Serpil Aybirdi

22 takip ettiği ve 25 takip edeni var. 29 değerlendirme yapmış.

Mesaj Panosu


Henüz bir mesaj gelmemiş.

Son Haberler

Serpil Aybirdi yarım bırakmış.
Yeni Dünya

1930lu yıllarda öyküye taze bir soluk getiren Sabahattin Ali, hikâyelerinde insanın zavallılığını ve gücünü sarsılmaz bir üslupla, masalsı ve destansı biçimde yansıtmayı başardı. Şiir, hikâye ve roman yazan, çeviriler yapan Ali, tüm eserlerinde insan ruhuna ayna tuttu ve gerçeğe bu aynadan baktı. Türk edebiyatının büyük yazarından, içinde sinemaya da aktarılan Hasanboğuldunun olduğu 13 düşünen öykü... TADIMLIKBir KonferansBüyük şehirlerimizden birine yakın bir köyde yeni bir yatılı okul açılıyordu. Açış törenine maarif müdürü, müfettişler, şehrin mühimce adamları ve köycüler, bir kafile halinde otomobillerle gittiler. Köy halkı, bu golf pantolonlu, kasketli, kara gözlüklü, boyunları fotoğraf makineli kalabalığı, yolun iki yanına dizilerek, derin bir sükûtla karşıladı. Gelenler derhal yeni yapılan okulun önündeki meydanda toplandılar. Henüz kapatılmamış kireç kuyularının, inşaattan sökülmüş tahtaların, kum ve çakıl yığınlarının etrafında geniş bir halka oldular. Bunların arkasında, herhalde tahsil çağında oldukları için, köyün küçük yaşlı sakinleri birikmişti. Asıl köylüden, civar damlardan bakan birkaç kadından başka, kimse görünmüyordu. Gelenler birbiri arkasına birçok nutuklar verdiler, atılan dev adımlardan, köylerin nurlanmasından bahsettiler ve alkışlandılar. Sıra okulun gezilmesine geldi. Misafirler, henüz badana kokan binanın içini dolaştılar. Maarif müdürü davetlilere, binanın şurasında, burasında görülen sıva dökükleri, çatlaklar hakkında izahat verdi; henüz kati tesellümün* yapılmadığını, bütün bu kusurların müteahhide tamir ettirilmesine çalışıldığını söyledi. Efendim! diyordu, Nafıa mühendislerine meram anlatamıyoruz... Bakın, koridorlara döşenen parkeler daha okul açılmadan yerinden oynamaya başladı. Kontrole gelen mühendisler, amele fazla gezindiği için böyle olmuştur, müteahhidin kabahati yoktur, diye rapor verdiler... Yarın talebe bunların üzerinden uçarak gidecek değil ya, onlar da gezinecek, koşacak... Bu müteahhitlerle başa çıkamıyoruz efendim...Misafirler köy ve civarını da beş on dakika içinde iyice gezip dolaştılar. Köycüler yolda ve kahvede rastladıkları bazı köylülerle lafa girişmek teşebbüsünde bulundular. Aralarında köycülük tahsili için Paraguaya gidip senelerce kalmış biri vardı, sesini tatlılaştırıp yumuşatarak türlü şeyler soruyor, hiçbir şey ifade etmeyen kısa cevaplar alıyordu. Bütün gayretlere rağmen, konuşmalar birkaç sual ve cevaptan ileri gidemedi. Soran karşısındakinin acaba ne diye bu kadar her şeyden habersiz, vurdumduymaz olduğunu, sorulan ise ötekinin neden böyle ipe sapa gelmez şeyler sorduğunu düşünerek birbirlerinden ayrıldılar.Bu aralık, şehirden gelenlerin arasında bulunan bir iktisatçı, köylüye daha faydalı olmak isteğiyle, kooperatifçilik alanındaki bilgilerini kullanmayı akıl etti. Maarif müdürüne ve köye beraber gelmiş olan nahiye müdürüne: Tam fırsattır, şunlara kooperatifçilik hakkında bir konferans vereyim! dedi. Kendisi, memleketi sadece bu nevi şirketlerin yükselteceğine inanmıştı. Böyle bir teklifi kabul etmemeye imkân yoktu. Herkes: Pek güzel olur... Biz de istifade ederiz! diye samimi fikrini beyan etti.Yalnız, konferansı asıl dinleyecek olanların mütalaası* alınmadı. Köyde adam dolaştırılarak halk yeni okulun boş sınıflarından birine toplandı. Hatip duvarın dibinde yerini alarak boynunu ileri geri uzattı; mendilini çıkarıp gözlüğünün camları arkasındaki çipil gözlerini sildi. Köylüler henüz pek kurumamış olan çimento döşemenin üzerine oturmuşlar, şehirliler de sağ ve soldaki duvarların kenarına dizilmişlerdi.İktisatçı sözüne başlamadan evvel dinleyicilere, üst üste birkaç defa: Aman, sözlerimde anlamadığınız bir yer olursa hemen sorun! diye ihtar etti. Ondan sonra kooperatifçiliğin kısa bir tarihçesini yaptı ve tam kırk beş dakika, hiç durmadan, sözüne devam etti. Ara sıra dinleyicilerin yüzüne şüpheyle bakarak: Nasıl, anlıyor musunuz? diye soruyor, köylülerin evet makamında başlarını salladıklarını, bazılarının anladık, anladık! dediklerini görüp işitince emniyetle sözüne devam ediyordu. Karşısındakilere ancak bir kısmını verebildiği büyük ilim denizine dalmıştı. İstihsal* kooperatiflerine gelince..., İstihlak** kooperatiflerine gelince..., Kooperatifçiliğin memleketin ekonomik bünyesi üzerinde yapacağı şifakâr tesirlere gelince... diyerek meseleyi her tarafından ele alıyor, tüketmeden bırakmıyordu.Nihayet, ağzı kurumuş, fakat gözleri kendi sözlerinin heyecanıyla yaşarmış bir halde, ve: Söyleyin bakalım, şimdi aklınız yattı mı? Beni iyice anladınız mı? sorusuyla konferansını bitirdi.Bütün köylü dinleyiciler, derin bir uykudan uyanır gibi kımıldadılar.Çok doğru dedin!.. Hepimiz anladık! diyerek hatibi mükâfatlandırdılar, sonra hep birden yerlerinden kalkıp bir kenara çekilerek misafirlere yol verdiler.Herkes çıktıktan sonra içerde beş on köylü ile nahiye müdürü, bir de şehirden gelenler arasında bulunan eski bir köy öğretmeni kalmıştı. Bu sonuncusu, şüpheyle dolu gözlerini, kabahatli gibi hepsi önlerine bakan köylülere çevirdi:Ülen, ne anladınız o efendinin dediklerinden? diye sordu.Köylüler cevap vermeden birbirlerinin yüzüne baktılar. Nahiye müdürü, öğretmenden cesaret almış gibi, gülümseyerek:Hadi canım, doğrusunu söyleyin... Ben bile bir şey anlamadım da, siz ne anlayacaksınız? dedi.Bunun üzerine köylülerin birkaçının yüzünde hafif bir gülümseme dolaştı. Nihayet içlerinden orta yaşlı biri genç nahiye müdürünün ve yaşlıca öğretmenin yanına sokuldu:Aslını ararsan biz de bir şey anlamadık amma, müdür bey... dedi, ne idelim, dinledik işte!..Öğretmen, bir talebesini paylar gibi:Peki, ne diye anlamadık demediniz öyleyse? Adamcağız kaç defa sordu da!.. dedi.Köylü, içinden gelen bir gülüşü zapt etmek istiyormuş sandıracak kadar ciddi bir çehre ile:Aman beyim! dedi, Anlamadık diyelim de bir daha baştan mı anlatsın?1941* Teslim alma.* Düşüncesi.* Üretim.** Tüketim.

1930lu yıllarda öyküye taze bir soluk getiren Sabahattin Ali, hikâyelerinde insanın zavallılığını ve gücünü sarsılmaz bir üslupla, masalsı ve destansı biçimde yansıtmayı başardı. Şiir, hikâye ve roman yazan, çeviriler yapan Ali, tüm eserlerinde insan... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 2 yıl, 3 ay önce
Serpil Aybirdi okumak istiyor.
Mekânlar ve Olaylarıyla Hz. Muhammed'in Hayatı / Mekke-Medine

Tarihi herkese sevdiren adam Talha Uğurluel, şimdi Peygamber Efendimiz’in(sas) hayatını, İslam Tarihi içinde cereyan etmiş nice önemli hadiseyi, Mukaddes Topraklardaki mekânlar eşliğinde, yüzlerce görsel üzerinden anlatıyor.

Uğurluel, Peygamber Efendimiz’in(sas) doğduğu, büyüdüğü, peygamberlikle görevlendirildiği, hicret etmek zorunda kaldığı ve vefat ettiği toprakları Mekke ve Medine olarak iki bölüm halinde gezdiriyor.

Her mümin, Hz. Muhammed’in(sas) memleketine gitmek, evini görmek, çocukluğunu geçirdiği mahallede dolaşmak, koyun güttüğü dağları seyretmek ister. O’nun(sas) yaslandığı bir duvar, abdest aldığı bir kuyu, alnını koyduğu bir zemin, gölgelendiği bir ağaç sahabe tarafından kayıt altına alınmıştır.

Hz. Muhammed’den(sas) sonra nice sahabe Mekke ve Medine’ye uğradıklarında, hac ve umre ibadetlerinde hep O’nun(sas) izini sürmeye özen göstermişlerdir. İşte bu çalışmada böyle bir hassasiyet gözetildi. Hz. Âdem’den günümüze Mukaddes Toprakların genel tarihi yanında Efendiler Efendisi’nin(sas) mukaddes izleri sürülmeye çalışıldı.

Nerede doğdu, Hz. Hatice ile nerede yaşadı, parmağı ile ayı hangi tepenin üzerinden ikiye böldü, gizli gizli sahabeyle kimin evinde buluştu, ilk açık tebliğini hangi mekânda yaptı, suikastçıların elinden kurtulunca hangi istikamete yürüdü, hangi pazarları ziyaret etti, cinlerle ne zaman buluştu, nerede taşlandı, nerede ağladı ve nerede güldü?

Tüm bunları hatta daha fazlasını görmek, öğrenmek istiyorsanız bu çalışma sizin başucu kitabınız olacak. Her okuduğunuzda sizi o kutsal mekânlara götürecek, o mukaddes insanlarla buluşturacak.

Tarihi herkese sevdiren adam Talha Uğurluel, şimdi Peygamber Efendimiz’in(sas) hayatını, İslam Tarihi içinde cereyan etmiş nice önemli hadiseyi, Mukaddes Topraklardaki mekânlar eşliğinde, yüzlerce görsel üzerinden anlatıyor.

Uğurluel, Peygamber ... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 2 yıl, 3 ay önce
Serpil Aybirdi kütüphanesine ekledi.
Mekânlar ve Olaylarıyla Hz. Muhammed'in Hayatı / Mekke-Medine

Tarihi herkese sevdiren adam Talha Uğurluel, şimdi Peygamber Efendimiz’in(sas) hayatını, İslam Tarihi içinde cereyan etmiş nice önemli hadiseyi, Mukaddes Topraklardaki mekânlar eşliğinde, yüzlerce görsel üzerinden anlatıyor.

Uğurluel, Peygamber Efendimiz’in(sas) doğduğu, büyüdüğü, peygamberlikle görevlendirildiği, hicret etmek zorunda kaldığı ve vefat ettiği toprakları Mekke ve Medine olarak iki bölüm halinde gezdiriyor.

Her mümin, Hz. Muhammed’in(sas) memleketine gitmek, evini görmek, çocukluğunu geçirdiği mahallede dolaşmak, koyun güttüğü dağları seyretmek ister. O’nun(sas) yaslandığı bir duvar, abdest aldığı bir kuyu, alnını koyduğu bir zemin, gölgelendiği bir ağaç sahabe tarafından kayıt altına alınmıştır.

Hz. Muhammed’den(sas) sonra nice sahabe Mekke ve Medine’ye uğradıklarında, hac ve umre ibadetlerinde hep O’nun(sas) izini sürmeye özen göstermişlerdir. İşte bu çalışmada böyle bir hassasiyet gözetildi. Hz. Âdem’den günümüze Mukaddes Toprakların genel tarihi yanında Efendiler Efendisi’nin(sas) mukaddes izleri sürülmeye çalışıldı.

Nerede doğdu, Hz. Hatice ile nerede yaşadı, parmağı ile ayı hangi tepenin üzerinden ikiye böldü, gizli gizli sahabeyle kimin evinde buluştu, ilk açık tebliğini hangi mekânda yaptı, suikastçıların elinden kurtulunca hangi istikamete yürüdü, hangi pazarları ziyaret etti, cinlerle ne zaman buluştu, nerede taşlandı, nerede ağladı ve nerede güldü?

Tüm bunları hatta daha fazlasını görmek, öğrenmek istiyorsanız bu çalışma sizin başucu kitabınız olacak. Her okuduğunuzda sizi o kutsal mekânlara götürecek, o mukaddes insanlarla buluşturacak.

Tarihi herkese sevdiren adam Talha Uğurluel, şimdi Peygamber Efendimiz’in(sas) hayatını, İslam Tarihi içinde cereyan etmiş nice önemli hadiseyi, Mukaddes Topraklardaki mekânlar eşliğinde, yüzlerce görsel üzerinden anlatıyor.

Uğurluel, Peygamber ... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 2 yıl, 3 ay önce
Serpil Aybirdi okumak istiyor.
Kanuni'nin Akıl Oyunları - Dünyaya Hükmeden Sultan 2

Osmanlı tarihini herkese sevdiren Talha Uğurluel, Kanuni Sultan Süleyman ve Osmanlı İmparatorluğu’nun en debdebeli dönemini anlatmaya, Dünyaya Hükmeden Sultan Kanuni’nin ardından, Kanuni’nin Akıl Oyunları kitabıyla devam ediyor. Yine can alıcı konular, yine bilinmeyen birçok ayrıntı, yine yazarın çektiği yüzlerce fotoğraf ve muhteşem bir görsel sunum…


Uğurluel, bu çalışmasında Kanuni Sultan Süleyman’ın dahiyâne siyasi kimliğiyle Osmanlı İmparatorluğu’nu nasıl bir dünya imparatorluğu haline getirdiğini tüm detaylarıyla anlatıyor. Bir yanda Kutsal Roma ile Katolik Hristiyanlığı dünyaya hakim kılmak isteyen Şarlken ve Ferdinand diğer yanda Büyük Pers Krallığı’nı ayağa kaldırmak isteyen Şah Tahmasb; bir yanda Yemen’deki Zeydî İmamları, diğer yanda Hind Okyanusu’ndaki Portekiz sömürgecileri… Nerede birinin başı ağrısa ona ilaç olmaya çalışıyor. Katolik zulmünden muzdarip Protestanlar da ona başvuruyor, Portekiz mezaliminden yılmış olan Gucurat Devleti’nin halkı da. Gözleri aynı anda hem İspanya’yı, hem Sana’yı (Yemen) hem de Tanca’yı (Fas) görmek zorunda. Sultan Süleyman, bu süreçte yine muhteşem kadrosuyla pusuya pusu, oyuna oyun kurarak düşmanı kendi memleketinde çaresiz duruma düşürecek; oynanan oyunlar karşısında devletin ebed-müddet olabilmesi için en sevdiği arkadaşından da ciğerpâresi evlatlarından da vazgeçecektir.

Kanuni’nin Afrika siyaseti neydi? Osmanlı için Yemen neden önemliydi? Asrının dehası Mimar Sinan’ı kim keşfetti? Şarlken Cezayir’de nasıl hezimete uğratıldı? Barbaros’un son deniz seferinde neler yaşandı? Estergon Kalesi nasıl fethedildi? Kanuni’nin gözbebeği Şehzade Mehmed, 22 yaşında neden öldü? Kanuni ile Şah Tahmasb arasındaki kıyasıya mücadelede neler yaşandı? Meşhur denizci Piri Reis neden idam edildi? Şehzade Mustafa neden hal‘ edildi? Hürrem Sultan nasıl vefat etti? Kanuni’nin hasta yatağındaki son seferi Zigetvar’da neler yaşandı?

Zihinlerde yer etmiş birçok sorunun cevabını bu kitapta bulacak, merakla beklenen serüvenin sonunu bir solukta okuyacaksınız…

Osmanlı tarihini herkese sevdiren Talha Uğurluel, Kanuni Sultan Süleyman ve Osmanlı İmparatorluğu’nun en debdebeli dönemini anlatmaya, Dünyaya Hükmeden Sultan Kanuni’nin ardından, Kanuni’nin Akıl Oyunları kitabıyla devam ediyor. Yine can alıcı konula... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 2 yıl, 3 ay önce
Serpil Aybirdi kütüphanesine ekledi.
Kanuni'nin Akıl Oyunları - Dünyaya Hükmeden Sultan 2

Osmanlı tarihini herkese sevdiren Talha Uğurluel, Kanuni Sultan Süleyman ve Osmanlı İmparatorluğu’nun en debdebeli dönemini anlatmaya, Dünyaya Hükmeden Sultan Kanuni’nin ardından, Kanuni’nin Akıl Oyunları kitabıyla devam ediyor. Yine can alıcı konular, yine bilinmeyen birçok ayrıntı, yine yazarın çektiği yüzlerce fotoğraf ve muhteşem bir görsel sunum…


Uğurluel, bu çalışmasında Kanuni Sultan Süleyman’ın dahiyâne siyasi kimliğiyle Osmanlı İmparatorluğu’nu nasıl bir dünya imparatorluğu haline getirdiğini tüm detaylarıyla anlatıyor. Bir yanda Kutsal Roma ile Katolik Hristiyanlığı dünyaya hakim kılmak isteyen Şarlken ve Ferdinand diğer yanda Büyük Pers Krallığı’nı ayağa kaldırmak isteyen Şah Tahmasb; bir yanda Yemen’deki Zeydî İmamları, diğer yanda Hind Okyanusu’ndaki Portekiz sömürgecileri… Nerede birinin başı ağrısa ona ilaç olmaya çalışıyor. Katolik zulmünden muzdarip Protestanlar da ona başvuruyor, Portekiz mezaliminden yılmış olan Gucurat Devleti’nin halkı da. Gözleri aynı anda hem İspanya’yı, hem Sana’yı (Yemen) hem de Tanca’yı (Fas) görmek zorunda. Sultan Süleyman, bu süreçte yine muhteşem kadrosuyla pusuya pusu, oyuna oyun kurarak düşmanı kendi memleketinde çaresiz duruma düşürecek; oynanan oyunlar karşısında devletin ebed-müddet olabilmesi için en sevdiği arkadaşından da ciğerpâresi evlatlarından da vazgeçecektir.

Kanuni’nin Afrika siyaseti neydi? Osmanlı için Yemen neden önemliydi? Asrının dehası Mimar Sinan’ı kim keşfetti? Şarlken Cezayir’de nasıl hezimete uğratıldı? Barbaros’un son deniz seferinde neler yaşandı? Estergon Kalesi nasıl fethedildi? Kanuni’nin gözbebeği Şehzade Mehmed, 22 yaşında neden öldü? Kanuni ile Şah Tahmasb arasındaki kıyasıya mücadelede neler yaşandı? Meşhur denizci Piri Reis neden idam edildi? Şehzade Mustafa neden hal‘ edildi? Hürrem Sultan nasıl vefat etti? Kanuni’nin hasta yatağındaki son seferi Zigetvar’da neler yaşandı?

Zihinlerde yer etmiş birçok sorunun cevabını bu kitapta bulacak, merakla beklenen serüvenin sonunu bir solukta okuyacaksınız…

Osmanlı tarihini herkese sevdiren Talha Uğurluel, Kanuni Sultan Süleyman ve Osmanlı İmparatorluğu’nun en debdebeli dönemini anlatmaya, Dünyaya Hükmeden Sultan Kanuni’nin ardından, Kanuni’nin Akıl Oyunları kitabıyla devam ediyor. Yine can alıcı konula... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 2 yıl, 3 ay önce
Serpil Aybirdi okumak istiyor.
Çanakkale - Savaşları ve Gezi Rehberi

Dünya Devletlerini Çanakkale Savaşı'na hazırlayan
sebepler
Savaşın aktörleri ve bu kişilerin icraatları
Deniz ve Kara Savaşları'nın tüm detayları
Ayrı kategoriler halinde ele alınmış savaş sahneleri
Savaştan yıllar sonra ortaya çıkan olağanüstü olaylar
Herkesin rahatlıkla anlayabileceği bir üslup
Hepsi renkli ve kolay anlaşılır birçok harita

Ve o günleri günümüze taşıyan, şimdiye kadar hiçbir
yerde yayınlanmamış birçok savaş dönemi fotoğrafı ile bu
kitap herkesi Gelibolu'ya davet ediyor.

Dünya Devletlerini Çanakkale Savaşı'na hazırlayan
sebepler
Savaşın aktörleri ve bu kişilerin icraatları
Deniz ve Kara Savaşları'nın tüm detayları
Ayrı kategoriler halinde ele alınmış savaş sahneleri
Savaştan yıllar sonra ortaya çıkan ... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 2 yıl, 3 ay önce
Daha Fazla Göster

Serpil Aybirdi şu an ne okuyor?

tüm güncellemelerine git

Güçoburlar

%0

Kütüphanesinden Seçmeler

Zaten Onu Hiç Sevmedim ki - Stiletto
İkiz Bedenler (Rizzoli & Isles, #4)
Böğürtlen Kışı
Şeytan Yemini
Kırmızı Defter
Dönüşüm
Ben Cognatus
Peri-şan Güzeller
Başkasını Seviyorum
Kafamda Bir Tuhaflık
Ölü Canlar
En Güzel Aşk Hikâyemiz
Kağnı / Ses / Esirler
Yüzyıllık Yalnızlık
Mutlu Ölüm
Bir De Baktım Yoksun
Siyasetnâme
Serenad
Mucizeler Yağarken
Hayvan Öyküleri
Sapho
Milena'ya Mektuplar
Eski Dostlar
Nar Ağacı
Ortadan, Yarısından
Gerçekten Yaşıyor Musun?
Umut Sokağındaki Ev
Sherlock Holmes - Dörtlerin İmzası
Açlık Oyunları (Açlık Oyunları, #1)
Yıldızlı Gece
Mutlu Prens
Gerçeği Arayış
Levh-i Mahfuz
Aşkın Gözyaşları II Hz. Mevlana
Cümle Kapısı

Favori Yazarları (4 yazar)

jean christophe grangé
nazan bekiroğlu
oğuz atay
tüm favori yazarları

Çözdüğü Testler (0 tane)

Serpil Aybirdi, quiz çözmemiş.

Liste Oyları (0 liste)

Serpil Aybirdi, liste oylamamış.

Takip Ettikleri (22 kişi)

tüm takip ettikleri

Takip Edenler (25 kişi)

tüm takip edenler

Katıldığı Gruplar (tüm gruplar)

KİTAP KARDEŞLİĞİ

KİTAP KARDEŞLİĞİ

4 yıl, 1 ay önce üye olmuş.

15.KİTAPLARINI OKUYAN VE HER AYIN İLK GÜNÜNDE BİRLİKTE AYNI HAYAL...

Okuma Güncesi (tümü)

Elveda Güzel Vatanım
Okumuş
İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
Tehlikeli Oyunlar
Okumuş
İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
Güçoburlar
Okuyor İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
Sana Bir Sır Vereyim Mi?
Okumak İstiyor İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
Zargana
Okumak İstiyor İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
Ölüme Giden Yol
Okumak İstiyor İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
Allah'a Koşun
Okumak İstiyor İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz