Nurunnisa

Detayları:  Kadın
11 takip ettiği ve 8 takip edeni var. 41 değerlendirme yapmış.

Mesaj Panosu


Henüz bir mesaj gelmemiş.

Son Haberler

Nurunnisa bir quiz çözdü. Sonuç: 5/9 (%55.6) doğru.
Filmi Olan Kitaplar Testi

Sinema ve kitap bilgisini sınayıcı, eğlenceli bir test.

Sinema ve kitap bilgisini sınayıcı, eğlenceli bir test.

5 yıl, 3 ay önce
Nurunnisa okumuş bitirmiş.
Üç Köpük

Mutluyum çünkü galip gelmedimcana ferahlıkveren o gizemli sarnıçtanarklar açmalıyım bahçesine kalbimin.mutluyum çünkü galip gelseydimmadalyam olacaktı yüreği kangren yapanve bir gururum, kendini okşatan. ...

Mutluyum çünkü galip gelmedimcana ferahlıkveren o gizemli sarnıçtanarklar açmalıyım bahçesine kalbimin.mutluyum çünkü galip gelseydimmadalyam olacaktı yüreği kangren yapanve bir gururum, kendini okşatan. ...

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 5 yıl, 5 ay önce
Nurunnisa bir değerlendirme yaptı.
İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 5 yıl, 5 ay önce
Nurunnisa kütüphanesine ekledi.
Üç Köpük

Mutluyum çünkü galip gelmedimcana ferahlıkveren o gizemli sarnıçtanarklar açmalıyım bahçesine kalbimin.mutluyum çünkü galip gelseydimmadalyam olacaktı yüreği kangren yapanve bir gururum, kendini okşatan. ...

Mutluyum çünkü galip gelmedimcana ferahlıkveren o gizemli sarnıçtanarklar açmalıyım bahçesine kalbimin.mutluyum çünkü galip gelseydimmadalyam olacaktı yüreği kangren yapanve bir gururum, kendini okşatan. ...

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 5 yıl, 5 ay önce
Nurunnisa okumuş.
Üç Köpük

Mutluyum çünkü galip gelmedimcana ferahlıkveren o gizemli sarnıçtanarklar açmalıyım bahçesine kalbimin.mutluyum çünkü galip gelseydimmadalyam olacaktı yüreği kangren yapanve bir gururum, kendini okşatan. ...

Mutluyum çünkü galip gelmedimcana ferahlıkveren o gizemli sarnıçtanarklar açmalıyım bahçesine kalbimin.mutluyum çünkü galip gelseydimmadalyam olacaktı yüreği kangren yapanve bir gururum, kendini okşatan. ...

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 5 yıl, 5 ay önce
Nurunnisa okumak istiyor.
Yeni Dünya

1930lu yıllarda öyküye taze bir soluk getiren Sabahattin Ali, hikâyelerinde insanın zavallılığını ve gücünü sarsılmaz bir üslupla, masalsı ve destansı biçimde yansıtmayı başardı. Şiir, hikâye ve roman yazan, çeviriler yapan Ali, tüm eserlerinde insan ruhuna ayna tuttu ve gerçeğe bu aynadan baktı. Türk edebiyatının büyük yazarından, içinde sinemaya da aktarılan Hasanboğuldunun olduğu 13 düşünen öykü... TADIMLIKBir KonferansBüyük şehirlerimizden birine yakın bir köyde yeni bir yatılı okul açılıyordu. Açış törenine maarif müdürü, müfettişler, şehrin mühimce adamları ve köycüler, bir kafile halinde otomobillerle gittiler. Köy halkı, bu golf pantolonlu, kasketli, kara gözlüklü, boyunları fotoğraf makineli kalabalığı, yolun iki yanına dizilerek, derin bir sükûtla karşıladı. Gelenler derhal yeni yapılan okulun önündeki meydanda toplandılar. Henüz kapatılmamış kireç kuyularının, inşaattan sökülmüş tahtaların, kum ve çakıl yığınlarının etrafında geniş bir halka oldular. Bunların arkasında, herhalde tahsil çağında oldukları için, köyün küçük yaşlı sakinleri birikmişti. Asıl köylüden, civar damlardan bakan birkaç kadından başka, kimse görünmüyordu. Gelenler birbiri arkasına birçok nutuklar verdiler, atılan dev adımlardan, köylerin nurlanmasından bahsettiler ve alkışlandılar. Sıra okulun gezilmesine geldi. Misafirler, henüz badana kokan binanın içini dolaştılar. Maarif müdürü davetlilere, binanın şurasında, burasında görülen sıva dökükleri, çatlaklar hakkında izahat verdi; henüz kati tesellümün* yapılmadığını, bütün bu kusurların müteahhide tamir ettirilmesine çalışıldığını söyledi. Efendim! diyordu, Nafıa mühendislerine meram anlatamıyoruz... Bakın, koridorlara döşenen parkeler daha okul açılmadan yerinden oynamaya başladı. Kontrole gelen mühendisler, amele fazla gezindiği için böyle olmuştur, müteahhidin kabahati yoktur, diye rapor verdiler... Yarın talebe bunların üzerinden uçarak gidecek değil ya, onlar da gezinecek, koşacak... Bu müteahhitlerle başa çıkamıyoruz efendim...Misafirler köy ve civarını da beş on dakika içinde iyice gezip dolaştılar. Köycüler yolda ve kahvede rastladıkları bazı köylülerle lafa girişmek teşebbüsünde bulundular. Aralarında köycülük tahsili için Paraguaya gidip senelerce kalmış biri vardı, sesini tatlılaştırıp yumuşatarak türlü şeyler soruyor, hiçbir şey ifade etmeyen kısa cevaplar alıyordu. Bütün gayretlere rağmen, konuşmalar birkaç sual ve cevaptan ileri gidemedi. Soran karşısındakinin acaba ne diye bu kadar her şeyden habersiz, vurdumduymaz olduğunu, sorulan ise ötekinin neden böyle ipe sapa gelmez şeyler sorduğunu düşünerek birbirlerinden ayrıldılar.Bu aralık, şehirden gelenlerin arasında bulunan bir iktisatçı, köylüye daha faydalı olmak isteğiyle, kooperatifçilik alanındaki bilgilerini kullanmayı akıl etti. Maarif müdürüne ve köye beraber gelmiş olan nahiye müdürüne: Tam fırsattır, şunlara kooperatifçilik hakkında bir konferans vereyim! dedi. Kendisi, memleketi sadece bu nevi şirketlerin yükselteceğine inanmıştı. Böyle bir teklifi kabul etmemeye imkân yoktu. Herkes: Pek güzel olur... Biz de istifade ederiz! diye samimi fikrini beyan etti.Yalnız, konferansı asıl dinleyecek olanların mütalaası* alınmadı. Köyde adam dolaştırılarak halk yeni okulun boş sınıflarından birine toplandı. Hatip duvarın dibinde yerini alarak boynunu ileri geri uzattı; mendilini çıkarıp gözlüğünün camları arkasındaki çipil gözlerini sildi. Köylüler henüz pek kurumamış olan çimento döşemenin üzerine oturmuşlar, şehirliler de sağ ve soldaki duvarların kenarına dizilmişlerdi.İktisatçı sözüne başlamadan evvel dinleyicilere, üst üste birkaç defa: Aman, sözlerimde anlamadığınız bir yer olursa hemen sorun! diye ihtar etti. Ondan sonra kooperatifçiliğin kısa bir tarihçesini yaptı ve tam kırk beş dakika, hiç durmadan, sözüne devam etti. Ara sıra dinleyicilerin yüzüne şüpheyle bakarak: Nasıl, anlıyor musunuz? diye soruyor, köylülerin evet makamında başlarını salladıklarını, bazılarının anladık, anladık! dediklerini görüp işitince emniyetle sözüne devam ediyordu. Karşısındakilere ancak bir kısmını verebildiği büyük ilim denizine dalmıştı. İstihsal* kooperatiflerine gelince..., İstihlak** kooperatiflerine gelince..., Kooperatifçiliğin memleketin ekonomik bünyesi üzerinde yapacağı şifakâr tesirlere gelince... diyerek meseleyi her tarafından ele alıyor, tüketmeden bırakmıyordu.Nihayet, ağzı kurumuş, fakat gözleri kendi sözlerinin heyecanıyla yaşarmış bir halde, ve: Söyleyin bakalım, şimdi aklınız yattı mı? Beni iyice anladınız mı? sorusuyla konferansını bitirdi.Bütün köylü dinleyiciler, derin bir uykudan uyanır gibi kımıldadılar.Çok doğru dedin!.. Hepimiz anladık! diyerek hatibi mükâfatlandırdılar, sonra hep birden yerlerinden kalkıp bir kenara çekilerek misafirlere yol verdiler.Herkes çıktıktan sonra içerde beş on köylü ile nahiye müdürü, bir de şehirden gelenler arasında bulunan eski bir köy öğretmeni kalmıştı. Bu sonuncusu, şüpheyle dolu gözlerini, kabahatli gibi hepsi önlerine bakan köylülere çevirdi:Ülen, ne anladınız o efendinin dediklerinden? diye sordu.Köylüler cevap vermeden birbirlerinin yüzüne baktılar. Nahiye müdürü, öğretmenden cesaret almış gibi, gülümseyerek:Hadi canım, doğrusunu söyleyin... Ben bile bir şey anlamadım da, siz ne anlayacaksınız? dedi.Bunun üzerine köylülerin birkaçının yüzünde hafif bir gülümseme dolaştı. Nihayet içlerinden orta yaşlı biri genç nahiye müdürünün ve yaşlıca öğretmenin yanına sokuldu:Aslını ararsan biz de bir şey anlamadık amma, müdür bey... dedi, ne idelim, dinledik işte!..Öğretmen, bir talebesini paylar gibi:Peki, ne diye anlamadık demediniz öyleyse? Adamcağız kaç defa sordu da!.. dedi.Köylü, içinden gelen bir gülüşü zapt etmek istiyormuş sandıracak kadar ciddi bir çehre ile:Aman beyim! dedi, Anlamadık diyelim de bir daha baştan mı anlatsın?1941* Teslim alma.* Düşüncesi.* Üretim.** Tüketim.

1930lu yıllarda öyküye taze bir soluk getiren Sabahattin Ali, hikâyelerinde insanın zavallılığını ve gücünü sarsılmaz bir üslupla, masalsı ve destansı biçimde yansıtmayı başardı. Şiir, hikâye ve roman yazan, çeviriler yapan Ali, tüm eserlerinde insan... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 5 yıl, 5 ay önce
Daha Fazla Göster

Nurunnisa şu an ne okuyor?

tüm güncellemelerine git

Nurunnisa şu anda kitap okumuyor.

Kütüphanesinden Seçmeler

Gençlik Güzel Şey
Bütün Şiirleri
Yûsuf ile Züleyha
Erbain
Tol
Şeker Portakalı (Zeze, #1)
Bin Muhteşem Güneş
Dönüşüm
Anayurt Oteli
Bir Tereddüdün Romanı
Küçük Kara Balık
Değirmen
Piedra Irmağının Kıyısında Oturdum Ağladım (Yedinci Gün #1)
İçimizdeki Şeytan
Yol Hali
Yüzbaşının Kızı
Saatleri Ayarlama Enstitüsü
Siddhartha
Üç Köpük
Sefiller
Gidiyorum Bu
Az
Simyacı
Brida
Mahşer
Bir Akşamdı
Nun Masalları
Kuyucaklı Yusuf
Bir Şeftali, Bin Şeftali
Entelektüellerin Hurafeleri
Küçük Prens

Favori Yazarları (4 yazar)

ismet özel
ahmet hamdi tanpınar
sabahattin ali
tüm favori yazarları

Çözdüğü Testler (3 tane)

tüm quiz cevapları

Liste Oyları (0 liste)

Nurunnisa, liste oylamamış.

Takip Ettikleri (11 kişi)

tüm takip ettikleri

Takip Edenler (8 kişi)

tüm takip edenler

Katıldığı Gruplar (tüm gruplar)

Edebiyat Dergileri

Edebiyat Dergileri

5 yıl, 6 ay önce üye olmuş.

Takip ettiğimiz, önerdiğimiz, içeriği hakkında konuşmak istediğimiz,...

Kitap Tavsiyesi ve Fikir Alışverişi

Kitap Tavsiyesi ve Fikir Alışverişi

5 yıl, 6 ay önce üye olmuş.

Bazen elimizde birçok kitap oluyor ve hangisini okuyacağımıza karar...

KAFKA

KAFKA

5 yıl, 6 ay önce üye olmuş.

Franz Kafka'ya dair herşey.Kitapları öyküleri...

Kitaplardan En Sevdiğimiz Alıntılar

Kitaplardan En Sevdiğimiz Alıntılar

5 yıl, 6 ay önce üye olmuş.

Bazen öyle bir cümleye rastlarız ki kitapta, o tek cümleden koca bir...

Yeraltı Edebiyatı

Yeraltı Edebiyatı

5 yıl, 6 ay önce üye olmuş.

Yeraltı edebiyatı, dili zincirlerinden kurtarmak için 19. yüzyılın...

Okuma Güncesi (tümü)

Bir Şeftali, Bin Şeftali
Okumuş
İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
Yalnızız
Okumuş
İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
Tutunamayanlar
Okumak İstiyor İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
Kinyas ve Kayra
Okumak İstiyor İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
Yeni Dünya
Okumak İstiyor İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
Semaver
Okumak İstiyor İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
Tol
Okumak İstiyor İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz