EMN

kütüphaneci
Detayları:  Erkek
12 takip ettiği ve 13 takip edeni var. 204 değerlendirme yapmış.

Mesaj Panosu


Henüz bir mesaj gelmemiş.

Son Haberler

EMN bir değerlendirme yaptı.
İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 3 gün önce
EMN okumuş bitirmiş.
İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 3 gün önce
EMN okumuş bitirmiş.
Gönül Sohbetleri

Ö. Tuğrul İnançer ile Gönül Sohbetleri hayatın temel açmazlarını gönülle aşmayı öneriyor. Akıl ve kalp dengesini önceleyen İnançer, mükellefiyetleri eda ederken muhabbeti de beraber yaşamak gerektiğine dikkat çekiyor. Gönlün bir muhabbet divanı olduğunu vurgulayarak, şeriat, tarikat, hakikat ve marifet gibi mertebeleri de örneklerle açıklıyor. Hz. Âdemi ilk mutasavvıf diye tanımlayan İnançer, başt Efendimiz olmak üzere, Ashab-ı Suffe, Şeyh Abdulkadir Geylânî, Mevlâna, Necmüddin el-Kübrâ, Eflâkî, Selahattin Zerkûb-i Konevî, Ebu Necîbi Suhreverdî, Ömerül Lahcî, Ahmed Yesevî, Ebul Vefa-i Kürdî gibi tasavvuf pirlerinden seçtiği menkıbelerle tasavvuf hayatını, terbiye sistemini aktarıyor. Nefs tezkiyesi, kader, tedbir, fal, dua, nefsin mertebeleri, himmet, zikrullah, halvet, celvet, seyr-i sülûk, rüya, sadr, çile, devrân, sûfî terapi, kalp ve akıl gibi günümüz insanının kafasında soru işaretleri doğuran konularla ilgili yapılan sohbetler, okuyanlara gönül kapısını aralayacaktır. Tarikat neden gereklidir? Mutmain olmak ne demektir? Kader elimizde mi? Tedbiri terk etmek ne demektir? Nefs tezkiyesi mümkün müdür? Kimler himmet eder? Adl-i İlâhî ne zaman tecelli eder? Rüyayla amel edilir mi? Levh-i mahfûz sabit midir? Gönül Sohbetleri, bütün bu soruların cevabını ve daha fazlasını, bir gönül mimarı olan Ö. Tuğrul İnançerin dilinden size aktarıyor. Kitaptan Sadece akıl, olmaz; sadece gönül, olmaz; sadece kalp, olmaz. Allah hiçbir şeyi sadece yaratmamıştır. Yaratılış hikmetine muhaliftir. Her şeyin bir hududu vardır. Bir kişinin manevi yolculuğuna çıkarken kendisinde asgari bulunması gereken şey, akıldır. Akıl olmadığı zaman mükellefiyet bile söz konusu olmaz. Manevi yolculuk, seyr ü sülûk, aklın mükellefiyetlerini eda ettikten (farzlar) sonraki muhabbetin izharıdır. Kuş çift kanatla uçar, insanlar normalde iki adım

Ö. Tuğrul İnançer ile Gönül Sohbetleri hayatın temel açmazlarını gönülle aşmayı öneriyor. Akıl ve kalp dengesini önceleyen İnançer, mükellefiyetleri eda ederken muhabbeti de beraber yaşamak gerektiğine dikkat çekiyor. Gönlün bir muhabbet divanı olduğ... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 5 gün önce
EMN okumuş bitirmiş.
Bir Muhammedi Aşık: Hz. Mevlana

“Benim Peygamberimin yolu aşk yoludur. Ben aşk çocuğuyum ve benim anam aşktır.”
Hz. Mevlânâ

Bir muhabbet velîsi Hz. Mevlânâ’nın aşk hakkındaki en önemli sözlerinden biridir bu beyit. Allah Resûlü’nün yolunun toprağı olmakla en büyük şeref sahibi olduğunu anlatan Hz. Mevlânâ Muhammed Celâleddîn-i Rûmî ile Hz. Peygamber arasındaki irtibatı öne çıkarıyor bu kitabında Ö. Tuğrul İnançer.

“Allahu Teâlâ ‘Müminler Allah’ı şiddetle severler’ buyuruyor. Şiddetle sevmenin adına ‘aşk’ derler yâhu. ‘Eşeddü hubben lillah.’ İşte Kur’ân-ı Kerîm’deki aşkın târifi. Hz. Peygamber ise ‘Sevdiğinin adı geçip de depreşmeyen mürüvvetsizdir’ buyuruyor. Tasavvuftaki unsurlardan biri olan aşkta, sembol şahsiyet Hz. Mevlânâ'dır. Bütün tasavvuf ekollerince ‘Âşıkların Sultânı’ olarak kabul edilir. Ötekiler peki? Onlar da öyledir ama sembol odur. Ve Hz. Mevlânâ’nın aşkı, Resûlullah Efendimizin aşkından asla farklı bir şey değildir...”

Ö. Tuğrul İnançer kendine has, açık ve dikkat çekici üslubuyla Hazreti Mevlânâ: Bir Muhammedî Âşık’ta Mevlevîlik, Hz. Mevlânâ ve Hz. Peygamber hakkındaki sorular yelpazesine muhabbet vurgusuyla sıra dışı cevaplar veriyor.

Hz. Mevlânâ’nın Şems-i Tebrizî’den önceki mürşidleri kimlerdi?

Hz. Şems’i anahtar yapan özellik nedir?

Hz. Mevlânâ’nın ilkeleri nelerdir?

Hz. Mevlânâ hakkında faaliyette bulunmak için onu sevmiş olmak yetmez mi? Bunun için Mevlevî olmak, icâzet almak mı gerekir?

Mevlevî olmak için nasıl bir yol izlenmeli?

“Bir ayağım merkezde, bir ayağım yetmiş iki millette” sözünün anlamı nedir?

Nefs nedir, seyr u sülûk ve mârifet ne anlama gelir?

İbn Arabî ile Hz. Mevlânâ karşılaştırılabilir mi?

“Benim Peygamberimin yolu aşk yoludur. Ben aşk çocuğuyum ve benim anam aşktır.”
Hz. Mevlânâ

Bir muhabbet velîsi Hz. Mevlânâ’nın aşk hakkındaki en önemli sözlerinden biridir bu beyit. Allah Resûlü’nün yolunun toprağı olmakla en büyük şeref sahib... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 1 hafta önce
EMN bir değerlendirme yaptı.
İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 2 hafta önce
EMN okumuş bitirmiş.
Dinle Neyden - Mesnevi Sohbetleri

Allahın sırlarını Kuran açıklar; Kuranın sırlarını Mesnevi. Bu kitap ise Mesnevinin sırlarını açıklıyor.Asırlardır gönüllere, dimağlara, akıllara nurlar saçan, hakikatler öğreten Mesnevi-i Şerif, söz eri ve muhabbet ehli bir arifin himmetiyle kapılarını okura aralıyor.Kitabın yazarı Ömer Tuğrul İnançer, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu müdürü ve Cerrahi tekkesi şeyhi olmanın yanı sıra akılla kalbi harmanlayan, dünle bugünü buluşturan çağdaş mutasavvıflarımızdan. TRTde yayınlanan programları, söyleşileri ve kitaplarıyla Türk okurunun gönlünde taht kuran yazar, hikmet ve hakikat dolu satırları, Mesneviden incilerin yanı sıra divan şiirimizden beyitlerle süslüyor, ayetler ve hadislerle taçlandırıyor.Dinle Neyden kitabı, dinlemeyi bilene, Mesnevinin gizemli hikayeleri üstündeki perdeleri aralıyor, tasavvufun inceliklerine dair yol haritaları sunuyor, yolun erkanı ve edebini anlatıyor. Neyzenin hu sadasıyla yakıcı bir ateş haline gelen neyden, Allah nidasıyla inleyen kudüme, ölüleri diriltip, padişahı kul eden aşktan, dehrin (geçici âlem) bağından kurtulmak olan gerçek zühde kadar tasavvufi kavramların ve tarikat kültürüne ait unsurların sembolik manalarından dem vuruyor.Bu kitapla Mesnevinin anladığımızı sandığımız beyitleri ve hikayelerindeki katman katman manalar bir bir önümüze seriliyor. Örneğin, Padişah ve Cariye hikayesindeki padişahı ruh, cariyeyi nefs ve hekimleri de şeyh ve mürşidler olarak görmeye başlıyoruz. Kitap, Mevlana ve Mesnevi hakkındaki bilgilerimizi tazeliyor ve bunlara yenilerini ekliyor.Ö. Tuğrul İnançer, kendine has şairane üslubuyla adeta kelimeleri sema ettiriyor, sözü nakış nakış işliyor. Aslında hiç geçmeyen geçmişten beslenerek maneviyat ve edebiyattan marifet ve hakikate uzanan yollar açıyor.

Allahın sırlarını Kuran açıklar; Kuranın sırlarını Mesnevi. Bu kitap ise Mesnevinin sırlarını açıklıyor.Asırlardır gönüllere, dimağlara, akıllara nurlar saçan, hakikatler öğreten Mesnevi-i Şerif, söz eri ve muhabbet ehli bir arifin himmetiyle kapılar... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 2 hafta önce
Daha Fazla Göster

EMN şu an ne okuyor?

tüm güncellemelerine git

Gölgeler Koridoru

%0

2019 Okuma Hedefi - EMN

%55
EMN 63 kitap hedefinden 35 kitap okumuş.

Kütüphanesinden Seçmeler

Düşerken
Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler
Savaş ve Barış (Cilt 1)
Modern Dünyanın Bunalımı
Bulantı
Od
Kör Baykuş
Dublörün Dilemması
İyiler Ölmez
Bozkırkurdu
Yüreğin Gücü
Puslu Kıtalar Atlası
Pal Sokağı Çocukları
Deli Gömleği
Biz Osmanlıyız
Toprak Ana
Vatan Yahut İnternet
Simyacı
Tutunamayanlar
Düş Kesiği
Ağır Misafir
Yalnızlar
Su Üstüne Yazı Yazmak
Dava
Kabuk
Oğullar ve Rencide Ruhlar (Alper Kamu, #1)
Gülün Adı
Beni Onlara Verme
Yola Düşen Gölgeler
Eski Karım Uzaya Gidiyor
Dar Zaman
Makyaj Yapan Ölüler
Aşkta Kaybeden Büyük Filozoflar
Köstebek
Belki Yine Gelirim

Favori Yazarları (17 yazar)

güray süngü
mustafa kutlu
hasan ali toptaş
tüm favori yazarları

Çözdüğü Testler (46 tane)

tüm quiz cevapları

Liste Oyları (0 liste)

EMN, liste oylamamış.

Takip Ettikleri (12 kişi)

tüm takip ettikleri

Takip Edenler (13 kişi)

tüm takip edenler

Katıldığı Gruplar (tüm gruplar)

Kaliteli Çeviriler

Kaliteli Çeviriler

1 yıl önce üye olmuş.

Kaliteli çevirilerden kastım şu: Özellikle son dönemlerde bir...

Akurgu Kitap Kulübü

Akurgu Kitap Kulübü

2 yıl önce üye olmuş.

Kitap konuşalım,tartışalım,kurgu dışı..

Okuma Güncesi (tümü)

Kur`an`a Göre Münafıkların Özellikleri
Okumuş
İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
İçimizdeki Şeytan
Okumuş
İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
Ağda Zamanı
Okumuş
İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
Gülistan
Okumuş
İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
Sevincini Bulmak
Okumuş
İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
Kara Kitap
Okumuş
İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
Gölgeler Koridoru
Okuyor İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz