Evrimin Öyküsü

Yeryüzünde yaşamın başlangıcından bu yana süregelen canlı evrimi...
Bu bağlamda yapılmış bilimsel araştırma sonuçları...
Bulgular, kuramlar ve doğa yasaları...
Yaşamın özü olan hücreden evrimi sarmalayan kavram ve düzenekler...
Evrim kavramının ilk anlatımı ile bugün varılmış aşamanın karşılaştırılması.
Tam bir bilimsel bilgi kaynağı derlemesi.

Yeryüzünde yaşamın başlangıcından bu yana süregelen canlı evrimi...
Bu bağlamda yapılmış bilimsel araştırma sonuçları...
Bulgular, kuramlar ve doğa yasaları...
Yaşamın özü olan hücreden evrimi sarmalayan kavram ve düzenekler...
Evrim kavramının ilk anlatımı ile bugün varılmış aşamanın karşılaştırılması.
Tam bir bilimsel bilgi kaynağı derlemesi.


Değerlendirmeler

değerlendirme
0 kişiden, 0 kişi bu değerlendirmeyi beğenmiş
6 puan

Yazar, sohbet tadında son derece karmaşık ve tartışmalı bir konu olan Evrim'i son derece anlaşılır ( kimi yerde fazla basit ) biçimde ilgilenenlere aktarmış. Torunuyla sohbet eden bir dedenin ağzından kuramı, önemli savunucuları ve karşıtlarının görüşlerini de kapsayacak şekilde anlatmış. Lamarck, Darwin, Wallace, Huxley, De Vries, Mendel gibi önemli bilim adamlarının yaşam öyküleri ve anekdotlarıyla zenginleştirmiş kitabını. Kimi zaman "Dil balığı fileto" tarifi verecek kadar konudan sapsa da, jeoloji, fizyoloji, histoloji, evrimsel biyoloji, genetik, biyoteknoloji gibi çok sayıda alanın kurama katkıda bulunan görüş ve gelişmelerini aktarmış.

Dünyanın oluşumu, tektonik hareketler ve fosil bilimden de genişçe bahsederek son derece ilginç bilgi ve anekdotlar sunarak adım adım kuramın önemli çıkarımları üzerinden durmuş. Bazen kendini tekrarlasa da özet bölümleri son derece başarılı. Son yılların önemli gelişmelerinden "sayısal yaratıklar" a da değinen yazar Dawkins'e bolca atıfta bulunmuş. Dawkins performansında değilse de Evrim'in E'sinden anlamayan biri için tam açık büfe olacak bir eser kaleme almış. Yazarın tek takıldığım yönü, Çok öztürkçe kavram kullanması. Ancak parantez içerisinde latince veya ingilizceden dönmüş kelimelerde kullanarak anlaşılmaz olmasını engellemiş: Fosil için "Taşıl" kullanması gibi.

Son söz olarak, giriş için son derece güçlü ve rahat okunan bir eser. Bilimsel yayınları takip ediyorsanız veya konuya giriş yapmak istiyorsanız bu kitap aradığınız eserlerden biri diyebilirim.

9 yıl, 6 ay

Puan : hepsi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Değerlendirme Zamanı: en yeni | en eski