerektiren bu konuyu fazla ayrıntıya girmeden herkesin anlayabileceği bir biçimde açıklamaktadır, ancak kitabın esas amacı okuyucunun ya... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 10 ay önce
HedefNirvana bir kitabın resmini değiştirdi.
İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 10 ay önce
HedefNirvana bir kitabın resmini değiştirdi.
İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 10 ay önce
HedefNirvana bir yazarı favorilerine ekledi.
2 yıl, 8 ay önce
HedefNirvana bir yazarı favorilerine ekledi.

Cemalnur Sargut 1952 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Üniversite eğitimini Kimya Mühendisliği dalında tamamlayan Yazar Cemalnur Sargut 20 yıl kadar kimya öğretmenliği yapmıştır. Mutasavvıf bir ailenin emeğiyle büyüyen Cemalnur Sargut, felsefeye ilgi duyarak büyük felsefecilerin hayatlarını araştırmıştır. Felsefenin yaşanılamayan bir ilim olduğunu fark eden Yazar Cemalnur Sargut , Hz. Mevlânâ'ya yönelmiş ve hocası Sâmiha Ayverdi'nin yönlendirmesiyle Kur'an-ı Kerîm ve karşılaştırmalı Mesnevi çalışmalarına başlamıştır. Yazar Cemalnur Sargut daha 24 yaşında gençlere Mesnevi anlatmış ve anlamalarına yardımcı olmaya başlamıştır.Bu güzel hizmetleri günümüze kadar yapmış olduğu birçok hizmetle devam etmiştir.Yazar hem yapmış olduğu işlerle hemde yazmış olduğu kitaplarla tasavvufun anlaşılmasına hizmet etme gayretiyle yaşamıştır ve bu hizmetlerine devam etmektedir.

Yazar Cemalnur Sargut, İnsanlığın ihtiyacı olan tasavvuffu tanıtmak amacıyla 2000 senesinden bu yana dersler verdiği A.B.D.'nin North Carolina Üniversitesi'nde 2009 senesinde bir İslam kürsüsü kurmuştur. Sonrasında ikinci İslam kürsüsü nüde Çin'nin Pekin Üniversitesinde oluşturmuştur. Cemalnur Sargut, Anadolu'da kökleşmiş İslam Tasavvufunun doğru anlaşılması amacıyla, mutasavvıfların hayatları ve eserleri ile ilgili araştırmaların yapılacağı edebiyat, tasavvuf, güzel sanatlar, felsefe, sosyoloji, tarih alanlarında uluslararası ölçüde lisans ve lisansüstü eğitim veren enstitüler açılması konusunda üniversiteler ve devlet nezdinde öncü girişimlerde bulunmaktadır.

Cemalnur Sargut 1952 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Üniversite eğitimini Kimya Mühendisliği dalında tamamlayan Yazar Cemalnur Sargut 20 yıl kadar kimya öğretmenliği yapmıştır. Mutasavvıf bir ailenin emeğiyle büyüyen Cemalnur Sargut, felsefeye... tümünü göster

2 yıl, 8 ay önce
HedefNirvana bir yazarı favorilerine ekledi.

Büyük Selçuk Devleti zamanında bugünkü İran'ın Mazenderan Eyaletinde veya Gilan Eyaletinde doğdu. Künyesi, Ebu Muhammed'dir. Muhyiddin, Gavs-ül-A'zam, Kutb-i Rabbani, Sultan-ul-Evliya, Kutb-i A'zam gibi lâkabları vardır. Babası Ebu Salih bin Musa Cengidost'tur. Peygamber torunu Hasan bin Ali'nin oğlu olan Hasan el-Mu'tena'nın oğlu Abdullah el-Kâmil'in soyundandır. Annesinin ismi Fatıma, lakabı Ümm-ül-hayr olup Seyyidedir. Bunun için Abdülkadir Geylani, hem Seyyid, hem de Şerif olduğu çeşitli kaynaklarda belirtilir. Çok küçük yaşlardan itibaren farklı bir yapısı olduğu çeşitli kaynaklarda belirtilmektedir. Bağdat'ta dönemin tanınmış din âlimlerinden dersler alarak Hadis, Fıkıh, İslam Şeriati, Tasavvuf, Kelam ve Mantık alanlarında bilgisini geliştirdi. Abdülkâdir Geylâni fıkıh ve hadis ilimlerinde oterite kabul edilir.

Hocalarından Ebu Said Mahzumi'nin medresesinde haftada üç gün verdiği ders ve vaazları çok yoğun ilgi görmüştür. İslam Tasavvuf'unu herkesin anlayacağı şekilde sundu. Önceden Şafii mezhebi'nde idi. Hanbeli mezhebi unutulmak üzere olduğundan, Hanbeli mezhebine geçti ve bu tercihi mezhebin yayılmasında etkin bir yeri olmuştur.

Abdülkâdir Geylânî Kadirî tarikatının kurucusudur. Geylânî, çok sayıda kız ve erkek çocuk sahibi olmuştur. Onlar vâsıtasıyla Kadirilik Mısır, Kuzey Afrika, Endülüs (İspanya), Irak, Suriye ve Anadolu'ya yayılmıştır. Oğullarından Ebû Abdurrahmân Şerafeddîn Îsâ Mısır'a yerleşmiş olup Mısır'daki Kâdirî şeriflerin dedesidir. Abdülkâdir Geylânî'nin torunları, Kuzey Afrika'da daha çok "Şerif", Irak, Suriye ve Anadolu'da ise Seyyid ve Geylânî diye anılmaktadır.

Büyük Selçuk Devleti zamanında bugünkü İran'ın Mazenderan Eyaletinde veya Gilan Eyaletinde doğdu. Künyesi, Ebu Muhammed'dir. Muhyiddin, Gavs-ül-A'zam, Kutb-i Rabbani, Sultan-ul-Evliya, Kutb-i A'zam gibi lâkabları vardır. Babası Ebu Salih bin Musa Cen... tümünü göster

2 yıl, 8 ay önce
Daha Fazla Göster

HedefNirvana şu an ne okuyor?

Kur`an-ı Kerim Türkçe Anlamı

%0

Kur'an- ı Kerim

%0

Kur`an-ı Kerim (Orta Boy-Bilgisayar Hatlı)

%0

Favori Yazarları (15 yazar)

Favori yazarı yok.