İki Dünya

Rasim Özdenörenin İki Dünya yazıları, Türkiyedeki Batılılaşma sürecinin ortaya çıkardığı çelişki ve bunalımları, bir uygarlık perspektifinden değerlendirme amacına yöneliktir. Bünyesine uygun bir yenileniş fikrine sahipken, kendisine tepeden ve resmen dayatılan değişimi özümleyememiş Müslüman bir toplumun çıkmazları, arayışları ve yönelişleri konu edilir bu yazılarda. Söz konusu sürecinde ortaya çıkardığı yabancılaşma biçimleri yahut çözülme belirtileri karşısına yazar umudunu yitirmez. Bunalımın sebeplerine inmeye çalışır. Sebepleri teşhis gayreti, kendiliğinden sonuçların problematik yönünü belirginleştirir. İki Dünya yazılarında Batı karşısında takınılan eleştirel ve hatta yer yer reddedici tutum, tamamen yazarın medeniyet tasavvurunun dayandığı anafikirlerle ilgilidir. İslam uygarlık değerlerinin Batı uygarlığıyla karşı karşıya geldiği noktalarda bu anafikirler çok keskin bir tarzda kendini gösteri. Rasim Özdenörenin İki Dünyası, modernleşme ve İslamlaşma temayüllerinin ülkemizde açığa çıkardığı Türkiyenin geleceği tartışmasına, insanımızın ortam geçmişi, hafızası ve tarihi birikimi açısından yaklaşan bir kitap...

Rasim Özdenörenin İki Dünya yazıları, Türkiyedeki Batılılaşma sürecinin ortaya çıkardığı çelişki ve bunalımları, bir uygarlık perspektifinden değerlendirme amacına yöneliktir. Bünyesine uygun bir yenileniş fikrine sahipken, kendisine tepeden ve resmen dayatılan değişimi özümleyememiş Müslüman bir toplumun çıkmazları, arayışları ve yönelişleri konu edilir bu yazılarda. Söz konusu sürecinde ortaya çıkardığı yabancılaşma biçimleri yahut çözülme belirtileri karşısına yazar umudunu yitirmez. Bunalımın sebeplerine inmeye çalışır. Sebepleri teşhis gayreti, kendiliğinden sonuçların problematik yönünü belirginleştirir. İki Dünya yazılarında Batı karşısında takınılan eleştirel ve hatta yer yer reddedici tutum, tamamen yazarın medeniyet tasavvurunun dayandığı anafikirlerle ilgilidir. İslam uygarlık değerlerinin Batı uygarlığıyla karşı karşıya geldiği noktalarda bu anafikirler çok keskin bir tarzda kendini gösteri. Rasim Özdenörenin İki Dünyası, modernleşme ve İslamlaşma temayüllerinin ülkemizde açığa çıkardığı Türkiyenin geleceği tartışmasına, insanımızın ortam geçmişi, hafızası ve tarihi birikimi açısından yaklaşan bir kitap...


Değerlendirmeler

değerlendirme
Filtrelere göre değerlendirme bulunamadı

Puan : hepsi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Değerlendirme Zamanı: en yeni | en eski