İnsanı Tanıma Sanatı

Çağdaş psikolojinin üç büyük devinden biri ve bireysel psikoloji ekolünün kurucusu, Avusturyalı psikiyatr Alfred Adler, İnsanı Tanıma Sanatıyla, geniş bir okur kitlesine yöneliyor. Adlerin, bu yüzyılın başında, insanın ruhsal-fiziksel varlığına ve yaşamdaki sorunlarına ilişkin yaptığı saptamalar, aradan geçen bunca yıla karşın değerinden hiçbir şey yitirmeden anlamlılığını ve yol göstericilik işlevini koruyor. Adlerin bir dizi konferansından doğan bu yapıtın başlıca ödevi, toplum içerisindeki etkinliğimizin içerdiği kusurları, bireylerin hatalı davranışlarından yola koyularak anlamak, söz konusu hataları göz önüne sermek ve bireylerin toplum yaşamına daha iyi uyumlarını sağlamak şeklinde karşımıza çıkıyor. Yapı öte yandan, bireysel psikolojinin en temel ilkelerini ve insanı tanımada bunların taşıdığı değeri, ortak yaşamda ve kişinin kendi yaşamını kurmadaki önemini açıklamak amacı taşıyor. Adler, yaşamın, çağımızda pek de göremediğimiz anlamını, gerçekten de bir sanatçı gibi ince ince işleyerek ortaya koyuyor.

Çağdaş psikolojinin üç büyük devinden biri ve bireysel psikoloji ekolünün kurucusu, Avusturyalı psikiyatr Alfred Adler, İnsanı Tanıma Sanatıyla, geniş bir okur kitlesine yöneliyor. Adlerin, bu yüzyılın başında, insanın ruhsal-fiziksel varlığına ve yaşamdaki sorunlarına ilişkin yaptığı saptamalar, aradan geçen bunca yıla karşın değerinden hiçbir şey yitirmeden anlamlılığını ve yol göstericilik işlevini koruyor. Adlerin bir dizi konferansından doğan bu yapıtın başlıca ödevi, toplum içerisindeki etkinliğimizin içerdiği kusurları, bireylerin hatalı davranışlarından yola koyularak anlamak, söz konusu hataları göz önüne sermek ve bireylerin toplum yaşamına daha iyi uyumlarını sağlamak şeklinde karşımıza çıkıyor. Yapı öte yandan, bireysel psikolojinin en temel ilkelerini ve insanı tanımada bunların taşıdığı değeri, ortak yaşamda ve kişinin kendi yaşamını kurmadaki önemini açıklamak amacı taşıyor. Adler, yaşamın, çağımızda pek de göremediğimiz anlamını, gerçekten de bir sanatçı gibi ince ince işleyerek ortaya koyuyor.


Değerlendirmeler

değerlendirme
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
5 puan

Viyana Ekolünün 3 büyüklerinden ( Freud, Jung, Adler) psikolog Adler'in konferanslarda sunduğu makalelerinin toplandığı kitabı. Kitap 1924'de yayınlanmıştır.

Adler, daha çok aşağılık kompleksi, telafi mekanizmaları, aşırı telafi ve gizli karşıtlar üzerinden çalışmalarını yürüten bir psikologtur. Bu kitabında da daha çok bu kuramlarının üzerinden insan ve toplum ilişkilerini tanımlama çalıştığını görüyoruz.

Adler, sosyal darwinist bir yaklaşımla her davranış, kalıp ve algıyı, yetersizlik - yeterlilik üzerinden yargılıyor. Her davranışın esasen karşıt anlamını içerdiğini ifade eden psikolog, kendini beğenmişliğin aslında kişinin kendine duyduğu nefretin aşırı telafisi olduğunu söylüyor. Ruhsal organ? ( Psyche / çevri hatası ) ın kişide doğuştan bulunmadığına toplumsal kalıp,algı,etkileşim ve ifadelerle oluştuğunu savunan Adler, psikopatinin kalıtımsal yönünü yadsıyor. Adler'in toplumsal açıdan bütünleştirici görülen çabaları ve kurduğu "bireysel psikoloji ekolü", fizyolojik kökenler ve nedenlerin üzerinden durmayı reddettiği için ayrılıkçı bir görüş olarak kalmakta. Freud'un yıllarını verdiği rüya yorumlama tekniklerini benimsemeyen Adler, terapi ve sağaltım sürecindede sadece gizli karşıtlık ( karşıt anlamlılık) üzerinde durmuş. Fobi ve nevroz ayrımlarını yapmayan Adler için paranoya ve agorofobi aynı şey... Çocuk eğitimi ve aile ilişkileri kısmında, kadının ev ve toplumdaki yerini savunuyor ancak, Viktoryen çağrışımları geride bırakmış değil: Alt metinde şovenistlik okunuyor. Ancak çağının görüşlerinin dışına taşamamış olması, en önemli kuramcılardan biri olduğu gerçeğini değiştirmemekte.

Eser, çeviri hataları ve kelimesi kelimesine çeviriden dolayı zarar görmüş, konuya aşina kişilerin canını sıkacaktır. Aynı zamanda hala 4 fizyolojik kalıp üzerinden karakter analizi yapılması da garip gelebilir. Kitap ancak psikolojiye giriş için iyi bir kaynak olabilir. Bunun dışında bir artısına ne yazık ki rastlamadım.

7 yıl önce
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
7 puan

Adler'in bireysel psikolojinin temel terimlerini detaylıca açıklamaları bir süre sonra kendini tekrara düşmüş maalesef. Ancak çağdaş psikolojinin çekirdeklerinden biri olması ve yayınlandığı dönem sebebiyle yeri oldukça önemli.

Daha fazla detay için:http://kitapsiginagi.blogspot.com/

6 yıl, 11 ay önce
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
7 puan

Kitaptaki sadece tek bir bölüm hoşuma gitmişti. O da kız evlatların erkek evlatlar gibi eşit yetiştirilmediği aynı zamanda erkek evlatların babayı örnek alarak hayatlarına yön verirken , kız evlatların aynı konuma sahip olamadıkları için kendilerinin kırılgan hale küçük yaşta geldiklerini anlatıyor.

6 yıl, 3 ay önce
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
7 puan

İyi tespitler var.

6 yıl, 1 ay önce


Baskı Bilgileri

Karton Cilt, 328 sayfa
2010 tarihinde, Say Yayınları tarafından yayınlandı


ISBN
978-975-468-017-1

Diğer baskılar


Benzer Kitaplar

Şu An Okuyanlar

e.Gunst semakim zzcansu ladylazarus vicahit
5 kişi

Okumuşlar

gululucan margiiselution ayşe sert cuneytcamgoz eylul drydmsk eylul deniz edie gündüz ayrı ayrı gece de birlikte yüksek sesle muannitsahtegi Euglena Lale ayça alioğlu meymetkaplan mudugjo nergis44 bahozzz gestlt Lavin Neenone biblio_ naysun Tolga26 laynestaley Boş gravür Buzullar-Eriyor minyaturben mahmut dd EBusraAy DlkAkbs TheVoice drysu emili Hypetia shanga okumaeylemi Oknos çğdmgldn şeyma23
47 kişi

Okumak İsteyenler

zaaaa bus1164 dincsal snejanka Mustafa Aziz Temiz Düşselfilosof demian MBaran dfarukyazici16 blt94 Nietzsche saadetzumbul cenka sedeff serkankynk ilaydasahbaz 2ucubokludegnek ekhobiaS dancingdecember
19 kişi

Takas Verenler

biblio_ laynestaley
2 kişi
Puan : hepsi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Değerlendirme Zamanı: en yeni | en eski