İnsan Ne İle Yaşar

Tolstoy İvan İlyiçin Ölümü, Kreutzer Sonat, Şeytan gibi eserlerinde olduğu gibi, bu uzun öyküsünde de hayata direnmenin manevi kaynağını arıyor. Feodal ilişkilerin gitgide çözüldüğü, tüm toplumsal katmanların bir altüst oluş yaşadığı Çarlık Rusyasında, yoksulluk ve baskı altında ezilen insanın, Tanrının verdiği sevgi için yaşaması gerektiğini hatırlatan Tolstoy, kutsal kitaplarda sıkça rastlanan kıssadan hisse öykü biçimine başvuruyor. Tanrının ölüm meleği Mihailin yoksul insanlar arasına karıştığı bu öykü, sevimli ve fantastik olduğu kadar, hayatı olduğu gibi anlatmasıyla gerçekçi de.Küçük insanın büyük yüreği.

******

Bununla beraber insanın ne ile yaşadğıı hakikatini bilmiyordum. Allahın bu üçüncü hakikati de günün birinde bana açıklayacağını ümit ediyor ve bu günü bekleyerek yaşıyordum. Böylece günler geçmeye devam etti. İnsan olarak yeryüzüne inişimin altıncı senesinde o kadınla ikiz kızları çıka geldi.

************

Vvarsıl bir Rus soylusu olan Tolstoy, sonraları Tolstoyalizm diye tanınacak olan bir soy anarşist Hıristiyanlığın temellerini atmış; kendisini mülksüzleştirmiş; mülkiyetin tutsağı olmaktan kurtarmıştır.
İnsan Ne İle Yaşar, adlı bu yapıtında iyilik-kötülük; açgözlülük-tokgözlülük, hayat-ölüm benzeri karşıtlıkların erdemli bir yanıtını didaktik biçemiyle vermeye çalışırken; kısa, ibretlik öyküler yazmaktaki becerisini de sergiliyor.

************

İnsan Ne İle Yaşar, ünlü düşünür ve yazar Tolstoyun okuyucunun manevi dünyasına hitap eden hikayelerinden oluşan en önemli eserlerinden biridir. Kitaba ismini veren hikayede, fakir bir ayakkabıcı ustası olan Simon tarafından kurtarılan Michael, şu temel soruların cevabını bulmaya çalışır: İnsana yön veren şey nedir, insana ne verilmemiştir, insan ne ile yaşar?
Kitapta yer alan kısa hikayelerde Tolstoy insan doğasındaki iyilik ve kötülüğü, bencillikle ve paylaşımcılığı inceleyerek, okuyucuya ibretlik dersler verir.


************

Millî Eğitim Bakanlığınca Türk ve dünya edebiyatında 100 Temel Eserin önce ortaöğretimde ardından ilköğretimde belirlenmiş olmasını, ülkemizdeki okuma oranını artırmaya yönelik bir çaba olarak görüyoruz. Bir başlangıç olarak ilköğretimde 100 Temel Eser ümit vericidir; ilköğretim seviyesindeki çocuklarımıza bu eserleri okutmayı başarabilirsek, okuyan toplum olma yolunda önemli bir adım atılmış olacaktır.İlköğretimde 100 Temel Eserin bir başka olumlu yönü de; aynı eserleri okumuş, o eserlerdeki dil varlığı ile duygu ve düşünce zenginliğini fark etmiş bireylerin oluşturacağı bir toplumun daha hoşgörülü, daha paylaşımcı olmasını sağlamasıdır.

************

...Kadın kendisinin olmayan çocuklara duyduğu sevgiyi gösterip ağlayınca, içindeki Tanrıyı gördüm. O anda insan ne ile yaşar anladım. O an, Tanrınm son dersini verdiğini ve beni bağışladığını anladım. O anda üçüncü kez gülümsedim....insan Tanrıyı daha iyi anladıkça, Onu daha iyi tanır. Tanrıyı daha iyi tanıdığı zaman da, Ona daha yakınlaşır, böylece Onun iyiliğini, merhametini ve sevgisini daha iyi örnek alabilir......Uşak küreği aldı. Pahomun içine sığabileceği büyüklükte bir çukur kazdı ve onu gömdü. İki metreden az bir toprak parçası Pahoma yetti de arttı bile.

************

... Anladım ki; Allah insanları birbirinden ayrı ayrı değil, tek vücut halinde yaşamalarını istediğinden, her birine kend ihtiyaçlarını değil, hepsi için gerekli olan şeyleri ilham ediyor. Anladım ki; insanlar kendilerini düşünerek yaşıyor gibi görünse de, gerçekte onları yaşatan tek şey sevgidir. Kim severse Allaha yaklaşır Allah da ona yaklaır. Çünkü O sevgiyi yaratandır. -Lev Nikolayeviç Tolstoy- ...

************

İnsan Ne İle Yaşar, ünlü düşünür ve yazar Tolstoyun okuyucunun manevi dünyasına hitap eden hikayelerinden oluşan en önemli eserlerinden biridir. Kitaba ismini veren hikayede, fakir bir ayakkabıcı ustası Simon tarafından kurtarılan, Michael, şu temel soruların cevabını bulmada yardımcı olur: İnsana yön veren şey nedir, insana ne verilmemiştir, insan ne ile yaşar?...

******

Tolstoy İvan İlyiçin Ölümü, Kreutzer Sonat, Şeytan gibi eserlerinde olduğu gibi, bu uzun öyküsünde de hayata direnmenin manevi kaynağını arıyor. Feodal ilişkilerin gitgide çözüldüğü, tüm toplumsal katmanların bir altüst oluş yaşadığı Çarlık Rusyasında, yoksulluk ve baskı altında ezilen insanın, Tanrının verdiği sevgi için yaşaması gerektiğini hatırlatan Tolstoy, kutsal kitaplarda sıkça rastlanan kıssadan hisse öykü biçimine başvuruyor. Tanrının ölüm meleği Mihailin yoksul insanlar arasına karıştığı bu öykü, sevimli ve fantastik olduğu kadar, hayatı olduğu gibi anlatmasıyla gerçekçi de.Küçük insanın büyük yüreği.

******

Bununla beraber insanın ne ile yaşadğıı hakikatini bilmiyordum. Allahın bu üçüncü hakikati de günün birinde bana açıklayacağını ümit ediyor ve bu günü bekleyerek yaşıyordum. Böylece günler geçmeye devam etti. İnsan olarak yeryüzüne inişimin altıncı senesinde o kadınla ikiz kızları çıka geldi.

************

Vvarsıl bir Rus soylusu olan Tolstoy, sonraları Tolstoyalizm diye tanınacak olan bir soy anarşist Hıristiyanlığın temellerini atmış; kendisini mülksüzleştirmiş; mülkiyetin tutsağı olmaktan kurtarmıştır.
İnsan Ne İle Yaşar, adlı bu yapıtında iyilik-kötülük; açgözlülük-tokgözlülük, hayat-ölüm benzeri karşıtlıkların erdemli bir yanıtını didaktik biçemiyle vermeye çalışırken; kısa, ibretlik öyküler yazmaktaki becerisini de sergiliyor.

************

İnsan Ne İle Yaşar, ünlü düşünür ve yazar Tolstoyun okuyucunun manevi dünyasına hitap eden hikay... tümünü göster


Değerlendirmeler

değerlendirme
7 kişiden, 6 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
10 puan

Eğer benim gibi öğrencileri okumaktan ve kitaplardan kaçan bir Edebiyat Öğretmeniyseniz öğrencilerinize okumayı sevdirecek daha iyi bir kitap bulamazsınız ;)

10 yıl, 3 ay
7 kişiden, 5 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
9 puan

"İnsan ne ile yaşar?" az ama öz olanı anlatıyor desek belki de yeterli, kitap kısa denebilecek kadar kısa ama belki de "öz" ün kendisi.

10 yıl, 7 ay
3 kişiden, 3 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
8 puan

"Kısa ve öz"dü. Okunmayı hakediyor.

10 yıl, 1 ay
2 kişiden, 2 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
10 puan

İlk okuduğum kitaplardan birisi ve halen içimde bir yeri var, olağanüstü bir yapıt.Yüzlerce yıl geçse de farklı insanlarda aynı duyguları uyandıracağı kuşkusuz.

10 yıl, 1 ay
2 kişiden, 2 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
9 puan

İnsan Ne ile Yaşar? Düşündüren, yol gösteren bir kitap. Okuyanların sevdiklerine kesinlikle tavsiye etmesi gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum.

10 yıl, 1 ay
2 kişiden, 2 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
9 puan

Özenle yazılmış öykülerden oluşan bir kitap. Öyküler yayınevinden yayınevine farklılık gösterebiliyor onuda söyleyeyim. Ben İş Bankası yayınları'nı okudum ve çok memnun kaldım.

Kitap bizlere ders vermek, bazı şeyleri öğretmek amacıyla yazılmış. Tolstoy hayat tecrübesini farklı hikayelerle bizlere aktarmış. Etkileyici hikayeler de var içinde. İnce de bir kitap, okunmalı bence.

9 yıl, 7 ay
2 kişiden, 2 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
10 puan

Tolstoy'dan bir başyapıt niteliğinde bir kitap.Biraz kısaydı fakat hikayeleri çok etkileyici ve çok öğüt verici nitelikteydi.

9 yıl, 6 ay
2 kişiden, 2 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
9 puan

çok hoş bir kitap.

9 yıl, 4 ay
2 kişiden, 2 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
8 puan

Tolstoy'u çok severim. Bana göre sivri dilli sert bir yazar o. Yazdıklarının salt gerçekler üzerine olduğunu düşünüyorum. Hayalperest işlerin adamı değil. Hiç değil. Şu yazdıklarımı okusa, çok gevezelik ediyorsun kadın dediğin susmalı ve dinlemeli sadece, derdi ama. Derdi bence :)

Kitaptaki hikayeler çok güzeldi, çocukken okutulan klasiklerden biridir zaten bu kitap. Her olayın sonu tanrıya bağlanır. Bağlanıyor yani, Tolstoy tanrıya inanan bir yazar. Tüm öyküler açık ve net. Hayat üzerine dersler vermeyi amaçlayan şeyler. Çeviri de guzeldi.

Her şey yerli yerinde ama ben kitabı kahkaha atarak kapattım. Sormasan da söylemek istiyorum sebebini.
Son hikayede zenginlikten hizmetçiliğe düşmüş bir adam, çevresindeki paralı tiplere hayatla ilgili kendi tecrubesinden bahsediyor. Zengindik ama mutlu değildik, şimdi fakiriz, hizmetçiyiz, yaşlıyız ama mutluyuz. Bunun kendisine göre sebebini açıklıyor vs. İnsanlar adama gülüyorlar. Bu muydu yani? diye. Sonra içlerinden biri -Hoca imiş- gülmeyin diyor, kitapta yazıyor bu. Sonra hepsi düşüncelere dalıyor.
Komik değil mi ama? Yaşlı amca diyorsa inanma ama hoca kitapta var dediyse... neyse.

Tavsiye ederim.

7 yıl, 11 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
8 puan

Kısa sürede okunabilecek ve aynı zamanda etkileyici düşüncelere yer veren bir Tolstoy eseri.

10 yıl, 6 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
9 puan

Ben çok beğendim. Kısa kısa hikayelerden oluan bu klasiği niye daha önce okumadım diye üzlüldüm. Mutlaka okuyun ve okutun..

10 yıl, 1 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
10 puan

Okunması ve okutulması gereken bir kitap!

9 yıl, 11 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
9 puan

Sevgiyi ve bircok ahlaki degeri anlatan guzel bir kitap.

9 yıl, 11 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
10 puan

Kısa olduğu kadar derin ve düşündürücü.

9 yıl, 9 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
9 puan

Kısacık, ama derinnn bir kitap

9 yıl, 10 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
7 puan

kısa olduğuna bakmayın çok etkileyici bir kitaptır

9 yıl, 10 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
10 puan

Tolstoy `un en güzel kitabı, mutlaka herkesin okoması geraken bir kitap. Müthiş dersler çıkarılabilecek bir kitap.

9 yıl, 7 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
8 puan

Anlatılan öyküler çok anlamlı...Bir öğüt niteliğinde...

9 yıl, 9 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
9 puan

Tolstoy değince Anna Karenina yerine İnsan Ne İle Yaşar? derim.

9 yıl, 8 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
10 puan

Herkesin okuması gereken herkesin ders çıkararak okuyacağı kalitede bir kitap ....

9 yıl, 8 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
8 puan

Farklı hayatlar ve bize verilen şansları fark ettiren küçük hikayeler...

7 yıl, 6 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
10 puan

Bu kitabı nasıl bu zamana dek okumadığıma üzüldüm.Kesinlikle tavsiye ederim.

9 yıl, 8 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
6 puan

Hayatta her insanin bi kerede olsa okumasi gereken bi kitap

9 yıl, 7 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
7 puan

kaliteli hikayeler.tolstoy usülü,her şeyde biraz,biraz tuhaf,bir şaşırtıcı,biraz sıkıcı vs.vs.

9 yıl, 7 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
10 puan

Kısa fakat güzel bir kitap..

8 yıl, 8 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
6 puan

İnsanın ne ile yaşadığına kanaat getirememiş olsam bile aç gözlülük,hırslı olmak ve insanın kendi yarattığı duygularının hiç beklemediğin bir anda kendi boğazına nasıl sarıldığını kısa cümle ve öykülerle çok iyi anlatıyor Tolstoy.

9 yıl, 6 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
9 puan

kıssadan hisse..

9 yıl, 6 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
8 puan

Çok beğendiğim bir kitap. Herkes okumalı.

9 yıl, 6 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
9 puan

Mükemmel bir kitap. Hala yaşama dair umudu olanların ve ilahi adalete inananların okuması gereken kitap. İçindeki öykülerin kurmacası mükemmel. Benim favorim kunduracının hikayesi. Toprak hikayesinin sonu da çok etkileyici.

9 yıl, 2 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
10 puan

oku oku oku oku oku

9 yıl, 2 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
10 puan

Bana okumayı sevdiren kitap.

9 yıl, 3 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
8 puan

okunması gereken bir edebi eser.

9 yıl, 3 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
9 puan

güzel dersler veren güzel bi kitaptı..

9 yıl, 1 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
9 puan

Okumadan geçme!...

9 yıl, 1 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
10 puan

Bana çok şey katan ikinci kitap. Keşke daha önce okusaydım dediğim kitap . Konusu kurgusu her şeyiyle çok dokunaklı bir kitaptı. Bitirdim dediğimde beni gerçekten çok etkiledi. Okumayan herkese tavsiye ediyorum. Okuyun , çok şey kazanacaksınız .

8 yıl, 11 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
10 puan

Hayatın ta kendisi. Mükemmeldi.

1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
10 puan

insan ne ile yaşar, insana ne kadar toprak gerek, bir işe başlamak için en iyi zaman hangisi, en önemli işimiz hangisi, bu işte kimi dinlemeliyiz sorularını ve çok güzel cevaplarını içinde barındıran hikayeler sunan anlaşılması kolay, dili rahat ve akıcı hikayelerden oluşan bu kitapta özellikle efendi ve uşak hikayesi hoşuma gitti tavsiye ederim.

8 yıl, 11 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
9 puan

Kısa ve öz 3 hikaye. İnsanoğlu daha fazlası için çabalarken aslında kendi sonunu hazırlamakta, Hayattayken ne kadar mal, mülk, şan, şöhret sahibi olursa olsun son ana geldiğimizde hepimiz eşitiz. Eşikten geçerken dünyadaki varlığına değil, dünyada neye vardığına bakılır...

8 yıl, 10 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
10 puan

okumanızı tavsiye ederim,çok beğeniyorum bu kitabı :)

8 yıl, 10 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
9 puan

Yazılmış belkide ilk kişisel gelişim kitabı. Her insanın ihtiyacı olan onsuz, mutsuz, hasta ve eksik olduğumuz duygu ,Sevgi'yi anlatıyor. Tolstoy inançlı bir insandı, iyilik, sevgi ve inanç ile örülü bir eser.

8 yıl, 10 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
8 puan

Bunun gibi bir kitap daha yazılır mı bilmem ama tolstoy gerçekten harika yazmış. Birkaç defa okudum ve artık hala bu kitabı okumayan varsa direk başlasın hiç zaman kaybetmesin derim.

8 yıl, 9 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
10 puan

Mükemmel bir kitaptı. Herkesin okuması gerekir.

7 yıl, 10 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
7 puan

İnsanlara bazı önemli mesajlar veren eski ve güzel bir kitap.

8 yıl, 5 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
8 puan

Tolstoy' un ders niteliğinde kendi tarzında anlattığı birkaç hikaye. Yalın anlatımı ve betimlemeleri ile sıkmadan bir solukta bitirilebilecek kitap.

8 yıl, 3 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
Profil Resmi
10 puan

Çok etkilendiğim bir kitaptır.Neden başyapıt olduğu çok açık. Okumayı sevmeyenlere de sevdirebilecek bir kitap.Kesinlikle okunmalı.

8 yıl, 2 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
7 puan

Kesinlikle okunması gereken bir kitap... Kitaplığımda gördüm bu kitabı. İlkokul 1 ya da 2. sınıfta okumuştum fakat tamamen unutmuşum (: Tekrar okuduğuma sevindim. (: Her insana bir şeyler katabilecek bir kitap (:

İnsan Ne İle Yaşar dışında 4 hikaye daha var içinde... Bunlar içinde en çok "3 Soru" ve "İnsana Ne Kadar Toprak Lazım" hikayelerini beğendim.

Dersler çıkartılacak bir kitap. Açgözlülükle ilgili olsun... İnsanın gözünün önündekini bazen göremeyeceği olsun... İnsanın içindeki en önemli duygular olsun... Ya da merhametin önemi olsun... Gerçekten çok güzel bir kitaptı. İyiki tekrar okumuşum diyebiliyorum (:

8 yıl, 1 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
10 puan

Mükemmel 3 hikaye özellikle kitapla aynı adı taşıyan ayakkacı Simon ve çırağı Mihael in hikayesi.
Tolstoy iyi bir müslüman alimle karşılaşsa kesinlikle müslüman olurmuş

8 yıl, 2 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
8 puan

Sıradan bir roman havası ile aktarılmış ; ülkesindeki yanlışları kırmadan, hır çıkarmadan basit bir dille okuyucusuna sunmuş Tolstoy.

7 yıl, 4 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
8 puan

Düşündürücü bir kitap, okunmasını tavsiye ederim :)

7 yıl, 3 ay
1 kişiden, 1 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
8 puan

Etkisinde kaldığım bir kitaptı, herkes okumalı bence.

7 yıl, 7 ay

Puan : hepsi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Değerlendirme Zamanı: en yeni | en eski