yazar düzenlemeleri
direnmaral, 8 adet değişiklik yapmış.  (1/2)
« geri  
direnmaral, Şato başlıklı kitabın açıklamasını düzenledi

eski halini göster | yeni halini göster | değişimi göster

Cem Yayınevi, çağımızın büyük yazarlarından Kafkanın bütün eserlerini, Kamurân Şipalin Türkçesiyle yayınlamaktadır. Bütün Eserlerde yazarın öyküleri (Bir Savaşın Tasviri, Hikayeler, Değişim, Taşrada Düğün Hazırlıkları), romanları (Dava, Şato, Kayıp / Amerika), mektup ve günlükleri (Ottlaya ve Ailesine Mektuplar, Babama Mektup, Günlükler) ve Kafkanın yaşamı ve sanatına ilişkin kaynak kitaplar (Kafkada İnanç ve Umutsuzluk, Öbür Dava, Kafka ile Söyleşiler, Yaşam Öyküsü) bulunmaktadır. bulunmaktadır.

"Şatoénun bu çevirisi Cem Yayınevi'nde şimdiye kadar çıkan basımlardan farklı bir özellik taşıyor. Daha önce Max Brod'un baskıya hazırladığı Şato çevirisi; bu kez Malcolm Presley tarafından baskıya hazırlanan "Edisyon Kritik1 dizisinde yayınlanan metin temel alınarak yeniden gözden geçirilmiştir.
10 yıl, 1 ay
direnmaral, Şato başlıklı kitabın açıklamasını düzenledi

eski halini göster | yeni halini göster | değişimi göster

Cem Yayınevi, çağımızın büyük yazarlarından Kafkanın bütün eserlerini, Kamurân Şipalin Türkçesiyle yayınlamaktadır. Bütün Eserlerde yazarın öyküleri (Bir Savaşın Tasviri, Hikayeler, Değişim, Taşrada Düğün Hazırlıkları), romanları (Dava, Şato, Kayıp / Amerika), mektup ve günlükleri (Ottlaya ve Ailesine Mektuplar, Babama Mektup, Günlükler) ve Kafkanın yaşamı ve sanatına ilişkin kaynak kitaplar (Kafkada İnanç ve Umutsuzluk, Öbür Dava, Kafka ile Söyleşiler, Yaşam Öyküsü) bulunmaktadır.

"Şatoénun
bulunmaktadır.

'Şato'nun
bu çevirisi Cem Yayınevi'nde şimdiye kadar çıkan basımlardan farklı bir özellik taşıyor. Daha önce Max Brod'un baskıya hazırladığı Şato çevirisi; bu kez Malcolm Presley tarafından baskıya hazırlanan "Edisyon Kritik1 'Edisyon Kritik' dizisinde yayınlanan metin temel alınarak yeniden gözden geçirilmiştir.
10 yıl, 1 ay
direnmaral, Küçük Mucizeler Dükkanı (Blossom Street Serisi 1) başlıklı kitabın açıklamasını düzenledi

eski halini göster | yeni halini göster | değişimi göster

Kitapları bütün dünyada 140 milyondan fazla satan ve birçok dile çevrilen Debbie Macomber, yürek ısıtan romanlarıyla şimdi de Türkiye'de...

"Artık
Türkiye'de...

'Artık
o eski tasasız kız değilim. Yaşadığım her günün değerini biliyorum. Çünkü hayatın ne kadar değerli olduğunu öğrendim... Hiçbir şeyi, özellikle de hayatı hafife almaz oldum. Artık hiçbir günümü boşa geçirmiyorum. Çektiğim acıların karşılıklarının olduğunu öğrendim..."

Hayatın
öğrendim...'

Hayatın
içinden dört güçlü kadın...
Küçük mucizeler, büyük umutlar
Ve dostluğun iyileştirici gücüne dair sımsıcak bir hikâye...

Bu kitapta mutlaka kendinizden bir şeyler bulacaksınız!
bulacaksınız!
10 yıl, 1 ay
direnmaral, Osmanlıdan 2000 li Yıllara Türkiyenin Politika Tarihi başlıklı kitabın açıklamasını düzenledi

eski halini göster | yeni halini göster | değişimi göster

GEREKÇE, AMAÇ VE YÖNTEM
Elinizdeki
YÖNTEM

Elinizdeki
kitap, üç yıla yakın bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çık-tı. Türkiyede çıktı. Türkiye'de klasik Osmanlı döneminden başlayarak Osmanlı ve Cumhu-riyet Cumhuriyet modernleşmesinden günümüze kadar uzanan iç ve dış politik olayları sistematik ve eleştirel bir biçimde akademik düzeyde ele alan derli toplu bir çalışmanın olmayışı bizleri böylesi bir kitabı hazırlamaya teşvik etti. Çalışma kendi alanında iddialı bir girişimin sonucu olarak kaleme alındı. Bu bakımdan çalışmanın gerekirliği beş temel etmene bağlanabilir:
Birincisi,
bağlanabilir:
Birincisi,
özellikle üniversitelerin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Tarih ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde okutulan Cumhuriyet Tari-hi, Türkiyenin Siyasi Tarihi ya da Türkiyenin Yakın Siyasi Tarihi gibi derslerde okutulabilecek ve öğrencilerin takip etmekte zorlanmayacakları bir kitabın bulunmayışı, mevcut kitapların ya dönemsel bir biçimde bir konunun derinlemesine analizi çerçevesinde Türkiyenin siyasi tarihini ele almış olmaları ya da anekdot tarihçiliği denebilecek tarzda sadece olguları sıralamakla yetinen kronolojik bir siyasi tarih olmaları ve yahut da Osman-lıdan Osmanlıdan itibaren günümüze kadarki gelişmeleri siyasi tarih perspektifinden toplu olarak inceleyen bir çalışmanın bulunmaması, kitabın editör ve ya-zarlarını böyle bir çalışma hazırlamaya sevk etti.
etti.
10 yıl
direnmaral, Frida başlıklı kitabın adını düzenledi

"frida " olan kitap adını "Frida" olarak değiştirdi.
9 yıl, 3 ay