Sikke-i Tasdîk-ı Gaybî

TakdimBediüzzaman Said NursîRisale-i Nurdan Parlak Fıkralar ve Bir Kısım Güzel Mektuplar.Yirmi Yedinci Mektubun Lâhikasından Alınmış Mühim Parçalar.Küçük Hüsrev Feyzinin bir istihracıdır.BİRİNCİ ŞUÂ: Kurân-ı Kerîm otuz üç âyetiyle Risale-i Nura manen ve cifren işaret ediyor. Bu Şuada o âyetlerden yirmi dokuzunun mânâları verilerek, Risale-i Nurun asrımızda Kurânın mânevî bir mûcizesi ve harika bir tefsiri olduğu açıklanıyor.Birinci Sual: Okunan Kurân ve duaların sevapları sayısız insanlara bağışlanıyor. Bu sevaplar o insanlara nasıl ulaşıyor ve sevabın aynısı onların her birisine veriliyor mu?İkinci Sual: Kurân Risale-i Nur hakkında ne diyor?Birincisi (Risale-i Nura işaret eden birinci âyet): Nur Sûresi, 24:35.Resailin-Nura İşaret Eden İkinci Âyet: Hud Sûresi, 11:112.Üçüncü Âyet-i Meşhure: Ankebut Sûresi, 29:69...............

TakdimBediüzzaman Said NursîRisale-i Nurdan Parlak Fıkralar ve Bir Kısım Güzel Mektuplar.Yirmi Yedinci Mektubun Lâhikasından Alınmış Mühim Parçalar.Küçük Hüsrev Feyzinin bir istihracıdır.BİRİNCİ ŞUÂ: Kurân-ı Kerîm otuz üç âyetiyle Risale-i Nura manen ve cifren işaret ediyor. Bu Şuada o âyetlerden yirmi dokuzunun mânâları verilerek, Risale-i Nurun asrımızda Kurânın mânevî bir mûcizesi ve harika bir tefsiri olduğu açıklanıyor.Birinci Sual: Okunan Kurân ve duaların sevapları sayısız insanlara bağışlanıyor. Bu sevaplar o insanlara nasıl ulaşıyor ve sevabın aynısı onların her birisine veriliyor mu?İkinci Sual: Kurân Risale-i Nur hakkında ne diyor?Birincisi (Risale-i Nura işaret eden birinci âyet): Nur Sûresi, 24:35.Resailin-Nura İşaret Eden İkinci Âyet: Hud Sûresi, 11:112.Üçüncü Âyet-i Meşhure: Ankebut Sûresi, 29:69...............


Değerlendirmeler

değerlendirme
Filtrelere göre değerlendirme bulunamadı

Puan : hepsi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Değerlendirme Zamanı: en yeni | en eski