Poetik Bakış

Şiiri kendine bir yaşama uğraşı edinmiş bir şair ve yaşamı bir bakıma yirminci yüzyılın tarihi olan, yalnızca şair kimliğiyle değil, politik kimliğiyle de insanlık tarihinde önemli bir yere sahip bir şair: Louis Aragon. Yaşamındaki üç önemli tutku olan edebiyatı, politikayı ve aşkı, yaşamı yazmayla eş tutması sonucu tek bir tutkuya dönüştüren bir büyücü. Bugüne kadar Aragonu şiirlerinden tanıdık. Poetik Bakış, bu büyük şairi tanımak için, okura bir kapı daha aralıyor ve Aragonun nasıl yazdığını, daha doğrusu yazma eylemini nasıl gerçekleştirdiğini açığa çıkarmaya girişiyor. Kendisi için başlangıç cümlelerinin önemini, doğaçlama örneği önceden kestirilemeyen bir süreçte yazma eylemini sürdürme durumunu, bu süreçte imgelem mekanizmasının işleyişini, yazdıklarının ilk okuru olmasını, yazma eyleminin nefes alıp verircesine bir kovalama ve yakalama eylemine dönüşmesini okuyoruz kitabın sayfalarında. Şiirsel yazı pratiğinde de bütün bunların ne kadar önemli olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Poetik Bakışın Aragonun şiirini anlamak için önemli bir kaynak olduğu ortaya çıkıyor. Poetik Bakış, 20. yüzyılın en büyük şairlerinden olan Aragonun şiirlerinden seçmeler, şair üzerine yazılmış yazılar ve âdeta yaşamının panoramasını sunan bir fotoğraf albümü ve kronolojiden oluşuyor. Kısacası Aragonu anlamak için vazgeçilmez bir kılavuz Poetik Bakış...

Şiiri kendine bir yaşama uğraşı edinmiş bir şair ve yaşamı bir bakıma yirminci yüzyılın tarihi olan, yalnızca şair kimliğiyle değil, politik kimliğiyle de insanlık tarihinde önemli bir yere sahip bir şair: Louis Aragon. Yaşamındaki üç önemli tutku olan edebiyatı, politikayı ve aşkı, yaşamı yazmayla eş tutması sonucu tek bir tutkuya dönüştüren bir büyücü. Bugüne kadar Aragonu şiirlerinden tanıdık. Poetik Bakış, bu büyük şairi tanımak için, okura bir kapı daha aralıyor ve Aragonun nasıl yazdığını, daha doğrusu yazma eylemini nasıl gerçekleştirdiğini açığa çıkarmaya girişiyor. Kendisi için başlangıç cümlelerinin önemini, doğaçlama örneği önceden kestirilemeyen bir süreçte yazma eylemini sürdürme durumunu, bu süreçte imgelem mekanizmasının işleyişini, yazdıklarının ilk okuru olmasını, yazma eyleminin nefes alıp verircesine bir kovalama ve yakalama eylemine dönüşmesini okuyoruz kitabın sayfalarında. Şiirsel yazı pratiğinde de bütün bunların ne kadar önemli olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Poetik Bakışın Aragonun şiirini anlamak için önemli bir kaynak olduğu ortaya çıkıyor. Poetik Bakış, 20. yüzyılın en büyük şairlerinden olan Aragonun şiirlerinden seçmeler, şair üzerine yazılmış yazılar ve âdeta yaşamının panoramasını sunan bir fotoğraf albümü ve kronolojiden oluşuyor. Kısacası Aragonu anlamak için vazgeçilmez bir kılavuz Poetik Bakış...


Değerlendirmeler

değerlendirme
Filtrelere göre değerlendirme bulunamadı

Puan : hepsi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Değerlendirme Zamanı: en yeni | en eski