yanlışbirleyla

0 takip ettiği ve 2 takip edeni var. 0 değerlendirme yapmış.

Mesaj Panosu


Henüz bir mesaj gelmemiş.

Son Haberler

yanlışbirleyla okumuş.
Seyahatname

Evliya Çelebi seyahatlerinin başlangıcını bir rüyaya bağlar: 1630 Ağustosunun 19. gecesi düşünde peygamberden şefaat dileyecek yerde seyahat diler ve zihninde büyüttüğü uzak ülke hikâyelerinin de etkisiyle yollara düşer. Artık bizlere anlatamayacağı son ve büyük yolculuğa çıkana kadar 54 yıl boyunca önce piyadece serseri bütün İstanbulu, daha sonra da abd-i hakîr Evliyâ-yi fakîr [değersiz kul, yoksul Evliya] olarak Osmanlı ülkesini gezer. Her ne kadar kendisine hakîr-i pür-taksîr [çok kusurlu, değersiz kişi] dese de bir gezgin, bir seyyâh-ı âlemdi. Büyük bir gözlem gücüne dayanan görgü tanıklığıyla 17. yüzyıl Osmanlı toplum yaşamının her alanını; padişahından eşkıyasına toplumun her kesiminden insan manzaralarını, değme romancılara taş çıkartacak özyapı betimlemeleri, güçlü bir mizah anlayışı ve kıvrak bir anlatışla, zamanının konuşma diline sadık kalarak aktarır. Bu on ciltlik yapıtın ilk altı cildi ilk kez eski yazıyla II. Abdülhamit döneminde, birçok bölümü sansürlenerek çıktı. 7. ve 8. ciltler yine eski yazıyla 1928de, 9. ve 10. ciltler ise yeni yazıyla 1938de basıldı. Eski yazı nedeniyle ulaşılmaz olan ilk sekiz cilt ise ancak Mustafa Nihat Özönün çabasıyla 1945ten sonra yeni okurlarıyla buluşacaktı. Kitabın yeni basımı Mustafa Nihat Özönün oğlu Nijat Özön tarafından hazırlanmıştır. Ana metin, yaklaşık 600 maddelik bir terimler sözlüğü, haritalar, genişletilmiş bir zamandizini ve genel dizinle birlikte sunulmaktadır.

Evliya Çelebi seyahatlerinin başlangıcını bir rüyaya bağlar: 1630 Ağustosunun 19. gecesi düşünde peygamberden şefaat dileyecek yerde seyahat diler ve zihninde büyüttüğü uzak ülke hikâyelerinin de etkisiyle yollara düşer. Artık bizlere anlatamayacağı ... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 6 yıl, 2 ay önce
yanlışbirleyla kütüphanesine ekledi.
Seyahatname

Evliya Çelebi seyahatlerinin başlangıcını bir rüyaya bağlar: 1630 Ağustosunun 19. gecesi düşünde peygamberden şefaat dileyecek yerde seyahat diler ve zihninde büyüttüğü uzak ülke hikâyelerinin de etkisiyle yollara düşer. Artık bizlere anlatamayacağı son ve büyük yolculuğa çıkana kadar 54 yıl boyunca önce piyadece serseri bütün İstanbulu, daha sonra da abd-i hakîr Evliyâ-yi fakîr [değersiz kul, yoksul Evliya] olarak Osmanlı ülkesini gezer. Her ne kadar kendisine hakîr-i pür-taksîr [çok kusurlu, değersiz kişi] dese de bir gezgin, bir seyyâh-ı âlemdi. Büyük bir gözlem gücüne dayanan görgü tanıklığıyla 17. yüzyıl Osmanlı toplum yaşamının her alanını; padişahından eşkıyasına toplumun her kesiminden insan manzaralarını, değme romancılara taş çıkartacak özyapı betimlemeleri, güçlü bir mizah anlayışı ve kıvrak bir anlatışla, zamanının konuşma diline sadık kalarak aktarır. Bu on ciltlik yapıtın ilk altı cildi ilk kez eski yazıyla II. Abdülhamit döneminde, birçok bölümü sansürlenerek çıktı. 7. ve 8. ciltler yine eski yazıyla 1928de, 9. ve 10. ciltler ise yeni yazıyla 1938de basıldı. Eski yazı nedeniyle ulaşılmaz olan ilk sekiz cilt ise ancak Mustafa Nihat Özönün çabasıyla 1945ten sonra yeni okurlarıyla buluşacaktı. Kitabın yeni basımı Mustafa Nihat Özönün oğlu Nijat Özön tarafından hazırlanmıştır. Ana metin, yaklaşık 600 maddelik bir terimler sözlüğü, haritalar, genişletilmiş bir zamandizini ve genel dizinle birlikte sunulmaktadır.

Evliya Çelebi seyahatlerinin başlangıcını bir rüyaya bağlar: 1630 Ağustosunun 19. gecesi düşünde peygamberden şefaat dileyecek yerde seyahat diler ve zihninde büyüttüğü uzak ülke hikâyelerinin de etkisiyle yollara düşer. Artık bizlere anlatamayacağı ... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 6 yıl, 2 ay önce
yanlışbirleyla okumuş.
Şamanizm

Michel Perrinin bu çalışması şamanizme ilişkin geniş ve güncel bilgileri sergileme savındadır. Şamanizm bir din midir, yoksa herkesin yapabileceği bir tür büyü mü? Modern etnologlardan bazıları şamanizmi kurumların bütününü ilgilendiren toplumsal bir olgu olarak algılarlar. Onlara göre şamanizm, dinsel, simgesel, ekonomik, siyasal ve estetik bir gerçekliktir. Bu bağlamda şaman da bir yönetici, hastalıkları tedavi eden bir uzman, zeki bir psikolog, yetkin bir sanatçı ve bir teknisyendir. Tanrıların ve doğanın kopmaz bir bütün oluşturduğu, gece ile gündüze kapıları her zaman açık olan şamanist evren, duyu ve simgelerle yüklüdür ve bugün bile bizi hala çekmekte ve büyülemektedir. Bu kitap, günümüz bilimlerinden yoksun insanların, olayların akışını açıklamak, doğayla yüz ağartıcı bir ilişki oluşturmak, acıları ve kaygıları gidermek için nasıl tutarlı bir entelektüel ve dinsel sistem oluşturduklarını keşfetmemizi ve anlamamızı sağlıyor.

Michel Perrinin bu çalışması şamanizme ilişkin geniş ve güncel bilgileri sergileme savındadır. Şamanizm bir din midir, yoksa herkesin yapabileceği bir tür büyü mü? Modern etnologlardan bazıları şamanizmi kurumların bütününü ilgilendiren toplumsal bir... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 6 yıl, 2 ay önce
yanlışbirleyla kütüphanesine ekledi.
Şamanizm

Michel Perrinin bu çalışması şamanizme ilişkin geniş ve güncel bilgileri sergileme savındadır. Şamanizm bir din midir, yoksa herkesin yapabileceği bir tür büyü mü? Modern etnologlardan bazıları şamanizmi kurumların bütününü ilgilendiren toplumsal bir olgu olarak algılarlar. Onlara göre şamanizm, dinsel, simgesel, ekonomik, siyasal ve estetik bir gerçekliktir. Bu bağlamda şaman da bir yönetici, hastalıkları tedavi eden bir uzman, zeki bir psikolog, yetkin bir sanatçı ve bir teknisyendir. Tanrıların ve doğanın kopmaz bir bütün oluşturduğu, gece ile gündüze kapıları her zaman açık olan şamanist evren, duyu ve simgelerle yüklüdür ve bugün bile bizi hala çekmekte ve büyülemektedir. Bu kitap, günümüz bilimlerinden yoksun insanların, olayların akışını açıklamak, doğayla yüz ağartıcı bir ilişki oluşturmak, acıları ve kaygıları gidermek için nasıl tutarlı bir entelektüel ve dinsel sistem oluşturduklarını keşfetmemizi ve anlamamızı sağlıyor.

Michel Perrinin bu çalışması şamanizme ilişkin geniş ve güncel bilgileri sergileme savındadır. Şamanizm bir din midir, yoksa herkesin yapabileceği bir tür büyü mü? Modern etnologlardan bazıları şamanizmi kurumların bütününü ilgilendiren toplumsal bir... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 6 yıl, 2 ay önce
yanlışbirleyla okumuş.
Şamanizm

Mircea Eliadenin bu kitabı şamanizmi bir bütün olarak ele alan yapıttır. Bugün elimizde çeşitli şamanizmlere ilişkin hatırı sayılır miktarda belge var. Birçok özgün çalışma da şamanizmin budunbilimsel, toplumbilimsel, ruhbilimsel incelemesine girişmiştir. Ancak, bu engin bibliyografyayı oluşturan yapıtlar, birkaç önemli çalışma dışında, son derece karmaşık olan şamanizm olgusunu genel dinler tarihi çerçevesinde yorumlama yoluna gitmemişlerdir. Eliade ise bu kitapta şamanizmi bir dinler tarihçisi olarak ele almaya, anlamaya, anlatmaya, tarihsel ve kültürel görünümlerini ortaya koymaya girişir.Eliadeın ana savı, kutsalın her belirişinin tüm kutsalı dile getirdiğidir. Ona göre en ilkel ve en yalın kutsal görüngüde bile kutsallık üstüne her şey söylenmiştir: Kutsalın kendini bir taşta ya da ağaçta dışa vurması, bir tanrıda dışa vurmasından ne daha az gizemli ne de daha az ilgiye değerdir. Gerçekliğin kutsallaşma süreci hep aynıdır; yalnızca bu kutsallaşımının insan bilincinde aldığı biçim değişir.Bu kitap bize engin bir tinsel dünyanın kapısını açıyor...

Mircea Eliadenin bu kitabı şamanizmi bir bütün olarak ele alan yapıttır. Bugün elimizde çeşitli şamanizmlere ilişkin hatırı sayılır miktarda belge var. Birçok özgün çalışma da şamanizmin budunbilimsel, toplumbilimsel, ruhbilimsel incelemesine girişmi... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 6 yıl, 2 ay önce
yanlışbirleyla kütüphanesine ekledi.
Şamanizm

Mircea Eliadenin bu kitabı şamanizmi bir bütün olarak ele alan yapıttır. Bugün elimizde çeşitli şamanizmlere ilişkin hatırı sayılır miktarda belge var. Birçok özgün çalışma da şamanizmin budunbilimsel, toplumbilimsel, ruhbilimsel incelemesine girişmiştir. Ancak, bu engin bibliyografyayı oluşturan yapıtlar, birkaç önemli çalışma dışında, son derece karmaşık olan şamanizm olgusunu genel dinler tarihi çerçevesinde yorumlama yoluna gitmemişlerdir. Eliade ise bu kitapta şamanizmi bir dinler tarihçisi olarak ele almaya, anlamaya, anlatmaya, tarihsel ve kültürel görünümlerini ortaya koymaya girişir.Eliadeın ana savı, kutsalın her belirişinin tüm kutsalı dile getirdiğidir. Ona göre en ilkel ve en yalın kutsal görüngüde bile kutsallık üstüne her şey söylenmiştir: Kutsalın kendini bir taşta ya da ağaçta dışa vurması, bir tanrıda dışa vurmasından ne daha az gizemli ne de daha az ilgiye değerdir. Gerçekliğin kutsallaşma süreci hep aynıdır; yalnızca bu kutsallaşımının insan bilincinde aldığı biçim değişir.Bu kitap bize engin bir tinsel dünyanın kapısını açıyor...

Mircea Eliadenin bu kitabı şamanizmi bir bütün olarak ele alan yapıttır. Bugün elimizde çeşitli şamanizmlere ilişkin hatırı sayılır miktarda belge var. Birçok özgün çalışma da şamanizmin budunbilimsel, toplumbilimsel, ruhbilimsel incelemesine girişmi... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 6 yıl, 2 ay önce
Daha Fazla Göster

yanlışbirleyla şu an ne okuyor?

tüm güncellemelerine git

yanlışbirleyla şu anda kitap okumuyor.

Kütüphanesinden Seçmeler

Ulysses
A'mak-ı Hayal
Gece
Suskunlar
Aylak Adam
Dinler Tarihine Giriş
Gülün Adı
Şamanizm
Kitab-ül Hiyel
Efrasiyab'ın Hikayeleri
 Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi / cilt 2
Bizans Tarihi
Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı
 Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi / cilt 3
Huzur
Halifenin Rüyaları  İslamda Rüya ve Rüya Tabiri
Seyahatname
Şamanizm
Tante Rosa
İslamın Mistik Boyutları
 Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi / cilt 1
Fatih - Harbiye
Narla İncire Gazel
Mesnevi-i Şerif Şerhi (13 Cilt)
Dede Korkut

Favori Yazarları (0 yazar)

Favori yazarı yok.

Çözdüğü Testler (0 tane)

yanlışbirleyla, quiz çözmemiş.

Liste Oyları (0 liste)

yanlışbirleyla, liste oylamamış.

Takip Ettikleri (0 kişi)

yanlışbirleyla kimseyi takibe almamış.

Takip Edenler (2 kişi)

tüm takip edenler

Katıldığı Gruplar (tüm gruplar)

yanlışbirleyla, hiç bir gruba katılmamış.

Okuma Güncesi (tümü)

Kitab-ül Hiyel
Okumuş
İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
Tante Rosa
Okumuş
İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
Seyahatname
Okumuş
İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
Şamanizm
Okumuş
İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
Dinler Tarihine Giriş
Okumuş
İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
Aşk ve Gurur
Okumuş
İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
 Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi / cilt 3
Okumuş
İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz